Et En
Ava võistluse menüü

Peatoetajad

Pärnu linn
Kultuurkapital

Autopartner

Amserv

Rattapartner

Hawaii Express

Toetajad

Alise Technic
Ramirent
Pärnu Vesi
Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Lastesõitude toetajad

Premia
Limonaad
Swedbank
Politsei- ja Piirivalveamet
Maanteeamet
Ursus

Juhend

PÄRNU RATTAPÄEV

Püha Loomaaia 16. Rattaralli ja Rahvasõidu juhend

EJL 3. kategooria

 

VÕISTLUSE JUHEND

1. Korraldus

Püha Loomaaia Rattarallit ja Rahvasõitu (edaspidi: PLRR) korraldab MTÜ Klubi Püha Loomaaed koostöös Pärnu Kalevi Jalgrattakooliga. PLRR korraldus toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile.

PLRR toimub pühapäeval 12. juunil 2016. a. Pärnumaal. Võistluskeskus asub Pärnu linnas Pärnu Kutsehariduskeskuse territooriumil aadressiga Niidupargi tn 8/12 Pärnu.

 

2. Orienteeruv ajakava

9:00

Avatakse võistluskeskus

9:00 -11:30

Osalejate registreerimine Rattarallile ja numbrite väljastamine

9:00 - 12:30

Osalejate registreerimine Rahvasõidule ja numbrite väljastamine

10:30

Lastesõitude registreerimine staadionil

11:00

Lastesõitude algus staadionil

11:00

Esindajate koosolek

11:45

Stardikoridoride avamine

12:00

Rattaralli start 94 km

13:00

Rahvasõidu start 47 km

14:00-14:15

Rattaralli võitja orienteeruv finiš

14:05-14:20

Rahvasõidu võitja orienteeruv finiš

15:15

Autasustamine võistluskeskuses

16:30

Suletakse võistluskeskus

 

3. Registreerimine ja osavõtutasud

3.1 PLRR osavõtutasud on järgmised:

    Kategooria

Eelregistreerimise viimane päev 06.06.2016

Registreerimine 12.06.2016 stardipaigas

Rattaralli täiskasvanud

22 €

30 €

Rattaralli noored (1998 ja hiljem sündinud) ja pensionärid (1956 ja varem sündinud)

15 €

20 €

Rahvasõit täiskasvanud

16 €

25 €

Rahvasõit noored (1998 ja hiljem sündinud) ja pensionärid (1956 ja varem sündinud)

14 €

20 €

Heategevus (Registreerimisel saab teha annetuse Pärnu Kalev jalgrattaosakonnale varustuse soetamiseks, et ka vähemkindlustatud perede lapsed saaks jalgrattatrenni tulla. Klubi Püha Loomaaed lisab igale annetatud €-le 1€)

annetuse saab teha distantsidele registreerudes

3, 6, 9, 12, 25, 50 €

Peredele (vähemalt 3 liiget, kellest vähemalt üks on 18a või noorem) ja kollektiividele (vähemalt 6 täiskasvanud liiget) kehtib soodustus 10%. Kollektiivis registreeritud noortele ja pensionäridele täiendav soodustus 10% ei laiene.

 

3.2 Individuaalne eelregistreerimine Rattarallile ja Rahvasõidule toimub ainult internetis veebilehel www.pyhaloomaaed.ee. Perede ja kollektiivide eelregistreerimine toimub excel registreerimisvormi saatmisel aadressile registreerimine@pyhaloomaaed.ee, mille alusel väljastatakse arve. Registreerimisvormi saab alla laadida aadressilt www.pyhaloomaaed.ee.

3.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, stardinumbrit, toitlustust, tulemust protokollis, diplomit (välja printimise võimalus), parimate autasustamist ja vajadusel esmaabi.

3.4 Eelregistreerimine lõpeb 07.06.2016 kell 23:59

3.5 Võistluspäeval lõpeb võistlejate registreerimine 30 minutit enne starti. Stardipaigas on võimalik tasuda stardimaksu ainult sularahas.

3.6 Võistleja loetakse registreerunuks pärast stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.

3.7 Esialgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel reedel internetis: www.pyhaloomaaed.ee.

3.8 Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata.

3.9 Punktis 3.1 märgitud tähtajast hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija arvelduskontole tagasi, millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.

3.10 PLRR ärajäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

 

4. Vanuseklassid ja distantsid

4.1 Rattarallil ja Rahvasõidul peetakse arvestust individuaalse üldparemusjärjestuse väljaselgitamiseks.

4.2 Rattarallil toimub tulemuste arvestamine ja autasustamine järgnevates klassides:

- Üldarvestuse 6 paremat

- Naiste arvestuse 3 paremat

- M16 (2000-2001)

- N/MJ (1998-1999)

- MSen2 (1967-1976)

- MSen3 (1962-1966)

- MSen4 (1957-1961)

4.3 Rattarallil saavad osaleda aastal 2001 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturid. Nooremad ratturid võivad osaleda ainult täiskasvanud saatjaga.

4.4 Rahvasõidul toimub tulemuste arvestamine ja autasustamine järgnevates klassides:

- Üldarvestuse 3 parimat

- N/M14 (2002-2003)

- N16 (2000-2001)

- MSen5 (1956 ja varem sündinud)

- N35+ (1971 ja varem sündinud)

4.5 Rahvasõidul võivad osaleda aastal 2003 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturid. Nooremad ratturid võivad osaleda ainult täiskasvanud saatjaga.

 

5. Perede ja kollektiivide arvestus

5.1 Lisaks individuaalsetele vanuseklassidele peetakse ka perede ja kollektiivide arvestust.

5.2 Perede ja kollektiivi registreerimiseks tuleb saata aadressile registreerimine@pyhaloomaaed.ee excel registreerimisvorm, mille alusel väljastatakse arve. Registreerimisvormi leiate aadressilt www.pyhaloomaaed.ee.  

5.3 Pere koosneb vähemalt kolmest liikmest, kellest vähemalt üks on 1998a või hiljem sündinud.

5.4 Perede arvestust peetakse Rahvasõidu rajal ning karikaga autasustatakse kiireima koguajaga (arvesse läheb kolm parimat pere liikmete aega) lõpetanud Kiireimat Peret.

5.5 Pere registreerimisel rakendub soodushind -10% kõigi pere liikmete osavõtutasudele.

5.6 Kollektiivi moodustavad samas ettevõttes/asutuses töötavat inimesed.

5.7 Karikaga autasustatakse suurima liikmete arvuga Aktiivseimat Kollektiivi. Arvesse lähevad osalised nii Rattaralli kui Rahvasõidu distantsidel.

5.8 Registreerimisel rakendub soodushind -10% kui kollektiivis on vähemalt 6 täiskasvanud liiget. Noortele ja pensionäridele täiendav soodustus ei laiene  

 

6. Stardigrupid

6.1 Rattarallil ja Rahvasõidul paigutatakse osavõtjad vastavatesse stardigruppidesse, mille osaleja saab valida alljärgneva gruppide iseloomustuse järgi:

I Litsentsi Grupp – kehtivat EJL või mõne teise riigi rahvusliku jalgratturite ühenduse võistleja litsentsi omavad sportlased. Stardigruppi lubatakse ainult maanteerattaga osalejaid;

II Kihutajate Grupp – võistlejad, kellel puudub kehtiv võistleja litsents. 

III Sportlik Grupp – sportlikus treeningtempos raja läbimine, kus paar spetsialisti õpetavad ohutu maanteesõidu põhitõdesid. Sõidetakse paaris ja käiakse kordamööda vedamas. Saab juttu puhuda, õppida ja rattasõitu nautida. Viimastel kilomeetritel antakse vabad käed ja kõigil soovijatel on võimalus võistlusmomenti tunnetada ja finišeerida.

IV Tervisespordi Grupp – rahulik pundis sõit, sest seltsis on lahedam. Kedagi maha ei jäeta (kui just soovi ei avaldata) ja paar spetsialisti aitavad ohutut koosliikumist korraldada.

6.2 Stardinumbrid paigutatakse seljale (paigutamise näidis sekretaraadis).

6.3 Stardikoridorid avatakse 15 minutit enne starti.

 

7. Tulemuste arvestamine

7.1 Võistlustel kasutatakse fotofinishit. Rattarallil ja Rahvasõidul peetakse arvestust individuaalse üldparemusjärjestuse väljaselgitamiseks.

7.2 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning järgneval päeval www.pyhaloomaaed.ee kodulehel.

7.3 Lõplikud protokollid avaldatakse kodulehel www.pyhaloomaaed.ee ja EJL kodulehel www.ejl.ee hiljemalt 7 päeva peale PLRR toimumist.

 

8. Autasustamine

8.1 PLRR lõpus toimub ametlik autasustamine

8.2 Rattaralli distantsil autasustatakse parimaid alljärgnevalt:

Üldarvestuse koht

Summa

Naiste arvestuse koht

Summa

Vanuseklassid

Auhind

I koht

125 €

I koht

80 €

I koht

Karikas

II koht

85 €

II koht

65 €

II koht

Karikas

III koht

70 €

III koht

45 €

III koht

Karikas

IV koht

50 €

KOKKU:

190 €

 

 

V koht

40 €

 

 

 

 

VI koht

30 €

 

 

 

 

KOKKU:

400 €

 

 

 

 

 

8.3 Rattaralli distantsil autasustatakse vanuseklasside N/M16, N/MJ, MSen2, MSen3 ja MSen4 kolme (3) parimat.

8.4 Rahvasõidul autasustatakse parimaid alljärgnevalt:

 Üldarvestuse ja vanuseklasside koht

Auhind

I koht

Karikas

II koht

Karikas

III koht

Karikas

Kiireim Pere

Karikas

8.5 Rahvasõidul autasustatakse vanuseklasside N/M14, MSen5 ja N35+ kolme (3) parimat ning Kiireimat Peret karikaga.

8.6 Aktiivseima Kollektiivi auhind antakse välja Rattaralli ja Rahvasõidu distantsidel osalenud suurimale kollektiivile.

8.7 Autasustamiselt puuduv osaleja kaotab õiguse autasudele.

8.8 Kõikidest rahalistest auhindadest peetakse võistluse korraldaja poolt kinni Eesti Vabariigis kehtivad maksud.

 

9. Olulised reeglid

9.1 PLRR sõitudel on jalgratta klass vaba

9.2 Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.

9.3 Startida tohib ainult oma- stardinumbriga ja oma nime all.

9.4 Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.

9.5 Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.

9.6 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

9.7 Kiivri kandmine on kohustuslik!!!

9.8 Tehnilise rikke või ratta vahetuse vajadusel võib võistleja saada abi oma võistkonna saateautost, neutraalselt tehniliselt abilt või lõpubussist.

9.9 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

9.10 M14, M/N16 ja M/NJ vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid

9.11 Muudelt võistlustelt või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.

9.12 Punktides 9.1 – 9.11 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

9.13 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas võistluse videosalvestus või fotod.

9.14 Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

 

10. Vastutus

10.1 Registreerumisel kinnitab iga osavõtja et on tutvunud PLRR juhendiga ning nõustub seal toodud tingimustega.

10.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.

10.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja temast tuleneva võimaliku ohu eest kaasvõistlejatele.

10.4 Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.

 

Võistluse peakohtunik                       Rein Solnask

Peasekretär                                         Evelin Strikholm

Võistluse korraldaja esindaja           Peeter Strikholm tel. +372 53 409 409

                                                               klubi@pyhaloomaaed.ee

                                                               www.pyhaloomaaed.ee

 

...