Et En

Üldjuhend

 

Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos Skechersi ja teiste toetajatega. 
 
Eesmärk:
 
·    jätkata 2013. a algatatud jooksu traditsiooni;
 
·    tutvustada spordirahvale kohalikke spordiradu;
 
·    reklaamida sportlikke eluviise;
 
·    kaasata spordihuvilisi üle Eesti;
 
Tegevuspaik: Tartu A. Le Coq Sport Spordimaja (Ihaste tee 7), selle parkla ja ümberkaudsed tänavad, rajad.
 
Aeg: 03. august 2024
 
Start: kell 12.00  Tartu A. le Coq Sport Spordimaja juurest. Kell 12.00 stardib 5 km, kell 12.10 10 km distants (kõndijad stardivad jooksjate rivi lõpust).
 
Rada: 5 ja 10 km (peamiselt asfaltteed).
 
Rajateenindus: võistlustrass on tähistatud. Rajal meditsiinibrigaad. Rajal on teenindusega joogipunktid.
 
Ajavõtt: kasutusel kiibiajavõtt, tulemuste avaldamine tagatakse kohapeal. Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri tagaküljele, mida korraldajale tagastada pole vaja. Ajavõtuta jooksu- kõnni puhul ajavõttu ei toimu.
 
Vanusegrupid (10 km ajavõtuga jooks-kõnd):
 

Vanuseklassi nimetus

Sünniaasta

Vanus

U18 noormehed ja neiud

2006 sünd. ja nooremad

-18

M ja N

sünniaastad 1985 - 2005

19-39

M40 ja N40

sünniaastad 1975 - 1984

40-49

M50 ja N50

sünniaastad 1965 - 1974

50-59

M60 ja N60

1964 sünd. ja vanemad

60-

 
 
Vanusegrupid (5 km ajavõtuga jooks-kõnd) – M (üldmehed), N (üldnaised)
 
Alla 10-aastased tohivad startida vanemate loal!
 
Registreerimine:
 
1. eelregistreerimine www.treenitus.eu kuni 31.07 kell 23.59. Võistluseelsel kahel päeval eelregistreerimist ei toimu!
 
2. võistluspäeval (03.08) kohapeal kell 10.00-11.50.
 
Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Osaleja saab stardimaterjalid kätte võistluspäeval sekretariaaditelgist (asub võistluskeskuses). Stardimaterjale väljastatakse kuni stardihetkeni.
 
Firmadele/klubidele/kollektiividele hinnasoodustus alates 5. liikmest 15%. Hinnasoodustus kehtib siis, kui vähemalt 5 liiget ennast korraga kirja panevad. Topeltsoodustused ei kehti!
 
Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja osalustasu maksmisel.
 
Osavõtutasu (5 ja 10 km ajavõtuga jooks-kõnd):


 

OSAVÕTUTASU kuni 07.07.2024 08.07 – 31.07.2024 03.08.2024
(üli)õpilased, pensionärid,  vähenenud töövõimega, puudega isikud  16 EUR  23 EUR  35 EUR
kõik teised  18 EUR  25 EUR  35 EUR
 

 

 
Osavõtutasu sisaldab: eridisainiga osalejamedalit, rinnanumbrit, kiibiajavõttu, toitlustamist, toodet finišis, spordijooki, diplomit internetis, rajateenindust, vajadusel meditsiiniabi, pakihoidu, riietumisvõimalust, pesemisvõimalust, rattaparklat, tasuta parkimist, WC kasutamise võimalust.
 
Loobumisel osavõtutasu ei tagastata.
 
Ümberregistreerimise tasu (distantside, osaleja vahetus jne) on 7 eurot (lisandub osavõtutasude vahe) (kuni 31.07.2024 kl 23.59). Ka ekslikult valele distantsile registreerumist ja selle ümber muutmist käsitletakse ümberregistreerimisena, millelt tuleb tasuda ümberregistreerimise tasu. Ümberregistreeruda saab iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.treenitus.eu/
 
Autasustamine:
 
Kell 13.25 -  10 km  autasustamine. 10 km jooksul autasustatakse meeste ja naiste üldesikolmikuid, lisaks vanusegruppide võitjaid (esikohad). Kell 12.55 - 5 km autasustamine. 5 km jooksul autasustatakse meeste ja naiste üldesikolmikuid. Loosiauhinnad.
 
Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust osa omal riisikol. Võistlejatel on kohustus järgida liikluseeskirja ja reguleerijate märguandeid. Võistluskeskuses ja rajal on tagatud osalejatele meditsiiniline abi.
 
Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 
Info: treenitus@treenitus.eu , +372 5552 1999
 
Korraldaja õigus: Suvejooksu/kõnni stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
 
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
 
Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead!
 

Registreerudes ja stardimaksu tasudes osaleja:

Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;

Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;

Nõustub, et talle saadetakse sündmuse eel osaleja jaoks olulist infot sisaldav e-kiri;

Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

 
Lastejooksud:
 
Kuni 3. a poisid ja tüdrukud, 4-6. a poisid ja tüdrukud, 7-9. a poisid ja tüdrukud, 10-12. a poisid ja tüdrukud. Stardid alates kell 10.15 A. le Coq Sport Spordimaja juures, distantsiks 200 - 400 m. Registreerimine eelnevalt internetis (kuni 31.07 kl 23.59) ja võistluspäeval kohapeal (03.08). Osavõtumaks puudub!
 

...