Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Üldjuhend Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Peasponsor

Transtar

Sponsor

STEALTH

Toetaja

Eesti Kultuurkapital

Üldjuhend

TRANSTAR TEMPOSARI ÜLDJUHEND

     EJL 3. kategooria

 

 

Anchor1. Võistlus ja eesmärk

1.1. Transtar Temposari on jalgratturite temposõidu karikasari.

1.2. Transtar Temposarja etapid viiakse läbi vastavalt karikasarja üldjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile.

1.3. Karikasari koosneb 5 etapist, mis peetakse ajavahemikul 27.aprill – 25. august 2016.a.

1.4. Transtar Temposarja eesmärgiks on pakkuda võimalust mõõtu võtta temposõidu osavõistlustel, nii eliit- kui harrastussportlastele.

.

Anchor2. Karikasarja kalender, distantsid ja vanuseklassid

Jrk.

Etapi toimumise asukoht

Toimumise aeg

Distants

1

Kõrveküla-Vasula-Kõrveküla

27.04.2016

11 km

2

Tõravere-Rõhu-Tõravere

25.05.2016

20 km

3

Aovere-Luunja-Aovere

08.06.2016

20 km

4

Kärkna-Kärevere-Kärkna

20.07.2016

22 km

5

Viienda etapi rada, mille raames toimuvad ka Tartu Lahtised MV, toimub hääletuse põhjal, kus valitakse toimunud etappide hulgast väja enim hääli saanud võistlustrass.

Hääletus toimub karikasarja kodulehel ww.temposari.ee, ajavahemikus 20-31.07.16

25.08.2016

20 km

 

2.1. Võistluskeskus ja kohapealne registreerimine koos numbrite väljastamise/kontrollimisega stardipaigas on avatud kell 17:00 kuni 19.30

2.2. Start on avatud kell 18:00 kuni 20:00. Võistlejate arvukuse kasvu korral pikendatakse stardiaega vastavalt vajadusele.

2.3. Individuaalset arvestust peetakse paralleelselt absoluutarvestuses ja vanuseklasside kaupa.

2.4. Karikasarjas peetakse arvestust järgmistes vanuseklassides:

 

Mehed

Poisid 13 – 14 a (M14)

2002-2003

Poisid 15 – 16 a (M16)

2000-2001

Poisid 17 – 18 a (MJ)

1998-1999

Mehed

1977-1997

Seenior 2

1967-1976

Seenior 3 +

1966 ja vanemad

 

Naised

Tüdrukud 13 – 14 a (N14)   

2002-2003

Tüdrukud 15 – 16 a  (N16)

2000-2001

Tüdrukud 17 – 18 a (NJ)

1998-1999

Naised

1997 ja varem

Anchor3. Rattaklass

3.1. Rattaklass on vaba – võistelda võib nii maanteeratta, maastikusõiduratta, temposõiduratta, linnaratta jms.

3.2. Keelatud on kasutada elektrimootoriga jalgrattaid.

3.3. Erinevatele rattatüüpidele eriarvestust ei peeta. Võistlejad võistlevad võrdsetel alustel sõltumata kasutatavast rattatüübist.

Anchor4. Võistlusformaat ja startimise kord

4.1. Transtar Temposari toimub ühes võistlusformaadis, arvestust peetakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aja põhjal individuaalselt.

4.2. Eraldistart – võistlejad lähetatakse rajale 1 minutiliste intervallidega. Tuulessõitmine on keelatud.

4.3. Transtar Temposarjas starditakse eelnevalt fikseeritud stardijärjekorra alusel

4.3.1. Eelregistreerimisel (kohapeal registreerimise korral sekretariaadis) saab võistleja valida vabade stardiaegade seast endale sobiva stardiaja, mis fikseeritakse stardiprotokollis.

4.3.2. Võistleja võistlusaeg käivitub sellel stardikorral, millel ta reaalselt stardib.

4.3.3. Valitud stardiajal on stardiprotokollis fikseeritud võistlejal eelisõigus startida. Juhul kui võistleja endale broneeritud ajal rajale ei lähe, on sellel ajal võimalik teistel soovijatel elava stardijärjekorra alusel startida.

4.3.4 Oma fikseeritud stardiajal mitte startinud võistlejatel on võimalus elava järjekorra alusel broneerimata ja stardiprotokollis fikseeritud võistleja mitte ilmumise tõttu vabanevatel aegadel startida. Juhul kui vabanevaid stardiaegasid on vähem, kui väljaspool oma stardiaega startida soovivaid võistlejaid, ning võistluse läbiviimiseks ette nähtud teekasutusaeg lõpeb, siis oma broneeritud stardiaja kasutamata jätnud võistlejatele startimisvõimalust ei garanteerita. Starti hilinemise korral peab võistleja, hoolimata sellest, et tema võistlusaeg juba käib, startima paigaltseisust stardikohtuniku juurest, et kohtunik saaks fikseerida võistleja nõuetekohase rajalemineku.

Anchor5. Registreerimine ja stardimaks

5.1. Registreerimine etappidele toimub kas eelregistreerimise teel www.sportos.ee portaali registreerimismooduli kaudu või kohapeal sularahas.

5.2. Stardimaksud:

Vanuseklass

Eelregistreerimine sarjaks kuni 27.04.2016

Eelregistreerumine võistlustele eelneva esmaspäevani (k.a.)

Registreerumine võistluspäeval kohapeal

M/N-14  M/N-16   M/NJ

20€

5 €

5 €

Mehed Naised Seeniorid

40€

10 €

12€

5.3. Kohapeal on võimalik registreeruda ainult sularahas ning antud päeval toimuvale etapile.

5.4. Võistleja mitte osalemise korral stardimaksu ei tagastata ega kanta järgmistele osavõistlustele edasi sõltumata mitteosalemise põhjusest.

Anchor6. Võistlusnumbrid

6.1. Transtar Temposarjas väljastatakse stardinumber hooajaks, numbri kaotamise korral on võimalik soetada võistluspaigas uus stardinumber maksumusega 2 €.

6.2. Võistlusnumber tuleb kinnitada võistleja särgi selja alaosale paremale poolele.

Anchor7. Tehniline abi

7.1. Võistlejad vastutavad oma ratta tehnilise korrasoleku ja vajadusel varuosade olemasolu eest ise.

7.2. Korraldaja ei taga transporti tagasi stardipaika ja sealt tagasi.

Anchor8. Meditsiiniline abi

Võistluste korraldaja tagab esmase meditsiinilise abi.

Anchor9. Karistused

Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI CR määrustikule ja EJL võistlusreglemendile.

Anchor10. Paremusjärjestuse selgitamine

10.1. Etappide paremusjärjestus selgitatakse välja võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal, sarja kokkuvõttes etappidelt teenitud punktide järgi.

10.2. Sarja üldkokkuvõttes arvestatakse 4 parema etapi tulemusi.

10.3. Punkte jagatakse absoluutarvestuse protokolli alusel.

10.4. Individuaalsed punktid vanuseklassides omistatakse absoluutarvestuse protokolli alusel. Vanuseklasside paremusjärjestus selgitatakse absoluutarvestuse protokollist vastava vanuseklassi võistlejate eraldamise teel.

10.5. Punkte jagatakse etappidel järgnevalt (koht, punktid):

 1. koht        250+50
 2. koht        249+25
 3. koht        248+15
 4. koht        247+10
 5. koht        246+8
 6. koht        245+6
 7. koht        244+4
 8. koht        243+3
 9. koht        242+2
 10. koht        241+1
 11. koht        240
 12. koht        239
 13. koht        238 jne

Anchor11. Tulemuste avaldamine

11.1. Esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistluspäevale järgneva päeva õhtuks  koduleheküljel www.temposari.ee ja www.sportos.ee.

11.2. Esialgsetes tulemustes esineda võivate vigade osas tuleb protestid esitada hiljemalt 3 päeva jooksul, võistluspäevast arvates, punktis 13.7 märgitud e-posti aadressidele. Protestid võistlusmäärustes ja/või toodud nõuete rikkumiste kohta tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult 1 tunni jooksul pärast finiši sulgemist.

11.3. Lõplikud protokollid avaldatakse EJL koduleheküljel www.ejl.ee  hiljemalt 3 päeva peale võistluse toimumist. Peale lõplike protokollide avaldamist laekunud proteste enam ei rahuldata ning tulemusi ei muudeta.

Anchor12. Autasustamine

12.1. Transtar Temposarja etappidel autasustamist ei toimu. Autasustatakse ainult sarja koondarvestuse parimaid individuaalarvestuses.

12.2. Sarja koondautasustamine toimub viimase etapi järgselt 25.08.2016.

12.3. Autasustamisel osalemine on auhinna saamiseks kohustuslik. Juhul kui võistlejal autasustamisel osaleda pole võimalik, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja, ent hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

12.4. Absoluutarvestuses autasustatakse esemelise või rahalise auhinnaga 6 esimest sarja kinnitatud koondprotokolli alusel.

12.5. Vanuseklasside arvestuses autasustatakse sarja kokkuvõttes kõikide vanuseklasside kolme parimat kinnitatud sarja koondprotokolli alusel.

Anchor13. Muu oluline informatsioon

13.1. Täiendav informatsioon karikasarja kodulehel www.temposari.ee

13.2. Transtar Temposari on rahvaspordiüritus – EJL võistlejalitsents ei ole osalemiseks kohustuslik. Starti on oodatud kõik soovijad.

13.3. Osavõtt toimub omal vastutusel. Starti asumisega kinnitab võistleja, et on tutvunud võistlusjuhendiga, omab võistlemiseks sobilikku tervislikku seisundit ning on teadvustanud endale rattaspordiga kaasnevaid riske. Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud ise.

13.4. Kõik võistlejad on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest, kohtunike ja liikluse korraldajate märguannetest. Tee telgjoone ületamine ning vastassuunda kaldumine on keelatud.

13.5. Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.

13.6. Kiivri kandmine on eranditeta kohustuslik.

13.7. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu. Kontaktaadressid on teet.reedi@gmail.com ja info@temposari.ee

Anchor14. Korraldajad

14.1. Transtar Temposarja peakorraldaja  on TT Eesti MTÜ

14.2. Info: Lauri Peil e-post: info@temposari.ee

...