Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Juhend

Pristis Eesti Rahva Velotuur (ERV) II etapp

Püha Loomaaia 14. Rattaralli

EJL 3. kategooria

1. Korraldus

Püha Loomaaia Rattaralli (edaspidi: Rattaralli)kuulub võistlussarja Eesti Rahva Velotuuri (edaspidi: ERV), mida korraldab MTÜ Klubi Püha Loomaaed koostöös Pärnu Kalevi Jalgrattakooliga. Rattaralli korraldus toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile, ERV üldjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile.

Rattaralli on ERV II etapp ja registreeritud EJL kalendris 3. kategooria võistlusena ning toimub pühapäeval 27. aprillil 2014. a. Pärnumaal. Võistluskeskus asub Pärnu linnas Pärnu Kutsehariduskeskuse territooriumil aadressiga Niidupargi tn 8/12 Pärnu.

2. Orienteeruv ajakava

 

9:00

Avatakse võistluskeskus

9:00-10:30

Võistlejate registreerimine võistluskeskuses

9.00-10.30

Võistlusnumbrite väljastamine

11:00

Esindajate koosolek

11:45

Stardikoridoride avamine

12:00

Põhisõidu start 68 km

12:45

Rahvasõidu start 47 km

13:30-13:40

Põhidistantsi võitja orienteeruv finiš

13:50-14:00

Rahvasõidu võitja orienteeruv finiš

14:45

Autasustamine võistluskeskuses

16:00

Suletakse võistluskeskus

 

3. Registreerimine ja stardimaksud

3.1 Püha Loomaaia 14. Rattaralli eelregistreerimisel on stardimaksud järgmised:                                             

 

 

Eelregistreerimise viimane päev

 

 

Velotuur (kõik etapid) / 09.04.2013

I voor / 16.04.2013

II voor / 23.04.2013

Registreerimine võistluspäeval stardipaigas

Hind põhidistantsil täiskasvanul

90 €

19 €

22 €

40 €

Hind põhidistantsil noortel (1996-1999.a.)

50 €

12 €

14 €

25 €

Hind Rahvasõidul (ei kuulu ERV arvestusse)

50 €

10 €

12 €

20 €

 

3.2. Registreerimine velotuurile ja üksikutele etappidele (v.a. registreerumine kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.rahvavelotuur.ee

3.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, põhidistantsil stardinumbrit kogu velotuuriks, Rahvasõidul üheks etapiks, ajavõttu (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri puhul), toitlustust ja tulemust protokollis, parimate autasustamist ja vajadusel esmaabi.

3.4 Registreerimine Velotuurile ning I ja II voor lõpevad punktis 3.1 tabelis toodud kuupäevadel kell 24:00

3.5 Võistluspäeval lõppeb võistlejate registreerimine 1,5 tundi enne starti. Stardipaigas on võimalik tasuda stardimaksu ainult sularahas.

3.6 Võistleja loetakse registreerunuks pärast stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.

3.7 Esialgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel reedel internetis: www.rahvavelotuur.ee

3.8 Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.

3.9 Punktis 3.1 märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija arvelduskontole tagasi, millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.

3.10 Rattaralli ärajäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

 

4. Vanuseklassid, distantsid ja vahefinišid

4.1 Põhidistantsil on lubatud osaleda vanuseklasside järgmistes vanuseklassides:

M Põhiklass (1975-1995)


N Põhiklass (1975-1995)

M/NJ (1996-1997)

M16 (1998-1999)

N/MSen2 (1965-1974)

N/MSen3 (1960-1964)

N/MSen4 (1955-1959)

 

EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu litsentsi omavad sportlased ning aastal 1999 kuni 1954 sündinud harrastusratturid saavad osaleda vastavates vanuseklassides.

4.2 Rahvasõidul saavad osaleda aastal 2001 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturid. Nooremad ratturid võivad osaleda ainult täiskasvanud saatjaga.

4.3 Põhidistantsil on üks vahefinišit, mis asub 35,8 km. Vahefiniši arvestuses jagatakse punkte vastavalt ERV üldjuhendile.

 

5. Stardigrupid

5.1 Põhidistantsil ja Rahvasõidul paigutatakse osavõtjad stardigruppidesse vastavalt:

I Grupp– kehtivat EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu võistleja litsentsi omavad sportlased;

II Grupp– võistlejad, kellel puudub kehtiv võistleja litsentsi või pole seda registreerumisel vormikohaselt märkinud.

5.2 Stardinumbrid paigutatakse seljale, vasakule küljele (vasema abaluu kohale ning teine number särgi vasemale taskule.

5.3 Stardikoridorid avatakse 15 minutit enne starti.

 

6. Tulemuste arvestamine

6.1 Põhidistantsil peetakse arvestust individuaalse ja võistkondliku üldparemusjärjestuse välja selgitamiseks. Samuti selgitatakse välja parimad järgmistes kategooriates:

- Meeste Üldliider

- Naiste Üldliider

- Aktiivseim rattur

- Parim noorrattur (sündinud 1996 -1999)

6.2 Rahvasõidul peetakse arvestust individuaalse paremusjärjestuse väljaselgitamiseks.

6.3 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning järgneval päeval võistluste ametlikul koduleheküljel www.rahvavelotuur.eeja www.pyhaloomaaed.eekodulehel.

6.4 Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel www.rahvavelotuur.eeja www.pyhaloomaaed.ee kodulehel hiljemalt 7 päeva peale etapi toimumist.

 

7. Autasustamine

7.1 Rattaralli lõpus toimub ametlik autasustamine, millest kohustuvad osa võtma põhidistantsi üldarvestuse kuus parimat võistlejat, kolm naiste absoluutarvestuse parimat, vanuseklasside (vastavalt üldjuhend p. 6.3 – 6.6) kolm parimat ja Rahvasõidu üldarvestuse kolm parimat.

7.2 Põhidistantsil autasustatakse ka vanuseklasside M16 (s. 1998-1999), MJ (s. 1996-1997), NJ (s. 1996-1997), Sen2 (s. 1965-1974), Sen3 (s. 1960-1964) ja Sen4 (s. 1955-1959) kolme (3) paremat karikaga.

7.3 Rahvasõidul autasustatakse üldarvestuse kolme (3) paremat karikaga.

7.4 Autasustamiselt puuduv sportlane kaotab õiguse autasudele.

7.5 Kõikidest rahalistest auhindadest peetakse võistluse korraldaja poolt kinni Eesti Vabariigis kehtivad maksud.

 

8. Olulised reeglid

8.1 Põhidistantsil on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maantee- või cyclokrossi võistlusrattaid. Rahvasõidul on jalgratta klass vaba.

8.2 Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.

8.3 Startida tohib ainult oma- stardinumbriga ja oma nime all.

8.4 Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.

8.5 Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.

8.6 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

8.7 Kiivri kandmine on kohustuslik.

8.8 Tehnilise rikke või ratta vahetuse vajadusel võib võistleja saada abi oma võistkonna saateautost, neutraalselt tehniliselt abilt või lõpubussist.

8.9 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

8.10 M/N16 ja M/NJ vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid.

8.11 Muudelt võistlustelt või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.

8.12 Punktides 8.1 – 8.11 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja eemaldatakse ja diskvalifitseeritakse.

8.13 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas võistluse videosalvestus või fotod.

8.14. Jalgratturitel, kes on nooremad kui 16 eluaastat on kohustus omada kehtivat jalgratturi juhiluba. Juhiloa olemasolu kontrollib võistluste kohtunik ning selle puudumisel ratturit starti ei lubata.

 

9. Vastutus

9.1 Registreerumisel kinnitab iga osavõtja et on tutvunud Rattaralli võistlusjuhendiga ja ERV üldjuhendi ning nõustub seal toodud tingimustega.

9.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.

9.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

9.4 Kõik all 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.

 

10. Oluline informatsioon

Võistluse peakohtunik                       Mihkel Nanits tel. +372 55 689 622

Peasekretär                                         Anneli Sitska

Võistluse korraldaja esindaja           Peeter Strikholm tel. +372 53 409 409

                                                               klubi@pyhaloomaaed.ee

                                                               www.pyhaloomaaed.ee

www.rahvavelotuur.ee

...