Et En

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MAASTIKURATTAMARATONIS XCM kat UCI CN

5. ALUTAGUSE RATTAMARATON

 

01. juuni 2019

 

Alutaguse vald, Ida-Viru maakond

 

JUHEND

 

1. KORRALDUS

Võistluse korraldaja on MTÜ Alutaguse maraton koostöös Eesti Jalgratturite Liiduga. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI MTB XCM määrustele ja EJL võistlusreglemendile.

 

2. AEG JA KOHT

Võistlus toimub 01. juunil 2019.a. Pannjärvel, võistluskeskusega Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuses. Võistlustrass läbib Alutaguse maastikukaitseala, rekultiveeritud Narva karjääri Viivikonna kaevandust ja mahajäetud turbavälju ja on tervikuna Alutaguse valla territooriumil.

 

3. OSALEJAD

Eesti Meistrivõistlustel (EMV) ja esivõistlustel on osalemisõigus vaid kehtivat litsentsi omavatel ratturitel. EMV viiakse läbi järgmistele vanuseklassidele:

 

ME 1996 ja varem sündinud

NE 1996 ja varem sündinud

 

MSeenior 1 (30 – 39) 1980-1989

MSeenior 2 (40 – 49) 1970-1979

MSeenior 3 (50 – 54) 1965-1969

MSeenior 4 (55 – 59) 1960-1964

MSeenior 5 (60 – 64) 1955-1959

 

Sportklassis (1990-2000) selgitatakse vastavalt EJL 2019. a võistlusreglemendile välja Eesti esivõistluste võitjad.

 

4. REGISTREERIMINE

EMV-l osalemise tingimuseks on registreerimine Alutaguse rattamaratonile, mida saab teha Bosch Eesti rattamaratonide sarja kodulehe (www.rattamaratonid.ee) kaudu.

Peale osaleja registreerimist Alutaguse rattamaratonile tuleb EMV arvestuse jaoks registreerida eraldi e-posti aadressil ejl@ejl.ee. Registreerimine lõpeb kaks tööpäeva enne starti, s.o. 29. mail 2019. a. kell 24.00.

Võistlejate litsentside kontroll viiakse läbi EJL sekretariaadis eelülesandmise põhjal.

NB! Võistlejad, kes on nõuetekohaselt eelregistreeritud ja kelle puudumisest pole võistkonna esindaja startijate lõpliku kinnituse ajal peasekretäri teavitanud, sisestatakse ametlikku startijate nimekirja. Vastavalt UCI CR art.1.2.055 karistatakse ametlikus startijate nimekirjas olevat võistlejat mitte startimise eest rahatrahviga.

 

5. VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus on avatud stardipaigas 01. juunil 2019.a. kell 08:30-16:30. Võistkondade esindajad saavad võistlejate numbrid ja stardimaterjalid kätte 01. juunil kell 8:30-10:00 sekretariaadist.

 

6. AJAKAVA

Laupäev, 1. juuni 2019

08:30-10:00 Stardimaterjalide väljastamine võistluskeskuses.

08:30-09:30 Startijate lõplik kinnitamine

09:30 Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul võistluskeskuses.

10:30 EMV XCM / 5. Alutaguse rattamaratoni start

15:15 EMV XCM / 5. Alutaguse rattamaratoni autasustamine

16:00 EMV XCM / 5. Alutaguse rattamaratoni finiši sulgemine

 

7. RAJAINFO

EMV XCM / 5. Alutaguse rattamaraton viiakse läbi 73 km pikkusel ringil.

Rada saab märgistuse 25. maiks. Rajaga saab tutvuda 25. maist kuni võistluspäevani. Narva karjääridesse jääval rajalõigul võib tööpäevadel ette tulla täiendavaid piiranguid, millest teavitatakse võistluse kodulehel.

Rajaskeem on alates 25. maist saadaval Bosch Eesti Rattamaratonid kodulehel www.rattamaratonid.ee ja EJL kodulehel www.ejl.ee.

 

8. STARDIKORRALDUS

Võistlejate starti kutsumise järjekorra aluseks on UCI MTB XCO/XCM jooksev edetabel ning 2018. aasta MTB XCM Eesti Meistrivõistluste paremusjärjestus. Eesti Meistrivõistlustel osalejate jaoks luuakse eraldi koridor, mis paikneb stardikoridori esimeses osas.

 

9. UCI punktitabel.

Koht ME, NE

1. 100

2. 90

3. 70

4. 60

5. 50

6. 40

7. 30

8. 20

9. 10

10. 5

 

10. AJALIMIIT

EMV XCM / Alutaguse rattamaratoni ajalimiit on 6 tundi, finiš suletakse kell 16:00.

 

11. AUTASUSTAMINE

EMV-l esikohale tulnud jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2019. aasta meistri nimetus ning teda autasustatakse EJL kuldmedali ja diplomiga. Ühtlasi autasustatakse ME, NE klasside Eesti meistreid meistrisärgiga EJL võistlusreglemendi alusel.

II ja III kohale tulnud omavaid jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga.

Autasustamistseremoonia toimub 1. juunil kell 15:15

 

12. TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE

Võistkondadel on õigus saata oma esindaja koos tööriistade ja tagavaraosadega nelja rajal tehniliseks abiks ja võistlejate jootmiseks/toitmiseks ettenähtud tähistatud punkti.

Võistkondadele väljastatakse autoload.

Võistkondade teenindav personal peab kandma selgelt eristatavat oma võistkonna riietust.

 

13. MEDITSIINILINE ABI

Meditsiinilist abi osutatakse ettenähtud teeninduspunktides ja võistluse stardi- ja finišipaigas.

 

14. PROTESTID, KARISTUSED

Võistluste käigus tekkinud arusaamatuste lahendamiseks võib esitada kirjaliku protesti. Proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast võitja finišeerimist. Kautsjon kirjaliku protesti esitamisel on 50 €. Võistlustel kohaldatakse karistusi vastavalt UCI määrustele.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu lähtuvalt UCI määrustest. Protesti rahuldamisel tagastatakse kautsjon protesti esitajale

 

15. MUU INFO

Korraldajad: Robert Peets, Alutaguse maraton, tel: +372 55681084, e-post: maraton@alutaguse.ee

EJL, Urmas Karlson, tel: +372 5024403, e-post ejl@ejl.ee.

Peakohtunik: Pait Peri +372 5038056, peripait@gmail.com

Peasekretär: Viive Peets +372 5088449, viive.peets@gmail.com 

Ajavõtt: Vahur Leemets +372 56 495 439, vahur@nelson.ee

...