Et En

Juhend

Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos toetajatega. Parkmetsa jooks ja ajavõtuga kõnd on #GORUNTARTU sarja 2019 avaetapp. Parkmetsa ajavõtuta jooks-kõnd sarja arvestusse ei kuulu.

Eesmärk:

  • avada Tartus ja Tartumaal jooksu- ja kõnni hooaeg;
  • tutvustada spordirahvale looduslikke spordiradu;
  • propageerida sportlikke eluviise;
  • jätkata 2012. a algatatud traditsiooni;
  • kaasata spordihuvilisi üle Eesti.

Tegevuspaik: Tartu Sanatooriumi parkmets (Riia 167A) ja ümberkaudsed tänavad, rajad.

Aeg: 06. aprill 2019.

Start: kell 13.00  Sanatooriumi parkmetsas Raja tänava alguses. Kõndijad stardivad jooksjaterivi lõpust.

Rada: 7 km vahelduval pinnasel (pehmed rajad, asfaltteed). Vaata rajainfot siit

Rajateenindus: võistlustrass on tähistatud. Rajal meditsiinibrigaad. 4. kilomeetril on teenindusega joogipunkt.

Ajavõtt: kasutusel kiibiajavõtt, tulemuste avaldamine tagatakse kohapeal. Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbi tagaküljele, mida korraldajale tagastada pole vaja. Ajavõtuta kõnni puhul ei toimu kiibiajavõttu.

Vanusegrupid (jooks):

MJ 2000 sünd. ja nooremad NJ 2000 sünd. ja nooremad
Mehed 1980– 1999 Naised 1985 – 1999
MV 40 1960 – 1979 NV 35 1970 – 1984
MV 60 1959 sünd. ja vanemad NV 50 1969 sünd. ja vanemad

Vanusegrupid (ajavõtuga kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – KK.

Vanusegrupid (ajavõtuta jooks-kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – AJAVÕTUTA.

Alla 10-aastased tohivad startida vanemate loal!

Registreerimine:

  1. eelregistreerimine www.treenitus.eu kuni 03.04 kell 23.59. Võistluseelsel kahel päeval eelregistreerimist ei toimu!
  2.  võistluspäeval (06.04) kohapeal kell 11.00-12.45.

Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Osaleja saab stardimaterjalid kätte võistluspäeval sekretariaaditelgist (asub võistluskeskuses). Stardimaterjale väljastatakse alates kell 11.00 kuni stardihetkeni.

Firmadele/klubidele/kollektiividele hinnasoodustus alates 5. liikmest (iga järgneva liikme pealt) 15%. Hinnasoodustus kehtib siis, kui vähemalt 5 liiget ennast korraga kirja panevad. Topeltsoodustused ei kehti!

Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja osalustasu maksmisel.

Osavõtutasu (jooks ja ajavõtuga kõnd):

OSAVÕTUTASU kuni 03.03.2019 04.03 – 03.04.2019 06.04.2019
(üli)õpilased, pensionärid  11 EUR  15 EUR  25 EUR
kõik teised  12 EUR  16 EUR  25 EUR

Osavõtutasu (ajavõtuta jooks-kõnd):

OSAVÕTUTASU kuni 03.03.2019 04.03 – 03.04.2019 06.04.2019
kõigile  7 EUR  10 EUR  20 EUR

Osavõtutasu sisaldab: rinnanumbrit, kiibiajavõttu (ajavõtuga jooks ja kõnd), diplomit internetis, rajateenindust, vajadusel meditsiiniabi, pakihoidu, toitlustamist, riietumisvõimalust, pesemisvõimalust, rattaparklat, tasuta parkimist, WC kasutamise võimalust, spordijooki.

Loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Jooksul/kõnnil mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada!

Ümberregistreerimise tasu (distantside, osaleja vahetus jne) on 5 eurot (kuni 03.04.2019 kl 23.59). Ka ekslikult valele distantsile registreerumist ja selle ümber muutmist käsitletakse ümberregistreerimisena, millelt tuleb tasuda ümberregistreerimise tasu. Ümberregistreerumiseks kirjutada treenitus@treenitus.eu

Autasustamine: Kell 14.00. Kõikide vanuseklasside esikolmikuid autasustatakse (jooks). Loosiauhinnad. Kõndijatele on samuti loosiauhinnad.

Lastejooksud:

Kuni 3.a poisid ja tüdrukud, 4-6.a poisid ja tüdrukud, 7-9.a poisid ja tüdrukud, 10-12.a poisid ja tüdrukud. Stardid alates kell 11.00 Sanatooriumi parkmetsas, distantsiks u 400 m. Registreerimine eelnevalt internetis (kuni 03.04) ja võistluspäeval kohapeal (06.04). Osavõtumaks puudub!

Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust/kõnnist osa omal riisikol. Võistlejatel on kohustus järgida liikluseeskirja ja reguleerijate märguandeid. Võistluskeskuses ja rajal on tagatud  meditsiiniline abi.

Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

Info: treenitus@treenitus.eu , +372 5552 1999

Korraldaja õigus: Parkmetsa jooksu/kõnni stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.

Koondarvestus tehakse Parkmetsa jooksu, Suvejooksu (10 km) ning ajavõtuga kõndide osas. Tingimused leiab sarja üldjuhendist.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead!

...