Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid (2)

toetavad

Premium 7 Tanklad

Juhend

ÜLDJUHEND

1. Võistlus ja eesmärk

1.1. Premium 7 Temposõidu Karikasari on üle-eestiline jalgratturite karikasari.
1.2. Premium 7 Temposõidu Karikasari etapid viiakse läbi vastavalt karikasarja üldjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusmäärustele.
1.3. Karikasari on registreeritud EJL võistluskalendris 3. kategooria võistlusena ja koosneb 5 etapist, mis peetakse ajavahemikul 23.aprill – 27. august 2014.a.
1.4. Premium 7 Temposõidu Karikasarja eesmärgiks on pakkuda kõigile tegev- ja harrastussportlastele võimalust osaleda temposõidu karikasarjas. Karikasarja võistlused viiakse läbi  2014. aastal Tartumaal.
 

2. Karikasarja kalender, distantsid ja vanuseklassid

Jrk. Etapi toimumise asukoht Toimumise aeg Distants
1 Kambja Põhikooli juurest trassil Kambja- Vana-Kuuste-   Kambja 23.04.2014 10,5 km
2 Kambja Põhikooli juurest trassil Kambja- Vana-Kuuste-  Sirvaku- Kambja 14.05.2014 16 km
3 Pangodi järve äärest trassil Pangodi- Elva- Pangodi 25.06.2014 15 km
4 Kambja Põhikooli juurest trassil Kambja- Vana-Kuuste-  Sirvaku- Kambja 6.08.2014 16 km
5 Kambja Põhikooli juurest trassil Kambja- Vana-Kuuste-   Kambja 27.08.2014 10,5 km


2.1. Mandaat ja registreerimine stardipaigas on avatud kell 17:15 kuni 19:00, va 3 etapil, mil mandaat ja registreerimine on avatud 18:15 kuni 20:00.
2.2. Start on avatud kell 18:00 kuni 20:00, vajaduse seda pikendatakse, va  3 etapp, kus start on avatud kell 19:00-21:00. Võistlejate rohkuse korral pikendatakse stardiaega vastavalt vajadusele.
2.3. Individuaalset arvestust peetakse paralleelselt absoluutarvestuses ja vanuseklasside kaupa. Vanuseklassid määratakse sünniaasta järgi
2.4. Karikasarjas peetakse arvestust järgmistes vanuseklassides:
Mehed

M14 2000-2001
M16 1998-1999
M18 1996-1997
Mehed 1985-1995
Seenior 1 1975-1984
Seenior 2 1965-1974
Seenior 3-4 1955-1964
Seenior 5-7 1954 ja varem


Naised

N  14 2000-2001
N  16 1998-1999
N 18 1996-1997
Naised 1995 ja varem

3. Rattaklass

3.1. Rattaklass on vaba – võistelda võib igat tüüpi jalgrattaga, näiteks maanteeratas, mägiratas, temposõiduratas, linnaratas jne.
3.2. Erinevatele rattatüüpidele eriarvestust ei peeta. Võistlejad võistlevad võrdsetel alustel sõltumata kasutatavast rattatüübist.

4. Võistlusformaat ja startimise kord

4.1. Premium 7 Temposõidu Karikasari toimub ühes võistlusformaadis, arvestust peetakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aja põhjal individuaalselt ja meeskondlikult.
4.2. Meeskond (naiskond) tuleb registreerida, enne esimese etapi algust kogu sarjaks  meiliaadressil kambjarattaklubi@gmail.com Meeskonnas võib olla maksimaalselt neli võistlejat. Üks võistleja saab kuuluda ühel hooajal vaid ühte meeskonda. Meeskonnaliikmeid pärast registreerimist vahetada ei ole võimalik.
4.3. Eraldistart – võistlejad lähetatakse 1 minutiliste intervallidega. Tuulessõit on keelatud.
4.4. Premium 7 Temposõidu Karikasarjas starditakse eelnevalt fikseeritud stardijärjekorra alusel:
4.4.1. Eelregistreerimisel (kohapeal registreerimise korral sekretariaadis) saab võistleja valida vabade stardiaegade seast endale sobiva stardiaja, mis fikseeritakse stardiprotokollis.
4.4.2. Võistlejal on kohustus startida valitud stardiajal. Võistleja valitud stardiajal käivitub tema võistlusaeg. 4.4.3. Starti hilinemise korral peab võistleja, hoolimata sellest, et tema võistlusaeg juba käib, startima kohtuniku juurest, et kohtunik saaks fikseerida võistleja nõuetekohase rajalemineku.

5. Registreerimine ja stardimaks

5.1. Registreerimine etappidele toimub kas eelregistreerimise teel läbi www.sportos.ee portaali registreerimismooduli või kohapeal sularahas
5.2. Stardimaksud:

Vanuseklass Eelregistreerimine sarjaks kuni 18.04.2014 Eelregistreerumine võistlustele eelneva esmaspäevani (k.a.) Registreerumine võistluspäeval kohapeal
M-14, M-16, M-18, N-14, N-16, N-18

25€

7€

9€

Mehed, naised, seeniorid

40€

10€

12€


5.3. Kohapeal on võimalik registreeruda ainult sularahas ning antud päeval toimuvale etapile.
5.4. Võistleja mitte osalemise korral stardimaksu ei tagastata ega kanta järgmistele osavõistlustele edasi sõltumata mitteosalemise põhjusest.

6. Võistlusnumbrid

6.1. Premium 7 Temposõidu Karikasarjas väljastatakse stardinumber hooajaks, numbri kaotamise korral on võimalik soetada võistluspaigas uus stardinumber maksumusega 2 €.
6.2. Võistlusnumber tuleb kinnitada võistleja särgi seljale paremale poolele.

7. Tehniline abi

7.1. Võistlejad vastutavad oma ratta tehnilise korrasoleku ja vajadusel varuosade olemasolu eest ise.
7.2. Korraldaja ei taga transport tagasi stardipaika.

8. Meditsiiniline abi

Võistluste korraldaja tagab esmase meditsiinilise abi.

9. Karistused

Karistusi kohaldatakse vastavalt EJL võistlusreglemendile.

10. Paremusjärjestuse selgitamine

10.1. Paremusjärjestus selgitatakse välja võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal.
10.2. Sarja üldkokkuvõttesse arvestatakse 4 parema etapi tulemusi.
10.3. Meeskondlikult arvestatakse kõigi etappide kolme parema meeskonnaliikme tulemusi
10.4. Punkte jagatakse absoluutarvestuse protokolli alusel.
10.5. Individuaalsed punktid vanuseklassides väljastatakse absoluutarvestuse protokolli alusel. Vanuseklasside arvestus selgitatakse absoluutarvestuse protokollist vastava vanuseklassi võistlejate eraldamise teel.
10.6. Punkte jagatakse etappidel järgnevalt (koht, punktid):

 • 250+50
 • 249+25
 • 248+15
 • 247+10
 • 246+8
 • 245+6
 • 244+4
 • 243+3
 • 242+2
 • 241+1
 • 240
 • 239
 • 238….

11. Tulemuste avaldamine

11.1. Esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistluspäevale järgneva päeva õhtuks  koduleheküljel www.kambjarattaklubi.ee ja www.sportos.ee
11.2. Esialgsetes tulemustes esineda võivate vigade osas tuleb protestid esitada hiljemalt 3 päeva jooksul, võistluspäevast arvates, punktis 13.9 märgitud meiliaadressile. Protestid võistlusmäärustes toodud nõuete rikkumiste kohta tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult 1 tunni jooksul pärast finiši sulgemist.
11.3. Lõplikud protokollid avaldatakse EJL koduleheküljel www.ejl.ee  hiljemalt 3 päeva peale võistluse toimumist. Peale lõplike protokollide avaldamist laekunud proteste enam ei rahuldata ning tulemusi ei muudeta.

12. Autasustamine

12.1. Premium 7 Temposõidu Karikasarja etappidel autasustamist ei toimu. Autasustatakse ainult sarja koondarvestuse parimaid ja seda nii individuaalarvestuses kui meeskondlikult.
12.2. Sarja koondautasustamine toimub viimase etapi järgselt 27.08.2014.
12.3. Autasustamisel osalemine on auhinna saamiseks kohustuslik. Juhul kui võistlejal autasustamisel osaleda pole võimalik, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja, ent hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.
12.4. Absoluutarvestuses autasustatakse diplomi ja rahalise või esemelise auhinnaga parimat meest, parimat naist ning parimat meeskonda (naiskonda) sarja kinnitatud koondprotokolli alusel.
12.5. Vanuseklasside arvestuses autasustatakse sarja kokkuvõttes karikaga kõikide vanuseklasside võitjaid kinnitatud sarja koondprotokolli alusel.
12.6. Kõikide vanuseklasside ja meeskondade 2. ja 3. koha omanikke autasustatakse diplomiga.

13. Muu oluline informatsioon

13.1. Täiendav informatsioon karikasarja kodulehel http://www.kambjarattaklubi.ee.
13.2. Noorsportlased, kes omavad rattaliidu võistlejalitsentsi, peavad järgima võistlusreglemendis määratud ülekande- ja teisi vanuseklassile seatud piiranguid.
13.3. Premium 7 Temposõidu Karikasari on rahvaspordiüritus – EJL võistlejalitsents ei ole osalemiseks kohustuslik. Starti on oodatud kõik soovijad.
13.4. Osavõtt toimub omal vastutusel. Starti asumisega kinnitab võistleja, et on tutvunud võistlusjuhendiga, omab võistlemiseks sobilikku tervislikku seisundit ning on teadvustanud endale rattaspordiga kaasnevaid riske. Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud ise.
13.5. Kõik võistlejad on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest, kohtunike ja liikluse korraldajate märguannetest. Tee telgjoone ületamine ning vastassuunda kaldumine on keelatud.
13.6. Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.
13.7. Kiivri kandmine on eranditeta kohustuslik.
13.8. Peakohtunik on Teet Reedi, reedi@uninet.ee  tel.505 9086.
13.9. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu.

14. Korraldajad

14.1. Premium 7 Maanteekarikasarja peakorraldaja on MTÜ Kambja Rattaklubi.
14.2. Info: Paavo Soodla tel. +37250 77 130; e-post: kambjarattaklubi@gmail.com.

...