Et En

Juhend

PÄRNU RATTAPÄEV
Püha Loomaaia 18. Rattaralli , Rahvasõidu ja Matka juhend
EJL 3. Kategooria

VÕISTLUSTE JUHEND

1.Korraldus

Pärnu rattapäeva (edaspidi: PRP)

PRP toimub pühapäeval 11. juunil 2017. a. Pärnumaal. Võistluskeskus asub Pärnu linnas Keskväljak 1.

 

2.Ajakava

9:00

Avataksevõistluskeskus

9:00-11:30

Osalejate registreerimine ja numbrite väljastamine

11:00

Lastesõitute registreerimine

11:00

Esindajate koosolek

11:45

Stardikoridoride avamine

12:00

Rattaralli start 95 km

12:05

Rahvasõidu start 53 km

12:07

Matkasõidu start 29 km

12:15

Lastesõitude stardid

13:20 - 13:35

Rahvasõidu võitja orienteeruv finiš

14:10 – 14:20

Rattaralli võitja orienteeruv finiš

15:00

Autasustamine võistluskeskuses

16:30

Suletakse võistluskeskus

 

3.Registreerimine ja osavõtutasud
3.1 PRP osavõtutasud on järgmised:

    Kategooria

Eelregistreerimise viimane päev  7.06.2017

Registreerimine 11.06.2017 stardipaigas

Rattaralli täiskasvanud

18 eurot

25 eurot

Rattaralli noored (1999 ja hiljem sündinud) ja pensionärid (1957 ja varem sündinud)

14 eurot

20 eurot

Rahvasõit täiskasvanud

16 eurot

25 eurot

Rahvasõit noored (1999 ja hiljem sündinud) ja pensionärid (1957 ja varem sündinud)

12 eurot

20 eurot

Matkasõit täiskasvanud

9 eurot

15 eurot

Matkasõit noored (1999 ja hiljem sündinud) ja pensionärid (1957 ja varem sündinud)

7 eurot

12 eurot

Heategevus (Registreerimisel saab teha annetuse Pärnu Kalev jalgrattaosakonnale varustuse soetamiseks, et ka vähemkindlustatud perede lapsed saaks jalgrattatrenni tulla. Klubi Püha Loomaaed lisab igale annetatud €-le 1€)

annetuse saab teha distantsidele registreerudes

3, 6, 9, 12, 25, 50 eurot

* Peredele (vähemalt 3 liiget, kellest vähemalt üks on 18a või noorem) ja kollektiividele (vähemalt 6 täiskasvanud liiget) kehtib soodustus 10%. Kollektiivis registreeritud noortele ja pensionäridele täiendav soodustus 10% ei laiene.

 

3.2 Individuaalne eelregistreerimine Rattarallile, Rahvasõidule ja Matkasõidule toimub ainult internetis veebilehel www.pyhaloomaaed.ee. Perede ja kollektiivide eelregistreerimine toimub excel registreerimisvormi saatmisel aadressile registreerimine@pyhaloomaaed.ee, mille alusel väljastatakse arve. Registreerimisvormi saab alla laadida aadressilt www.pyhaloomaaed.ee.
3.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, stardinumbrit, toitlustust, meenemedalit, tulemust protokollis, diplomit (välja printimise võimalus), parimate autasustamist ja vajadusel esmaabi.
3.4 Eelregistreerimine lõpeb 7.06.2017 kell 23:59
3.5 Võistluspäeval lõpeb võistlejate registreerimine 30 minutit enne starti. Stardipaigas on võimalik tasuda stardimaksu ainult sularahas.
3.6 Võistleja loetakse registreerunuks pärast stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.
3.7 Esialgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel reedel internetis: www.pyhaloomaaed.ee.
3.8 Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata.
3.9 Punktis 3.1 märgitud tähtajast hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija arvelduskontole tagasi, millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.
3.10 PRP ära jäämisel või edasi lükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

 

4.Vanuseklassid ja distantsid

4.1 Rattarallil ja Rahvasõidul peetakse arvestust individuaalse üldparemusjärjestuse väljaselgitamiseks. Matkasõidul paremusjärjestust ei selgitata.
4.2 Rattarallil toimub tulemuste arvestamine ja autasustamine järgnevates klassides:
- Üldarvestuse 6 paremat
- Naiste arvestuse 3 paremat
- M16 (2001-2002)
- N/MJ (1999-2000)
- MSen2 (1968-1977)
- MSen3 (1963-1967)
- MSen4 (1958-1962)

4.3 Rattarallil saavad osaleda aastal 2002 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturid. Nooremad ratturid võivad osaleda ainult täiskasvanud saatjaga.
4.4 Rahvasõidul toimub tulemuste arvestamine ja autasustamine järgnevates klassides:
- Üldarvestuse 3 parimat
- N/M14 (2003-2004)
- N16 (2001-2002)
- MSen5 (1957 ja varem sündinud)
- Nsen 2 (1977 ja varem sündinud)
4.5 Rahvasõidul võivad osaleda aastal 2003 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturid. Nooremad ratturid võivad osaleda ainult täiskasvanud saatjaga.

4.6 Matkasõidul võivad osaleda aastal 2007 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturid. Nooremad ratturid võivad osaleda ainult täiskasvanud saatjaga.

 

5. Perede ja kollektiivide arvestus

5.1 Lisaks individuaalsetele vanuseklassidele peetakse ka perede ja kollektiivide arvestust.
5.2 Perede ja kollektiivi registreerimiseks tuleb saata aadressile registreerimine@pyhaloomaaed.ee excel registreerimisvorm, mille alusel väljastatakse arve. Registreerimisvormi leiate aadressilt www.pyhaloomaaed.ee.
5.3 Pere koosneb vähemalt kolmest liikmest, kellest vähemalt üks on 1999.a või hiljem sündinud.
5.4 Perede arvestust peetakse Rahvasõidu rajal ning karikaga autasustatakse kiireima koguajaga (arvesse läheb kolm parimat pere liikmete aega) lõpetanud Kiireimat Peret.
5.5 Pere registreerimisel rakendub soodushind -10% kõigi pere liikmete osavõtutasudele.
5.6 Kollektiivi moodustavad samas ettevõttes/asutuses töötavat inimesed.
5.7 Karikaga autasustatakse suurima liikmete arvuga kolme Aktiivseimat Kollektiivi. Arvesse lähevad osalised nii Rattaralli, Rahvasõidu kui Matkasõidu distantsidel.

5.8 Registreerimisel rakendub soodushind -10% kui kollektiivis on vähemalt 6 täiskasvanud liiget. Noortele ja pensionäridele täiendav soodustus ei laiene 

 

6. Stardigrupid

6.1 Stardinumbrid paigutatakse seljale (paigutamise näidis sekretaraadis).

6.2 Stardikoridorid avatakse 15 minutit enne starti.       

 

7. Tulemuste arvestamine

7.1 Võistlustel kasutatakse fotofinišit. Rattarallil ja Rahvasõidul peetakse arvestust individuaalse üldparemusjärjestuse väljaselgitamiseks.

7.2 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning järgneval päeval www.pyhaloomaaed.ee kodulehel.

7.3 Lõplikud protokollid avaldatakse kodulehel www.pyhaloomaaed.ee ja EJL kodulehel www.ejl.ee hiljemalt 7 päeva peale PRP toimumist.

 

8. Autasustamine

8.1 PRP lõpus toimub ametlik autasustamine

8.2 Rattaralli distantsil autasustatakse parimaid alljärgnevalt:

Üldarvestuse koht

Summa

Naiste arvestuse koht

Summa

Vanuseklassid

Auhind

I koht

500 €

I koht

125 €

I koht

Karikas

II koht

350 €

II koht

85 €

II koht

Karikas

III koht

200 €

III koht

70 €

III koht

Karikas

IV koht

125 €

KOKKU:

280 €

 

 

V koht

85 €

 

 

 

 

VI koht

70 €

 

 

 

 

KOKKU:

1 330 €

 

 

 

 

 

8.3 Rattaralli distantsil autasustatakse vanuseklasside M16, N/MJ, MSen2, MSen3 ja MSen4 kolme (3) parimat.

8.4 Rahvasõidul autasustatakse parimaid alljärgnevalt:

 

 Üldarvestuse ja vanuseklasside koht

Auhind

I koht

Karikas

II koht

Karikas

III koht

Karikas

Kiireim Pere

Karikas

Aktiivseim Kollektiiv

karikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Rahvasõidul autasustatakse vanuseklasside N16, N/M14, MSen5 ja N35+ kolme (3) parimat ning Kiireimat Peret karikaga.

8.6 Aktiivseima Kollektiivi auhind antakse välja Rattaralli, Rahvasõidu ja Matkasõidu distantsidel osalenud kolmele suurimale kollektiivile.

8.7 Autasustamiselt puuduv osaleja kaotab õiguse autasudele.

8.8 Kõikidest rahalistest auhindadest peetakse võistluse korraldaja poolt kinni Eesti Vabariigis kehtivad maksud.

 

9. Olulised reeglid

9.1 PRP sõitudel on jalgratta klass vaba
9.2 Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.
9.3 Startida tohib ainult oma- stardinumbriga ja oma nime all.
9.4 Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.
9.5 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.
9.6 Kiivri kandmine on kohustuslik.
9.7 Tehnilise rikke või ratta vahetuse vajadusel võib võistleja saada abi oma võistkonna saateautost, neutraalselt tehniliselt abilt või lõpubussist.
9.8 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.
9.9 M14, M/N16 ja M/NJ vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid.
9.10 Muudelt võistlustelt või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.
9.11 Punktides 9.1 – 9.10 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
9.12 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas võistluse videosalvestus või fotod.
9.13 Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

 

10. Vastutus

10.1 Registreerumisel kinnitab iga osavõtja et on tutvunud PLRR juhendiga ning nõustub seal toodud tingimustega.
10.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.
10.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja temast tuleneva võimaliku ohu eest kaasvõistlejatele.
10.4 Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.

 

Võistluse peakohtunik                  Rein Solnask

Peasekretär                                    Evelin Strikholm

Võistluse korraldaja esindaja     Kaido Juurik tel. +372 5646 1431

...