Et En

Juhend

                                                                                                                                            Kinnitatud ...

                                                                                                                                            Kaja Malts

 

                                                   BikeFanatics CX Karikasari 2023 – Jazz Pesulad Rapla CX       

                                                                 (EJL 2/3. kategooria)

                                                           30.septemberber 2023a. Raplas.
                                                                        JUHEND

 

1. KORRALDUS
1.1. CX Karikasarja (edaspidi ‘Karikasari’) korraldajateks on MTÜ CX Eesti, koostöös etappide korraldajatega.
1.2. Rapla CX.etapi korraldajaks on MTÜ Raplamaa Rattaklubi KoMo
1.3. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI CX määrustele, EJL 2023a.võistlusreglemendile ja CX Karikasari 2023
üldjuhendile


2. AEG JA KOHT
2.1. Võistlus toimub laupäeval, 30.septembril 2023 a. Rapla linnas asuval Vesiroosi tervisepargi territooriumil,
aadressil Viljandi mnt. 73a, Rapla linn, Rapla maakond. Võistluskeskus ja parkimine asuvad samal aadressil.
2.2. Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub võistluspäeval kell 10.00
võistluskeskuses.
2.3. Võistluskeskus on võistluspäeval avatud kell 09.00 kuni 16.15

 

3. OSALEJAD
3.1 Rapla CX viiakse läbi järgmiste vanuseklasside võistlejatele:

M/N8 - 2016-2017
M/N10 - 2014-2015
M/N12 - 2012-2013
M/N14 - 2010-2011
M/N16 - 2008-2009
M/NJ -     2006-2007
NE - 2005 ja varem sündinud
ME - 2005 ja varem sündinud
Sen 1 (M19-34, M 35-39) - 1985-2004
Sen 2 (M40-44, M 45-49) - 1975-1984
Sen 3 (M 50-54) - 1970-1974
Sen 4+ (M 55-59 +) - 1969 ja varem sündinud

3.2 Karikasarjas saavad osaleda kõik soovijad, rahvusliku jalgrattaliidu (nt. EJL) litsents ei ole nõutud.
3.3 V ja VI stardis (2. kategooria sõitudes) osalevad EJL litsentsiga ratturid koguvad vastavalt üldarvestuse kohale
EJL reitingupunkte (CX arvestuses) .

 

4 REGISTREERIMINE
4.1 Karikasarja etappidele registreerimine toimub läbi portaali iseteenindus.cxkarikas.ee
4.2 Tervele Karikasarjale eelregistreerimine lõpeb 20.09.2023 kell 23.59.
4.3 Rapla CX etapile eelregistreerimine lõpeb võistlusele eelneva kolmapäeva
(27.09.2023) õhtul kell 23.59.

 

5 STARDIMAKSUD
5.1 Stardimaks sisaldab õigust kasutada võistlusrajatisi, stardinumbrit koos ajavõtukiibiga, parimatele auhindasid,
sooja suppi, pesemisvõimalust ja vajadusel meditsiiniteenust. Kohapeal saab registreerida ainult juhul, kui
vastava sõidu maksimaalne lubatud osalejate arv (toodud Rapla CX juhendi 8.
peatükis) ei ole ületatud.
5.2 Kehtiva EJL-i treeneri- või kohtuniku litsentsiga võistlejatel stardimaks puudub. Registreerimiseks saata
sooviavaldus koos kehtiva litsentsi numbriga aadressile info@cxeesti.ee.
5.3 Rapla CX registreerimise stardimaksud:

Eel. Registreerimine

Üksikule Etapile eel. reg. hind

Sarja etapi reg. hind

M/N8    

0€

0€

M/N10              

0€

0€

M/N12

12€

11€

M/N14        

17€

16€

M/N16                            

17€

16€

MJ/NJ              

22€

21€

M/NE, Seeniorid

30€

29€

 

Kohapeal registreerimine / etapil

Summa

M/N8

0

M/N10

0

M/N12

20€

M/N14

25€

M/N16

25€

MJ/NJ

25€

M/NU, M/NE, Seeniorid

35€

 

 

6 VÕISTLUSNUMBRID
6.1 Võistlusnumbrite väljastamine toimub võistluspäeval alates kell 9.00 kuni 30 minutit enne võistleja starti.
6.2 Esmakordsel registreerimisel väljastatakse võistlejale: (1) võistlusnumbrite komplekt (seljanumber ja kaks
õlanumbrit), ning (2) ajavõtukiip. Ajavõtukiip kinnitatakse ümber võistleja parema jala, vahetult kinga kohale, kiip
väljapoole. Ajavõtukiip tuleb peale võistlust korraldajatele tagastada. Kiibi kaotamise korral tuleb võistlejal tasuda
kiibi maksumus 20 eurot.
6.3 CX Karikasari 2023 võistlustel kasutatakse hooajanumbreid, mis kehtivad kõikidel järgnevatel etappidel.
Numbrikomplekti hävimise või kaotamise korral saab võistleja lunastada sekretariaadist duplikaat-komplekti
maksumusega 5 EUR.
6.4 Originaaldisainiga numbrite kasutamine on kohustuslik, muudelt võistlustelt pärinevate või ise joonistatud
numbrite kasutamine on keelatud ning toob kaasa võistleja diskvalifitseerimise.
6.5 M/N8 ja M/N10 vanuseklassides ajavõtukiipe ei kasutata, kõik osalejad saavad võistlusnumbri numbriga ‘1’.

 

7 STARDIJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE
Võistlejate starti kutsumise järjekorra aluseks on UCI CX reeglid. Starti kutsutakse esmajärjekorras ratturid
vastavalt UCI 2023/2024. a. jooksvale reitingule ning järgmisena arvestatakse CX Karikasari 2023 jooksvat
edetabelit.

 

8 AJAKAVA:
Tegevus Kellaaeg Võistlusklass Kestus
Numbrite väljastamine 9.00-14.30
Esindajate koosolek 10.00
Rajaga tutvumine 10.00- 10.55

I start (3. kategooria) 11.00 M/N8, M/N10 - max 60 osalejat 10 min
II start (3. kategooria) 11.20 M/N12 - max 60 osalejat 15 min
III start (3. kategooria) 11.45 M/N14 - max 60 osalejat 25 min
Autasustamine I 12.15 M/N12, M/N14
Rajaga tutvumine 12.15 -12.45   30 min

IV start (3. kategooria) 12.45 M/N16 - max 60 osalejat 30 min
V start - OPEN Mehed
põhisõit (2. kategooria)

13.30 MJ, ME, samuti Seeniorid, kes
tahavad sõita põhisõidus - max 100 osalejat 60 min

VI start - NAISED +
SEENIORID (2. kategooria)

14.45 NJ, NE, Seenior 1-4+ - max 100 osalejat 40 min

Autasustamine II 15.45 M/N16, M/NJ, NE, ME, Seenior 1-4+

Alates III stardist määratakse täpne läbitavate ringide arv kahe esimese ringi läbimiseks kulunud keskmise ringiaja
põhjal, arvestusega, et võitja lõpuaeg oleks võimalikult lähedal tabelis toodud võistluste kestusele.


9 RAJAINFO
9.1 Võistlus toimub Rapla linnas asuval Vesiroosi tervisepargi territooriumil Võistluspäeval on võistlusrada
soojenduseks avatud kell 10.00-10.55. Raja- ja võistluskeskuse plaan on kättesaadaval: EJL, Sportos ja KoMo
kodulehtedel hiljemalt 18.09.2023. Võistlusrada on eeltähistatud alates 28.09.2023 a.

 

10 AJALIMIIT
Ringiga kinni püütud ratturid jätkavad oma võistlust ning lõpetavad võitjaga samal ringil. Kaotatud ringe tagasi
sõitma ei pea, protokolli lisatakse võistleja poolt läbimata jäänud ringide arv.

 

11 TEHNILISED ERITINGIMUSED
 I start (M/N8 ja M/N10) - ratta- ja rehvipiirangud puuduvad.
 II start (M/N12) - ratta- ja rehvipiirangud puuduvad.
 III start (M/N14) - erandkorras on lubatud startida MTB rattaga, seda vaid juhul kui kasutatakse rehve
laiusega kuni 35 mm.
 IV start (M/N16) - lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.
 V start (OPEN Mehed põhisõit: MJ, ME, Seeniorid) - lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteeratas,
millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.
 VI start (NAISED+SEENIORID: NJ, NE, Seenior 1-4+) - lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteeratas,
millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.
Etappidel kontrollitakse rehvil oleva tootjapoolse tähistuse vastavust etteantud piiridele (vastavalt vanuseklassile siis
kas kuni 33 või kuni 35 mm), rehvide laiust kohapeal füüsiliselt ei mõõdeta. Kohapeal on olemas rehvide
mõõtmiseks vajalikud kaliibrid, kui keegi soovib testida oma rehvilaiuse vastavust UCI normidele.

 

12 AUTASUSTAMINE
12.1 M/N8 ja M/N10 vanuseklassi kõiki lõpetajaid premeeritakse.
12.2  Rapla CX autasustatakse iga vanuseklassi kolme parimat.
12.3  Rapla CX autasustatakse OPEN Mehed põhisõidu (V start) üldjärjestuse
seitset parimat rahalise auhinnaga (vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 EUR).
12.4  Rapla CX autasustatakse VI stardi naiste üldjärjestuse (NJ ja NE
ühisarvestus) seitset parimat rahalise auhinnaga (vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 EUR).

 

13. TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE
13.1. Tehnilist abi tohib võistlejale anda ainult selleks määratud ja tähistatud boksis. Võistkondadel on õigus
saata oma esindaja koos vahetusrataste, tööriistade, tagavaraosade jms tehnilise abi andmiseks ettenähtud
tähistatud boksialasse. Boksialasse sisenemiseks tuleb esitada sekretariaadist väljastatud kaelakaart. Kõrvaliselt
isikutel ei ole lubatud boksialasse siseneda.
Rattur võib kasutada boksirada vaid selleks, et vahetada oma sõiduvahendit või selle ratast.
13.2. Jootmine ei ole lubatud.

 

14. MEDITSIINILINE ABI
Esmast meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi-finišipaigas..

 

15. TÄIENDAV INFO-post: 

Peakorraldaja: Ain Täpsi, tel.: 5094888, e@rmw.ee

Peakohtunik: Kaja Malts , tel.: 5058742, e-post: kaja.malts@gmail.com

Peasekretär: Anneli Sitska, tel: 5021854, e-post: annelisitska@gmail.com

...