Et En

Juhend

XIX Alutaguse Maraton 2017 

Juhend

1. Alutaguse Maraton kuulub Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS), Eesti Suusaliidu (ESL) kalendrisse ning on Eesti pikamaasuusatajate sarja  Estoloppet 2017.a. maraton. 

2. Alutaguse Maratoni korraldab MTÜ Alutaguse Maraton koostöös Illuka valla, sponsorite ja toetajate kaasabil.

3. Alutaguse Maraton korraldatakse vastavalt murdmaasuusatamise pikamaasuusatamise võistlusmäärustele, rahvusvahelistele võistlusmäärustele (ICR 2012), Estoloppeti üldjuhendile, käesolevale juhendile ja programmile ning korralduskomitee otsustele. 

4. Alutaguse Maraton toimub laupäeval, 11. veebruar 2017.a. Võistluskeskus asub Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuses. Stardi ja finiši paik asuvad keskuse suusastaadionil. 

Lastesõidud 2 km kell 10:45

10 km ühisstart kell 11.00
30 km ühisstart kell 11.15 

Lastesõidud 500m 11.20
 

5. 30 km rajal on 3 teenindus-toitlustuspunkti + finishi toitlustus.

6. 10 km rajal on 1 teenindus-toitlustuspunkt + finishi toitlustus.

7. Maratoniraja finiš suletakse 16:30. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks.

8. Suusatatakse vabatehnikas.

9.Osavõtt maratonist toimub omal riisikol. Maratoni ajal esineva tõsise terviserikke korral helista numbril 112 ja teata ürituse nimi millel osaled ja võimalikult täpne asukoht rajal, et tagada korraldajate ja Ida-Virumaa kiirabi koostöös võimalikult kiire abi osutamine. Osalejad kellel on kõrgendatud risk terviserikke tekkeks on kohustatud sellest korraldajaid informeerima enne maratoni starti.

10.Osaleda võivad kõik 2002.a. (lühikesel rajal 2004.a.) ja varem sündinud suusahuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 44 km distantsil rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala treeneri ja lapsevanema kirjaliku loaga. Erandkorras lubatakse 22 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 

11.Vanusegrupid:
Pikal distantsil: N/M 17 (2000-2002), N/M 20 (1997-1999), N/M 40 (1968-1977), N/M 50 (1958-1967), M 60 (1948-1957), N 60 (1957 ja varem sündinud), M 70 (1947 ja varem sündinud); 

Lühikesel distantsil: M/N15 (2002-2004). 

Võistlejad sünniaastatega 1978-1996 võistlevad üldarvestuses ja neile ei ole eraldi vanuseklassi auhinda.

12.42 km stardigrupid: ALUTAGUSE MARATONI stardigrupid moodustatakse eelregistreerunute vahel, arvestades Estoloppeti 2017 a., 18. Alutaguse Maratoni ja Estoloppeti 2016 a. parima maratoni tulemust. Startimise ohutust ja turvalisust silmas pidades, võib ajavõtu ülem lülitada esimesse stardigruppi ka hiljem registreerunud murdmaasuusatamise ja laskesuusatamise koondislasi. Konkreetse etapi peakohtunikul on õigus teha muudatusi ka teistes stardigruppides, valest koridorist startinud diskvalifitseeritakse. 22 km rajal stardigruppe ei moodustata. 

13.Osavõtjate registreerimine toimub internetis aadressil www.estoloppet.ee
14.Osavõtumaksud: 

 

PIKK distants

Lühike distants

I voor (kuni 01.02.2017)

25€

22€

II voor (02.02.2017-8.02.2017)

30€

28€

III voor (võistluspäeval)

45€

35€

 


1999 ja hiljem sündinutele ning pensionäridele on 50% soodustus (väljaarvatud võistluspäeval);  
Topeltsoodustusi ei ole.
Võistluspäeva hommikul registreerujatele ei garanteerita tulemust esialgses mitteametlikus protokollis.

15.Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

16.Maratoni ärajäämisel või ilmastikuoludest tuleneval toimumisaja muutumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata. Maratoni ära jäämise korral kandub 25% osalustasust järgmise hooaja maratonile ettemaksuks.

17.Ümberregistreerimine hiljemalt võistluseelsel õhtul kella 19.00-ks saabunud kirjaliku teate alusel aadressil alutaguse@estoloppet.ee, ümberregistreerimise teate peab saatma võistleja kes oli esialgselt registreerunud (koos registreerimiseks vajalike andmetega). Ümberregistreerimistasu makstakse numbri kättesaamisel. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimistasu 10 € + lühemalt pikemale distantsile registreerumisel osavõtumaksude vahe.

 

18. Alutaguse Maratonil kasutatakse osalejate jälgimiseks GPS seadmeid, välja valitud osalejad on kohustatud seadmeid kandma vastavalt korraldajate poolt antud juhistele. Maratoni rajal on lisaks TP-dele tähistatud prügi alad, kus on lubatud maha visata teekinud jäätmed (geeli, batoonide jm. pakendid). Väljaspool TP-sid ja prügialasid prügi loodusesse viskamine on KEELATUD!

19.Stardimaterjalide väljastamine toimub reedel 10.02.2017 alates 17.00-20.00 ja võistluspäeval stardipaigas (Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuses) alates kella 9.00-st.

20.Osavõtjale kindlustatakse: rada, stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud rinnanumbri olemasolul stardist finišini), tulemus lõpuprotokollis, teenindus ja toitlustus TP-des ja finišis, autasustamine, diplomi printimise võimalus internetis nime, aja ja kohaga, vajadusel arstiabi. Osavõtjad on kohustatud kandma GPS seadmeid korraldaja poolt ette nähtud kohas, kui  korraldajad kasutavad võistlusel GPS jälgimist.

21.Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel (www.estoloppet.ee), mitteametlike tulemustena interneti kodulehel, ametlike tulemustena võistlustele järgneval reedel kell 17.00 interneti kodulehel. Osalejatel on õigus saata kirjalike märkusi esialgsete tulemuste kohta võistlustele järgneva neljapäeva kella 15.00-ni ajavõtjale e-mailile vahur@nelson.ee. Hilisemaid märkusi ei arvestata.

22.Autasustamine toimub finišis kell 14.30. Autasustatakse 30 km üldjärjestuse 6 paremat ja 3 paremat naist. Võitjaid autasustatakse diplomi ja auhindadega. Välja on pandud ka karikad 44 km vanuseklasside võitjatele ning 10 km vanuseklasside M/N 15  kolmele kiiremale. 

23.Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõidu ära jätta.

24.Kõik protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste, jne kohta tuleb esitada zhüriile
* esimese saja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100 võistleja lõpetamist,
* kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
Protesti tasu on 20€, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

25.Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zhürii:
1. Võistluste juhataja - Tiit Pekk
2. TD - Eido Tasalain

...