Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Juhend

 

Eesti Rahva Velotuur (ERV) I etapp

Karksi Nuia Rattaralli

EJL 3. Kategooria

VÕISTLUSJUHEND

1.Korraldus

Karksi Nuia Rattaralli (edaspidi:Rattaralli)kuulub võistlussarja Eesti Rahva Velotuur (edaspidi: ERV), mida korraldab MTÜ Spordiklubi Ratta Agentuur. Rattaralli korraldus toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile, ERV üldjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile. Rattaralli on ERV I etapp ja registreeritud EJL kalendris 3. kategooria võistlusena. Võistlus toimub laupäeval,19. aprillil 2014. a. Karksi Nuia ümbruses, Viljandimaal. Võistluskeskus asub Karksi Nuia Vallavalitsuse hoones, aadressil Viljandi mnt. 1, Karksi-Nuia, Viljandimaa.

 

2.Orienteeruv ajakava

08:00                     Avatakse võistluskeskus

08:00–09:30        Võistlejate registreerimine võistluskeskuses

08:00-10:30         Võistlusnumbrite väljastamine

10:00                     Esindajate koosolek

11:00                     Start 2,8 km proloog (ainult ERV põhidistantsile registreerunud osalejatele)

14:45                     Stardikoridoride avamine

15:00                      Start 54,3km (Põhi- ja lühikedistants stardivad koos)

16:10 -16:15      Põhidistantsi parimate orienteeruv finiš

17:00                      Autasustamine finišipaigas (halva ilma korral Karksi-Nuia Vallavalitsuse siseruumides).

 

 

3. Registreerimine ja stardimaksud          

3.1. Stardimaksud ja registreerimisvoorud:

 

 

I voor

kuni 09.04.2014

II voor

kuni 16.04.2014

III voor

kohapeal

Hind põhidistantsil täiskasvanul

19 €

22 €

40 €

Hind põhidistantsil noortel (1996-1999.a.)

12 €

14 €

25 €

Hind lühikesel distantsil

10 €

12 €

20 €

 

3.2. Registreerimine velotuurile ja üksikutele etappidele (v.a. registreerumine kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.rahvavelotuur.ee

3.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud  ja turvatud rada, stardinumbrit kogu velotuuriks, ajavõttu fotofinišiga (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri puhul) ja tulemust protokollis, parimate autasustamist ja vajadusel esmaabi.

3.4 Registreerimine Karksi-Nuia Rattarallile ning  I- ja II voor lõpevad punktis 3.1 tabelis toodud kuupäevadel kell 24:00

3.5 Võistluspäeval lõppeb võistlejate registreerimine 1,5 tundi enne starti.  Stardipaigas on võimalik tasuda stardimaksu ainult sularahas.

3.8 Võistleja loetakse registreerunuks pärast stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.

3.9 Esialgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel reedel internetis: www.rahvavelotuur.ee

3.10 Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.

3.11 Punktis 3.1 märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija arvelduskontole tagasi, millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.

3.12 Karksi-Nuia Rattaralli ärajäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

3.13 Võistlejate ja nende esindajate kulud jäävad lähetaja kanda.

 

4.Vanuseklassid, distantsid ja vahefinishid

4.1 Põhidistantsil on lubatud osaleda vanuseklasside ME, NE, U23, M/NJ, M16, M Sport, Sen 1-4 (vanuseklassid vastavalt EJL 2014 võistlusreglemendile) EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu litsentsi omavatel sportlastel ning aastal 1999 kuni 1953 sündinud harrastusratturitel.

4.2 Lühikesel distantsil saavad osaleda aastal 2001 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturid.

4.3 Põhidistantsi pikkus on 2,8 km (proloog) ja 54,3 km (1 ring 55km).

4.4 Põhidistantsi vahefiniš asub 47km’l. Vahefiniši arvestuses jagatakse punkte vastavalt ERV üldjuhendile.

4.5 Lühikese distantsi pikkus on 54,3 km.

4.6 Karksi Nuia Rattaralli rajakaart: http://www.rahvavelotuur.ee/et/etapid?competition_id=4

5.Stardigrupid

5.1 Põhi- ja lühikesel distantsil paigutatakse osavõtjad stardigruppidesse vastavalt:

Proloog – võistlejad stardivad alates numbrist 1 kasvavas järjekorras (1, 2, 3, 4, ......... kuni viimane stardinumber)  30 sekundiliste vahedega;

I Grupp – kehtivat EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu võistleja litsentsi omavad sportlased;

II Grupp – võistlejad, kellel puudub kehtiv võistleja litsentsi või pole seda registreerumisel vormikohaselt märkinud.

5.2 Stardinumbrid paigutatakse seljale, paremale küljele (parema abaluu kohale ning teine number särgi keskele  taskule (vt. ka lisatud pilti stardinumbrite asetuse kohta http://www.rahvavelotuur.ee/et/etapid?competition_id=4).

  • Stardikoridoridesse pääseb 15 minutit ennem starti.

6. Tulemuste arvestamine

6.1 Võistlustel kasutatakse fotofinišit. Põhidistantsil peetakse arvestust individuaalse ja võistkondliku üldparemusjärjestuse välja selgitamiseks. Samuti selgitatakse välja parimad järgmistes kategooriates:

- Meeste Üldliider

- Naiste Üldliider

- Aktiivsem rattur

- Parim noorrattur (sündinud 1999 ja varem)

6.2 Lühikesel distantsil peetakse arvestust individuaalse paremusjärjestuse väljaselgitamiseks.

6.3 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning järgneval päeval võistluste ametlikul koduleheküljel www.rahvavelotuur.eeja www.rattaagentuur.eukodulehel.

6.4 Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel www.rahvavelotuur.eeja www.rattaagentuur.eu kodulehel hiljemalt 7 päeva peale etapi toimumist.

7. Autasustamine

7.1 Rattaralli lõpus toimub ametlik autasustamine, millest kohustuvad osa võtma põhidistantsi üldarvestuse kuus parimat võistlejat, kolm naiste absoluutarvestuse parimat, vanuseklasside (vastavalt üldjuhend p. 6.3 – 6.6) kolm parimat ja lühikese distantsi üldarvestuse kolm parimat. Põhidistantsi raames toimunud proloogil eraldi autasustamist ei toimu, vaid antakse välja ennem 55km distantsile startimist erikategooriate liidrisärgid (Meeste Üldliider, Naiste Üldliider, Parim Noor ja Aktiivseim rattur).

7.2 Põhidistantsil autasustatakse ka vanuseklasside M16, MJ, NJ, Sen2, Sen3 ja Sen4 kolme (3)paremat.

7.3 Lühikesel distantsil autasustatakse üldarvestuse kolme (3) paremat.

7.4 Autasustamiselt puuduv sportlane kaotab õiguse autasudele.

7.4 Kõikidest rahalistest auhindadest peetakse võistluse korraldaja poolt kinni Eesti Vabariigis kehtivad maksud.

8. Olulised reeglid

8.1 Põhidistantsil on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maantee- või cyclokrossi võistlusrattaid (k.a. proloog, kus erivarustuse, nt. Ketasrattad, eraldistardi juhtraud, kiiver jne kasutamine ei ole lubatud) . Lühikesel distantsil on jalgratta klass vaba.

8.2 Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.

8.3 Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.

8.4 Startida tohib ainult oma stardigrupist. Erandeid on mõjuvate põhjuste ilmnemisel õigus teha ainult peakohtunikul.

8.5 Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.

8.6 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

8.7 Jalgratturi kiivri kandmine on kohustuslik.

8.8 Distantsil jalgratast vahetada ei tohi (v.a. peakohtuniku loal tehnilise rikke korral).

8.9 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

8.10 M/N16 ja M/N18  vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid

8.11 Muudelt võistlustelt või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.

8.12 Punktides 8.1 – 8.11 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja eemaldatakse ja diskvalifitseeritakse.

8.13 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas võistluse videosalvestus või fotod.

8.14. Jalgratturitel, kes on nooremad kui 16 eluaastat on kohustus omada kehtivat jalgratturi juhiluba. Juhiloa olemasolu kontrollib võistluste kohtunik ning selle puudumisel ratturit starti ei lubata.

 

9.  Tehniline abi ja võistkonna esindaja

9.1 Tehnilist abi on lubatud saateautodest osutada ainult punkt 3.1 II vooru kuupäevadeks registreerunud  ja kehtivat võistleja, treeneri või manageri litsentsi omavatel võistkonna esindajatel. Informatsioon võistkonna esindaja kohta tuleb esitada e-maili teel Karksi Nuia Rattaralli korraldaja e-posti aadressile ( kristian.randver@rimibaltic.com) hiljemalt 16.04.2014 kell 24.00.

9.2 Tehnilise abi saateautot võib võistlusrajal võistluse toimumise ajal juhtida ainult kehtivat saateautojuhi, võistleja, treeneri, mehaaniku või manageri litsentsi ja sõiduki juhiluba omav võistkonna esindaja, kes on eelnevalt registreeritud vastavalt käesoleva juhendi punktile 9.1.

9.3 Tehnilise abi osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema varustatud võistluse raadiosidega ühilduva raadiosaatjaga.

9.4 Võistluse informatsiooni (Radio Tour) edastatakse raadiosaatjatel EJL sagedusel XXX.  Ettetellimisel (koos võistluse esindaja registreerumisega vastavalt punktile 9.1) on võimalus raadiosaatjat korraldajalt rentida.

9.5 Tehnilise abi autod järjestatakse loosimise teel.

9.6 Võistkonna esindaja kohustused:

9.6.1 Võistlejate informeerimine võistluste juhendist, ajakavast ja muu ametliku teabe edastamine.

9.6.2 Korraldajate juhiste täpne ja õigeaegne järgimine.

9.6.3 Võistkonna liikmete tekitatud kahjude (nt. kahjud majutus– või toitlustusasutustes, parkimistrahvid jne.) tasumine.

9.6.4 Raadiosaatjate kohene tagastamine raadiotuurile pärast võistluse lõppu.

9.6.5 Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne kohaletoomine tseremooniatele.

10. Vastutus

10.1 Registreerumisel kinnitab iga osavõtja et on tutvunud Rattaralli võistlusjuhendiga ja ERV üldjuhendiga ning nõustub seal toodud tingimustega.

10.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.

10.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

10.4 Kõik all 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.

11. Oluline informatsioon

Võistluse peakohtunik                       Raimo Ronimois               tel. +372 5045168

Peasekretär                                         Anneli Sitska      tel. +372 5021854

Võistluse korraldaja esindajad        Jaanus Sarv                       tel. +372 555 66 995

                                                               Kristian Randver                tel. +372 5106630

www.rahvavelotuur.ee

 

...