Et En

Juhend

13. Mulgi Uisumaraton

JUHEND

 

1. Võistluse eesmärk:

Propageerida uisutamist kui mõnusat harrastust, võimaldada kogu pere osalemist ühel rahvaspordiüritusel ja pakkuda erinevate spordialade harrastajatele võimalust tõsiseks mõõduvõtuks looduslikul järvejääl.

 

2. Aeg ja koht:

20.01.2024. Toimumiskoht: Viljandi, Viljandi järv.

 

3. Distantsid ja startide kellaajad:

Kell 12:00 10km start

Kell 13:15 30km start

 

- Sõidetakse looduslikule jääle rajatud võistlusringil, mille täpne pikkus selgub hiljemalt 18.01.2024

- Stardimaterjalide väljastamine algab kell 10.00 võistluspaigas ja lõpeb 10 minutit enne vastava distantsi starti.

 

4. Registreerumine ja osavõtutasud:

Osavõtjate registreerimine toimub veebilehel: www.sportos.eu

Osavõtutasud

30km

10km

Eelregistreerimine

kuni 17.01.2024

25€ / 15€*

15€ / 10€*

Registreerimisel

kohapeal

40€

25€

* Noortele, kes on sündinud 2006 ja hiljem, on eelregistreerimisel (kuni 17.01) hinnasoodustus 10€ 30km distantsile ning 5€ 10km distantsile.

 

- Kohapeal registreerimine lõpeb 15 minutit enne vastava distantsi starti.

- Osalejad, kes soovivad osavõtumaksu tasumiseks arvet, palume sellest eelnevalt korraldajat teavitada. www.sportos.eu registreerimissüsteemi kaudu registreerunutele korraldaja tagasiulatuvalt arvet ei väljasta.

- Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata. Maratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

- Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid. Laste tervisliku seisundi eest vastutab treener või lapsevanem.

 

5. Osalejad:

- Maratonidistantsil (30 km) võivad osaleda kõik 2010.a. ja varem sündinud, kes on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks.

- Rahvadistantsil (10 km) vanusepiirangut ei ole.

 

30 km distantsi võistlusklassid

 • N18 (2006-2010)
 • Naised (1985-2005)
 • N40 (1984 ja varem sündinud)
 • M18 (2006-2010)
 • Mehed (1985-2005)
 • M40 (1975-1984)
 • M50 (1965-1974)
 • M60 (1964 ja varem sündinud)

10 km rahvadistantsi võistlusklassid

 • N14 (2011 ja hiljem sündinud)
 • M14 (2011 ja hiljem sündinud)
 • Rahvaklass - 2010.a. ja varem sündinud osalevad 10 km distantsil matkasõidu arvestuses

 

6. Distantside ajalimiidid:

Maratonidistants: 40 minutit 10 km kohta

Ajalimiidi ületajate läbitud distantsi pikkus (täisringide arv), aeg ja koht fikseeritakse protokollis.

Võistlusrada suletakse kell 15.30.

 

7. Toitlustamine rajal:

- Pealtvaatajad võivad ulatada osalejatele distantsi läbimise jooksul raja ääres seistes joogipudeleid

- Rajal ei ole korraldajate poolt tagatud läbitavat joogipunkti

- Võistlusdistantsi läbimise järel pakutakse igale osalejale sooja suppi ning teed 

 

8. Tulemused:

Avaldatakse esialgsete tulemustena võistluspaigas ja võistluspäeva õhtuks internetis, lõplikud tulemused avaldatakse peale protestide läbivaatamist 48 tunni jooksul pärast finiši sulgemist.

 

9. Protestide esitamine:

Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste vms sellise kohta võistlusdistantsidel saab esitada kirjalikult kohtunikekogule esimese 20 lõpetaja kohta kuni 1 tund peale kummagi distantsi 20-ndat lõpetajat, kõigi ülejäänute kohta kuni finiši sulgemiseni. Protesti esitamise tasu on 50 EUR, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

 

10. Autasustamine:

Toimub kell 15.20, autasustatakse Maratoni distantsi 6 kõige kiiremat ja kõikide võistlusklasside 3 paremat karikate/medalitega ja võitjaid esemeliste auhindadega.

 

11. Osavõtumaks sisaldab:

- Ettevalmistatud võistlusrada

- Ajavõtt (ainult korrektselt kinnitatud osaleja numbri ja ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini)

- Toitlustamine finišis 

- Tulemus lõpuprotokollis

- Arstiabi võistluspaigas ja vajadusel kogu raja ulatuses

- Pesemisvõimalus Viljandi Linnastaadionil (tasuta)

 

12. Force majeure:

- Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel on korraldajatel õigus võistlusrada muuta, lühendada, võistlust edasi lükata või äärmisel juhul kogu võistlus ära jätta. Lõplik otsus ärajätmise, raja muutmise või lühendamise kohta tehakse hiljemalt 18.01.2024 kell 18.00.

- Võistluse ärajätmisest teavitatakse osalejaid massiteabevahendite kaudu.

- Võistluse käigus ilma- ja/või jääolude ebasobivaks muutumise korral on kohtunikekogul õigus lühendada võistluse distantsi kas ringide arvu vähendamise või ringi pikkuse muutmise teel.

 

13. Muu:

- Korraldajad soovitavad kõigil osalejatel kanda võistluse ajal kiivrit ja liigeste kaitsmeid

- Suusakeppide kasutamine võistlusrajal on keelatud!

- Kõik juhendis käsitlemata juhud lahendatakse võistluse kohtunikekogu poolt

- Võistluse korraldaja on MTÜ Viljandi Rattaklubi www.rattaklubi.ee.

 

Kontaktisikud:

Kristjan Kivistik, 5326 8863, kristjan.kivistik@rattaklubi.ee

Mikk Mihkel Vaabel, 5676 5248, mikk.mihkel.vaabel@rattaklubi.ee

 

...