Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Nimisponsor

Transtar TP

Toetajad

Tartu linn

Juhend

Kinnitan juhendi
Teet Reedi
07.03.2019


TRANSTAR TEMPOSARI ÜLDJUHEND

EJL 3. kategooria


1. Võistlus ja eesmärk

1.1. Transtar Temposari on jalgratturite eraldistardiga sõidu karikasari.
1.2. Transtar Temposarja etapid viiakse läbi vastavalt karikasarja üldjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile.
1.3. Karikasari koosneb viiest etapist, mis peetakse ajavahemikul 24. aprill – 21. august 2019.a.
1.4. Transtar Temposarja eesmärgiks on pakkuda nii eliit- kui harrastussportlastele võimalust mõõtu võtta eraldistardiga sõidu osavõistlustel.

 

2. Karikasarja kalender ja distantsid

2.1. Võistluskeskus ja kohapealne registreerimine koos numbrite väljastamise/kontrollimisega stardipaigas on avatud kell 17:00 kuni 19.30
2.2. Start on avatud kell 18:00 kuni 20:00, va. Kavastu etapi korral, mil start on avatud 18.00 kuni 19.00. Võistlejate arvukuse kasvu korral pikendatakse stardiaega vastavalt vajadusele.

 

Jrk. Etapi toimumise asukoht Toimumise aeg Distants
1. Tõravere-Rõhu-Tõravere 25.04.2018 21 km ja 10.5 km
2. Kavastu-Koosa-Kavastu-Luunja-Kavastu 23.05.2018 41 km ja 17 km
3. Rahinge-Rõhu-Rahinge 06.06.2018 24 km ja 14.6 km
4. Kärkna-Kärevere-Kärkna 01.08.2018 22 km ja 11 km
5. Tõravere-Rõhu-Tõravere (Tartu linna MV) 22.08.2018 21 km ja 10.5 km3. Vanuseklassid
3.1. Karikasarjas peetakse arvestust järgmistes vanuseklassides:

 

Mehed
Poisid 13-14 a (M14) 2005-2006
Poisid 15-16 a (M16) 2003-2004
Poisid 17-18 a (MJ) 2001-2002
Mehed 1980-2000
Seenior 2 1970-1979
Seenior 3 + 1969 ja varem sündinud

 

Naised
Tüdrukud 13-14 a (N14) 2005-2006
Tüdrukud 15-16 a (N16) 2003-2004
Tüdrukud 17-18 a (NJ) 2001-2002
Naised 2000 ja varem sündinud

 

Harrastajate vabaklass – pikk distants
Mehed 2000 ja varem sündinud
Naised 2000 ja varem sündinud

 

Harrastajate vabaklass – lühike distants
Mehed 2000 ja varem sündinud
Naised 2000.- ja varem sündinud

 

3.2. Pikal distantsil peetakse individuaalset arvestust paralleelselt absoluutarvestuses ja
vanuseklasside kaupa. Lühikesel distantsil peetakse individuaalset arvestust ainult
vanuseklasside kaupa.
3.3. M/N14, M/N16 ja NJ vanuseklasside võistlejad võistlevad kõikidel etappidel lühikesel
distantsil.
3.4. MJ vanuseklassi võistlejad võistlevad kõikidel etappidel pikal distantsil, va. Kavastu etapil, kus
nad võistlevad lühikesel distantsil.
3.5. Lisaks ülaltoodule toimub kõigile temposõidu harrastajatele võistlus vabaklassi arvestuses,
kus tohib sõita vaid tavarattaga.
3.5.1. Vabaklassi arvestuses ei ole lubatud eraldistardivarustuse kasutamine - eraldistardi
kiiver (tilgakujuline, pika sabaga kiiver), ketas- ja varbpöiad (nn. trispoke jooksud jms),
eraldistardi juhtrauad jms. Lubatud on kuni 60 mm kõrgete pöidade kasutamine.
3.5.2. Vabaklassi arvestuses on kummalgi distantsil võistlejatel kaks vanusest sõltumatut
absoluutklassi – Mehed ja Naised.

3.5.3. Vabaklassi arvestuses toimuvad sõidud vastavalt võistleja valikule kas lühikesel või
pikal distantsil. Esimesel võistlusel valitud distantsi klass jääb kehtima terve karikasarja
vältel, st. võistleja sõidab kõik võistlused kas lühikesel või pikal distantsil, distantside
vahetamine ei ole lubatud.
3.5.4. Karikasarja arvestuses sõitvad noored (M/N14, M/N16 ja NJ) vabaklassi lühikese
distantsi arvestuses osaleda ei saa.

 

4. Rattaklass

4.1. Rattaklass on vaba – võistelda võib nii maanteeratta, maastikusõiduratta, temposõiduratta,
linnaratta vms rattaga, va. vabaklassis, kus on keelatud eraldistardivarustuse kasutamine.
4.2. Keelatud on kasutada elektri- või muu abimootoriga jalgrattaid.
4.3. Erinevatele rattatüüpidele eriarvestust ei peeta. Võistlejad võistlevad võrdsetel alustel
sõltumata kasutatavast rattatüübist.

 

5. Võistlusformaat ja startimise kord

5.1. Transtar Temposari toimub ühes võistlusformaadis, arvestust peetakse võistlusmaa
läbimiseks kulunud aja põhjal individuaalselt.
5.2. Eraldistart – võistlejad lähetatakse rajale 1-minutiliste intervallidega, va. Kavastu etapi
korral
, mil võistlejad lähetatakse rajale 30-sekundiliste intervallidega.
5.3. Teise võistleja tuules sõitmine on keelatud, võistlejad peavad hoidma üksteise vahel
vähemalt 10 m pikkust vahet.
5.4. Transtar Temposarjas starditakse eelnevalt fikseeritud stardijärjekorra alusel.
5.5. Eelregistreerimisel (kohapeal registreerimise korral sekretariaadis) saab võistleja valida
vabade stardiaegade seast endale sobiva stardiaja, mis fikseeritakse stardiprotokollis.
5.6. Võistleja võistlusaeg käivitub sellel stardikorral, millel ta reaalselt stardib.
5.7. Valitud stardiajal on stardiprotokollis fikseeritud võistlejal eelisõigus startida. Juhul kui
võistleja endale broneeritud ajal rajale ei lähe, on võimalik sellel ajal elava stardijärjekorra
alusel startida teistel soovijatel.
5.8. Oma fikseeritud stardiajal mitte startinud võistlejatel on võimalus startida elava järjekorra
alusel broneerimata ja stardiprotokollis fikseeritud võistleja mitte ilmumise tõttu vabanevatel
aegadel. Juhul kui vabanevaid stardiaegasid on vähem, kui väljaspool oma stardiaega startida
soovivaid võistlejaid, ning võistluse läbiviimiseks ette nähtud teekasutusaeg lõpeb, siis oma
broneeritud stardiaja kasutamata jätnud võistlejatele startimisvõimalust ei garanteerita.
Starti hilinemise korral peab võistleja, hoolimata sellest, et tema võistlusaeg juba käib,
startima paigaltseisust stardikohtuniku juurest, et kohtunik saaks fikseerida võistleja
nõuetekohase rajalemineku.

 

6. Registreerimine ja stardimaks

6.1. Registreerimine etappidele toimub kas eelregistreerimise teel läbi portaali www.sportos.eu
registreerimismooduli, sarja kodulehe www.temposari.ee kaudu või kohapeal sularahas.
6.2. Kohapeal on võimalik registreeruda ainult sularahas ning antud päeval toimuvale etapile.
6.3. Võistleja mitteosalemise korral stardimaksu ei tagastata ega kanta edasi järgmistele
osavõistlustele, sõltumata mitteosalemise põhjusest.
6.4. Stardimaksud:

Võistlusklass Eelregistreerimine
terveks sarjaks (kuni
22.04.2017)
Eelregistreerumine ühele
võistlusele (kuni võistlusele
eelneva esmaspäeva südaööni)
Registreerumine
võistluspäeval
kohapeal
M/N-14
M/N-16
M/NJ
20 € 5 € 7 €
Naised
Mehed
Seenior 2
Seenior 3+
40 € 10 €  12 €
Vabaklass 40 € 10 € 12 €

  
7. Võistlusnumbrid

7.1. Registreerimisel väljastatakse võistlejale võistlusnumber ning ajavõtukiip.
7.2. Võistlusnumber kehtib terve hooaja vältel kõikidel karikasarja etappidel. Juhul kui võistleja on
järgmiseks etapiks oma võistlusnumbri kaotanud või koju jätnud, on tal võimalik
võistluskeskuse sekretariaadist soetada duplikaatnumber hinnaga 2 eurot
7.3. Võistlusnumber tuleb kinnitada võistleja särgi selja alaosa paremale poolele.
7.4. Originaaldisainiga numbrite kasutamine on kohustuslik, muudelt võistlustelt pärinevate või
ise joonistatud numbrite kasutamine on keelatud ning toob kaasa võistleja
diskvalifitseerimise.
7.5. Ajavõtukiip kinnitatakse ümber võistleja parema jala, vahetult kinga kohale, kiip väljapoole
ning ajavõtukiip tuleb peale võistlust korraldajatele tagastada.
7.6. Kui võistleja soovib hooajalist ajavõtukiipi, siis tuleb tal selle eest tasuda tagatisraha 20 eurot,
mis hooaja lõpus kiibi tagastamise korral võistlejale tagastatakse.

 

8. Tehniline abi

8.1. Võistlejad vastutavad oma ratta tehnilise korrasoleku ja vajadusel varuosade olemasolu eest
ise.
8.2. Korraldaja ei taga transporti stardipaika ega sealt tagasi, samuti ka lühikese distantsi finišist
tagasi võistluskeskusse.
8.3. Soovi korral võib võistlejat rajal saata saateauto, selleks tuleb saateauto number fikseerida
kohtuniku juures. Saateauto ei tohi sõita võistlejale lähemal kui 25 m.

 

9. Meditsiiniline abi
9.1. Võistluste korraldaja tagab esmase meditsiinilise abi stardipaigas.

 

10. Karistused
10.1. Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI CR määrustikule ja EJL võistlusreglemendile.

 

11. Paremusjärjestuse selgitamine
11.1. Etappide paremusjärjestus selgitatakse kõikides kategooriates välja võistlusmaa
läbimiseks kulunud aegade põhjal.
11.2. Sarja üldkokkuvõttes selgitatakse paremusjärjestus etappidelt teenitud punktide järgi,
arvesse lähevad 4 parimat tulemust. Võrdsete punktide korral arvestatakse etapivõitude
arvu; kui võitude arv on võrdne, siis järgmisena arvestatakse paremuselt järgnevate kohtade
arvu. Juhul kui kogutud punktide arv on jätkuvalt võrdne, siis arvestatakse võistleja kohta
temposarja viimasel etapil, seejärel võistleja kohta temposarja esimesel etapil.
11.3. Punkte jagatakse absoluutarvestuse protokolli alusel.
11.4. Individuaalsed punktid vanuseklassides omistatakse absoluutarvestuse protokolli
alusel. Vanuseklasside paremusjärjestus selgitatakse absoluutarvestuse protokollist vastava
vanuseklassi võistlejate eraldamise teel.
11.5. Punkte jagatakse etappidel järgnevalt:

 

Koht    Punktid
1. koht 250+50
2. koht 249+25
3. koht 248+15
4. koht 247+10
5. koht 246+8
6. koht 245+6
7. koht 244+4
8. koht 243+3
9. koht 242+2
10. koht 241+1
11. koht 240
12. koht 239
13. koht 238 jne

 

12. Tulemuste avaldamine

12.1. Esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistluspäevale järgneva päeva õhtuks sarja
koduleheküljel www.temposari.ee ning portaalis www.sportos.eu.
12.2. Esialgsetes tulemustes esineda võivate vigade osas tuleb protestid esitada hiljemalt 3
päeva jooksul, võistluspäevast arvates, punktis 14.7 märgitud e-posti aadressidele. Protestid
võistlusmääruste ja/või toodud nõuete rikkumiste kohta tuleb esitada peakohtunikule
kirjalikult 1 tunni jooksul pärast finiši sulgemist.
12.3. Lõplikud protokollid avaldatakse EJL koduleheküljel www.ejl.ee hiljemalt 3 päeva peale
võistluse toimumist. Peale lõplike protokollide avaldamist laekunud proteste enam ei
rahuldata ning tulemusi ei muudeta.

 

13. Autasustamine

13.1. Transtar Temposarja etappidel autasustamist ei toimu, autasustatakse ainult sarja
koondarvestuse parimaid individuaalarvestuses.
13.2. Sarja koondautasustamine toimub viimase etapi järgselt 22.08.2018.
13.3. Autasustamisel osalemine on auhinna saamiseks kohustuslik. Juhul kui võistlejal pole
võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja,
ent hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.
13.4. Absoluutarvestuses autasustatakse esemelise või rahalise auhinnaga 6 esimest sarja
kinnitatud koondprotokolli alusel.
13.5. Vanuseklasside arvestuses autasustatakse sarja kokkuvõttes kõikide vanuseklasside
kolme parimat sarja kinnitatud koondprotokolli alusel.
13.6. Vabaklassi arvestuses autasustatakse sarja kokkuvõttes kummagi distantsi kolme
parimat meest ja kolme parimat naist sarja kinnitatud koondprotokolli alusel.

 

14. Muu oluline informatsioon

14.1. Täiendav informatsioon karikasarja kodulehel www.temposari.ee.
14.2. Transtar Temposari on rahvaspordiüritus – starti on oodatud kõik soovijad, EJL
võistlejalitsents ei ole osalemiseks kohustuslik. Soovijatel on võimalik võistluskeskuses
soetada EJL hobiratturi litsents, millega toetate rattaspordi arengut Eestis.
14.3. Osavõtt toimub omal vastutusel. Starti asumisega kinnitab võistleja, et on tutvunud
võistlusjuhendiga, omab võistlemiseks sobilikku tervislikku seisundit ning on teadvustanud
endale rattaspordiga kaasnevaid riske. Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud
ise.
14.4. Kõik osavõistlused toimuvad liikluseks avatud teedel. Kõik võistlejad on kohustatud
juhinduma liikluseeskirjadest, kohtunike ja liikluse korraldajate märguannetest. Tee telgjoone
ületamine ning vastassuunda kaldumine on rangelt keelatud.
14.5. Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.
14.6. Kiivri kandmine on eranditeta kohustuslik.
14.7. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu. Kontaktaadress on
info@temposari.ee

 

15. Korraldajad
15.1. Transtar Temposarja peakorraldaja on MTÜ TT Eesti koostöös Rein Taaramäe rattaklubiga.
15.2. Info:
Sander Suurna, info@temposari.ee, tel. 5126501
Lauri Peil, lauri@temposari.ee, tel. 56566427
Steven Puhm, steven@taaramaeklubi.ee

...