Et En

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MAASTIKURATTAMARATONIS XCM

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MAASTIKURATTAMARATONIS XCM
kat UCI CN
21. RAKVERE RATTAMARATON

09.07.2023


Rakvere Spordikeskus

 

JUHEND

1. KORRALDUS

Võistluse korraldaja on Rakvere Rattaklubi Siplased koostöös Eesti Jalgratturite Liiduga. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI MTB XCM määrustele ja EJL võistlusreglemendile ja BOSCH Eesti Maastikurattasarja üldjuhendile.

 

2. AEG JA KOHT

Võistlus toimub 09.07.2023.a. Lääne-Virumaal, võistluskeskusega Rakvere Spordikeskuse klaasgaleriis. Võistlustrass on Rakvere linna, Rakvere valla ja Vinni valla territooriumil.

 

3. OSALEJAD

Eesti Meistrivõistlustel (EMV) ja esivõistlustel on osalemisõigus vaid kehtivat litsentsi omavatel ratturitel. EMV viiakse läbi järgmistele vanuseklassidele:

 

XXL distantsil kell 11:05

Naised

NE    (2000 ja varem)
N 19-34 (1989-2004)
N 35-39 (1984-1988)
N 40-44 (1979-1983)
N 45-49 (1974-1978)
N 50-54 (1969-1973)
N 55-59 (1964-1968)

 

XXL distantsil kell 11:15

Mehed

ME    (2000 ja varem)
M 19-34 (1989-2004)
M 35-39 (1984-1988)
M 40-44 (1979-1983)
M 45-49 (1974-1978)
M 50-54 (1969-1973)
M 55-59 (1964-1968)

 

Põhisõidu distantsil kell: 12:00

M 60-64 (1963 ja varem)
N 60-64 (1963 ja varem)

 

4. REGISTREERIMINE

EMV-l osalemise tingimuseks on registreerimine 21. Rakvere rattamaratoni vastavale distantsile BOSCH Eesti Maastikurattasarja kodulehel https//www.rattamaratonid.ee

Peale osaleja registreerimist 21. Rakvere rattamaratonile tuleb EMV arvestuse jaoks registreerida eraldi e-posti aadressil:  ejl@ejl.ee.

Registreerimine lõpeb kolmapäeval 5. juulil. kell 24.00.

Võistlejate litsentside kontroll viiakse läbi EJL sekretariaadis eelülesandmise põhjal.

 

NB! Võistlejad, kes on nõuetekohaselt eelregistreeritud ja kelle puudumisest pole võistkonna esindaja startijate lõpliku kinnituse ajal peasekretäri teavitanud, sisestatakse ametlikku startijate nimekirja. Vastavalt UCI CR art.1.2.055 karistatakse  ametlikus startijate nimekirjas olevat võistlejat mitte startimise eest rahatrahviga.

 

5. VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus on avatud stardipaigas 09.07.2023.a. kell 09:00-17:50. Võistkondade esindajad ja võistlejad saavad võistlejate numbrid ja stardimaterjalid kätte 07.07 kell 9:00-10:30 sekretariaadist.

 

6. AJAKAVA

Pühapäev, 09.07.2023

09:00-10:30 Stardimaterjalide väljastamine võistluskeskuses
09:00-10:00 Startijate lõplik kinnitamine
10:15 Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul võistluskeskuses.
11.05 EMV XCM NE, N 19-34, N 35-39, N 40-44, N 45-49, N 50-54, N 55-59 start (Rattamaratoni XXL distantsi start naistele)
11:15 EMV XCM ME, M 19-34, M 35-39, M 40-44, M 45-49, M 50-54, M 55-59 start (Rattamaratoni XXL distantsi start Meestele)
12:00 EMV XCM N 60-65 ja M60-65 start (Rattamaratoni Põhisõidu distantsi start)
15:30 EMV XCM / 21. Rakvere rattamaratoni autasustamine
17:00 EMV XCM / 21. Rakvere rattamaratoni finiši sulgemine

 

7. RAJAINFO

EMV XCM / 21. Rakvere rattamaratoni XXL-distants toimub 68 km pikkusel võistlusmaal, mis koosneb ühest ringist, mille tagumine pool alates Pajustist läbitakse 2x.

EMV XCM / 21. Rakvere rattamaratoni põhisõit toimub 50 km pikkusel ühest ringist koosneval võistlusmaal.

Rajaskeem on saadaval enne võistlust Bosch Eesti maastikurattasarja kodulehel www.rattamaratonid.ee

8. STARDIKORRALDUS

Võistlejate starti kutsumise järjekorra aluseks on UCI MTB XCO/XCM jooksev edetabel ning 2022. aasta MTB XCM Eesti Meistrivõistluste paremusjärjestus. Eesti Meistrivõistlustel osalejate jaoks luuakse eraldi koridor, mis paiknevad stardikoridori esimeses osas.

 

9. UCI REITING

UCI reitingupunkte jagatakse vastavalt 2023 aasta võistlusreglemendile https://www.ejl.ee/wp-content/uploads/2023/03/EJL-voistlusreglement-2023.pdf

Koht ME;NE

1.  100
2.   90
3.   70
4.   60
5.   50
6.   40
7.   30
8.   20
9.   10
10.  5

 

10. AJALIMIIT

EMV XCM / 21. Rakvere rattamaratoni finiš suletakse kell 17:00.

 

11. AUTASUSTAMINE

EMV-l esikohale tulnud jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2023. aasta meistri nimetus ning teda autasustatakse EJL kuldmedali ja diplomiga. Ühtlasi autasustatakse ME, NE klasside Eesti meistreid meistrisärgiga EJL võistlusreglemendi alusel.

II ja III kohale tulnud omavaid jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga.

Autasustamistseremoonia toimub kell 15:30

 

12. TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE

Võistkondadel on õigus saata oma esindaja koos tööriistade ja tagavaraosadega kahte, kahes suunas kasutatavasse (Minnes ja tulles , XXL sõidu teisele ringile minnes) tehniliseks abiks ja võistlejate jootmiseks/toitmiseks ettenähtud tähistatud punkti.

Võistkondadele väljastatakse kaela- ja rajakaardid. Võistkondade teenindav personal peab kandma selgelt eristatavat oma võistkonna riietust.

 

13. MEDITSIINILINE ABI

Meditsiinilist abi osutatakse ettenähtud teeninduspunktides ja võistluse stardi- ja  finišipaigas.

 

14. PROTESTID, KARISTUSED

Võistluste käigus tekkinud arusaamatuste lahendamiseks võib esitada kirjaliku protesti. Proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast võitja finišeerimist. Kautsjon kirjaliku protesti esitamisel on  50 €. Võistlustel kohaldatakse karistusi vastavalt UCI määrustele.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu lähtuvalt UCI määrustest. Protesti rahuldamisel tagastatakse kautsjon protesti esitajale.

 

15. ANTI-DOPING

Eesti Meistrivõistlustel kehtivad UCI ja Eesti dopinguvastased reeglid ning SA-l Eesti Antidoping on õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas. Täpsem info aadressil: http://www.antidoping.ee.

Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena. Sportlane on kohustatud järgima ausa mängu, spordivõistluste manipuleerimise vastaseid ja sporditurvalisuse reegleid.

 

16.Muu info

Korraldajad: Vahur Leemets, Rakvere Rattaklubi Siplased, tel: +372 56495439, e-post: vahur@nelson.ee

EJL, Urmas Karlson, tel: +372 5024403, e-post ejl@ejl.ee.

Peakohtunik: Mati Värv, +372 56 615 800, e-post mati.surfhouse@gmail.com

Rajameister: Roland Toome

Peasekretär: Lea Leemets

...