Et En

Juhend

1. Aeg ja koht

 IV Jõgeva Rahvajooks toimub 15.04.2017 alguse ja lõpuga Jõgeva Spordihoone Virtus juures. Jooksuvõistluste ja matka start antakse kell 12.00.

 

Võistluskeskuses toimub ka lastejooks ja noortejooks. Lastejooksu start antakse kell 12.05 ja noortejooksu start kell 12.15. Lastejooks on kuni 6-aastastele (võivad osaleda ka lapsevanemad lapsevankriga) ja noortejooks 7-14-aastastele. Laste- ja noortejooks ei ole võistlus ning iga osaleja saab preemiaks maiustuse.

 

2. Distantsid

10,2 km rahvajooks 9 km rahvamatk.

 

Rahvajooksu käigus selgitatakse parimad individuaalsportlased.

Rahvamatk ei ole võistlus ning paremusjärjestust ei selgitata.

 

Osaleja võib distantsi läbida joostes, käies või kepikõndi tehes.

 

Kuni 6-aastaste lastejooksu distantsiks on 200 meetrit ja 7-14-aastaste noortejooksu distantsiks on 400 meetrit.

 

Jooksuvõistluse ja rahvamatka trass kulgeb valdavalt mööda kõvakattega pinnast, kuid esineb ka metsaaluseid teid, kus määrdumine ei ole välistatud. 

 

3. Osavõtjad

Rahvajooks ja rahvamatk on mõeldud 2004.a. ja varem sündinutele, kelle tervislik seisund ja füüsiline vorm on piisav, et võtta valitud distants ette. Iga osaleja läheb trassile täielikult omal vastutusel. Alaealiste eest vastutavad lapsevanemad.

 

4. Stardigrupid

Esimesse stardigruppi kuuluvad rahvajooksust ja võistkondadejooksust osavõtjad ja teise rahvamatkal osalejad.

 

Stardinumbrid antakse registreerimisjärjekorras.

 

5. Vanusegrupid

Rahvajooks:

M/N-60 (sünd 1957 ja varem)

M/N-50 (sünd 1958-1967)

M/N-40 (sünd 1968-1977)

M/N (sünd 1978-1994)

M/N-U23 (sünd 1995-2000)

M/N-U16 (sünd 2001-2004)

 

NB! Rahvamatkal vanusegruppe ei ole

 

 

6. Osavõtumaksud

Vanusegrupp

I voor 29.03.2017

II voor kuni 5.04.2017

Internetis

III voor kuni 12.04.2017

Internetis

IV voor 13-15.04.2017

Rahvajooks

8€

10 €

15 €

20 €

Rahvamatk

4€

7 €

10 €

15 €

Rahvajooks M/N-U16

6€

7 €

10 €

15 €

Laste-ja noortejooks

-

-

-

Tasuta

Ümberregistreerumine jooksult matkale

-

 

 

Tasuta

Ümberregistreerumine matkalt jooksule

-

-

-

5 €

Nime muutmine

-

 

 

5 €

Eelregistreerimine www.sportos.eu 

Laste-ja noortejooksule registreerimine võistluspäeval stardipaigas 09.15-11.30. 

Kohapeal registreerimine ja ümberregistreerimine  kell 09.15- 11.30 

Ümberregistreerimine toimub ainult võistluspäeval stardipaigas. 

Osavõtumaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumbrit, ajavõttu ja tulemust protokollis korrektse võistlusnumbri paigutuse korral, teenindust ja toitlustust  toitlustuspunktis, parimate autasustamine, vajadusel arstiabi.

 

Osavõtumaksu ei tagastata olenemata põhjustest.

 

7. Ajakava

9.00 Võistluskeskuse avamine

9.15-11.30   Registreerimine ja ümberregistreerimine

9.15-11.30  Numbrite väljastamine eelregistreerunutele

9.15-11.30 Laste- ja noortejooksudele registreerumine

11.45 Stardikoridorid avatakse

12.00 Start rahvajooksule ja rahvamatkale

12.05 Start lastejooksule

12.15 Start noortejooksule

12.30 Rahvajooksu parimate finiš

13.30 Parimate autasustamine

16.00 Võistluskeskus suletakse

 

8. Autasustamine

Rahvajooksu arvestuses autasustatakse absoluutarvestuse kolme parimat meest ja kolme parimat naist. Vanusegruppide arvestuses autasustatakse vanusegrupi võitjat (va. M ja N vanusegrupi võitjad).

 

Rahvamatk ei ole võistlus ja seal ei ole ka autasustamist.

 

Laste- ja noortejooksu iga osaleja saab preemia ning rahvajooksul ja rahvamatkal ootab igat lõpetajat karastusjook.

 

9. Protestid

Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste direktor.

 

10. Muu info

  • Registreerumisega kinnitab osaleja, et on tutvunud võistlusjuhendiga, ega oma selles osas pretensioone;
  • IV Jõgeva Rahvajooksu trassil olles peab iga osaleja jälgima korraldusmeeskonna liikmete märguandeid;
  • Iga osaleja vastutab oma tervisliku seisundi ja selle säilimise eest ise;
  • Igale osalejale diplom www.sportos.eu IV Jõgeva Rahvajooks keskkonnas;
  • Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste direktor;
  • Võistluskeskuses pesemisvõimalus.

...