Et En

 

EPK MEISTRIVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS 2020

 

JUHEND

1. EESMÄRK ja ÜLESANNE

1.1 Selgitada 2020.a. Eesti meistrid parakergejõustikus.

1.2 Populariseerida puuetega inimeste hulgas kergejõustikku.

1.3 2020. aasta Eesti kergejõustiku meistrivõistlused puuetega inimestele korraldab Eesti Paralümpiakomitee koostöös Tartu Spordiselts „Kalev“.

 

​2. KOHT JA AEG

2.1 Võistlused toimuvad pühapäeval, 06. september 2020.a. Tamme staadionil (Tartu linn, Tamme pst 1, 50403, Tartu maakond).

2.2Võistluste mandaatkomisjon töötab kell 10.00 kuni 10.45.

2.3 Võistluste algus on kell 11.00.

 

3. EELREGISTREERIMINE JA OSAVÕTU NÕUDED

3.1 Võistlustel osalemiseks tuleb sportlasel või spordiklubil teha ülesandmine läbi iseteenindussüsteemi https://iseteenindus.paralympic.ee alates 20. august 2020 või vormikohane ülesandmine registreerimislehel (lae alla) e- kirja teel aadressile info@paralympic.ee hiljemalt 31.august 2020. Sportlasi, keda õigeaegselt üles ei anta, võistlema ei lubata.

3.2 Juhul, kui sportlane ei kuulu ühegi klubi koosseisu, võib ülesandmise teha sportlane ise, mille järel vaadatakse üle ning kinnitatakse ülesandmine sportlase spordialaliidu poolt.

3.3 Võistlustel mitteosalemisest peab sportlane või tema esindaja teatama korraldajale hiljemalt 1 päev enne võistluste päeva.

3.4 Osavõtumaks on 5 EUR, mis tuleb tasuda ülekandega Eesti Paralümpiakomitee arveldusarvele EE121010002019563005 hiljemalt 1. september 2020.

 

4. OSALEJAD

4.1 Osaleda võivad kõik nägemis-, kuulmis-, intellekti- ja füüsilise puudega inimesed.

4.2 Võistlejatel on õigus osaleda kolmel põhialal, mis tuleb märkida registreerudes Sportos süsteemis või registreerimislehel tähistada „X“-ga. Osavõtu võimalus rohkematest aladest sõltub osalejate arvust. Lisaalad palume registreerimislehel märgistada „LA“ või lisada Sportos süsteemis märkustesse.

 

5. OSALEJATE VÕISTLUSKLASSID

EPK Parakergejõustiku meistrivõistlustel osalejate koosseisu kuuluvad nägemis-, kuulmis-, intellekti- ja füüsilise puudega sportlased.

 

5.1 Füüsilise puudega  sportlased (EIL klassid)

5.1.1 Väljakualade klassid F1- F6 (mehed ja naised).

5.1.2 Rajaalade klassid T1- T4 (mehed ja naised).

 

5.2 Kuulmis-, nägemis- ja intellektipuudega sportlased

 

5.3 Avatud klassid

      100m, kaugushüpe ning kettaheide toimuvad ka täiskasvanute avatud klassile ehk ilma puudeta võistlejatele väljaspool arvestust.

 

6. OSALEJATE VANUSEKLASSID

Võistlejate vanuseklassid moodustatakse lähtudes Eesti Kergejõustiku Liidu vanuseklassidest.

 

6.1 U14: poisid ja tüdrukud, kes võistluste toimumise aasta 31.detsembril on 12- või 13- aastased; 

6.2 U16: poisid ja tüdrukud, kes võistluste toimumise aasta 31. detsembril on 14- või 15- aastased; 

6.3 U18: noormehed ja neiud, kes võistluste toimumise aasta 31. detsembril on 16- või 17aastased; 

6.4 U20: meesjuuniorid ja naisjuuniorid, kes võistluste toimumise aasta 31. detsembril on 18- või 19-aastased. 

6.5 U23: noorsooklassi mehed ja naised, kes võistluste toimumise aasta 31. detsembril on 20- 22- aastased. 

6.6 Täiskasvanud: mehed ja naised, kes võistluste toimumise aasta 31.detsembril on 23-aastased või vanemad.

 

NB! Kui vanuseklassis on osalejaid 2 või vähem, on võistluste korraldajal õigus vanuseklasse kokku lükata.

 

7. OSALEJATE HEITEVAHENDITE RASKUSED

 Vt. Lisa 1

 

8. ALAD

8.1        Rajaalad

8.1.1 Naised: 60m jooks (ainult pimedate A grupile), 100m jooks, 400m jooks,  800m jooks, 100m ja 400m ratastoolisõit, 4 x 100m teatejooks (ainult kurtidele)

8.1.2 Mehed: 60m jooks (ainult pimedate A grupile), 100m jooks, 400m jooks, 1500m jooks, 100m ja 800m ratastoolisõit, 4 x 100m teatejooks (ainult kurtidele)

8.2        Väljakualad

8.2.1 Kuulitõuge, kettaheide, odavise, pallivise (ainult pimedate A grupile), kurikaheide (EIL klassid F1-F3), kaugushüpe ja kõrgushüpe (välja arvatud EIL klassid F1 -F3)

 

 

 

9. VÕISTLUSTULEMUSTE ARVESTAMINE

9.1. EIL võistlusklassides F1 – F3 peetakse ühist arvestust ning tulemused arvestatakse IPC Raza punktisüsteemi alusel (vt. lähemalt ).

9.2. EIL võistlusklassides F4 – F6 peetakse ühist arvestust ning tulemused arvestatakse IPC Raza punktisüsteemi alusel (vt. lähemalt ).

9.3. EKSL, EPSL ja EVPISL võistlusklassides selgitatakse tulemused vanuseklasside kaupa.

9.4. Üldarvestust peetakse kuulmispuudeliste, vaegnägijate ja intellektipuudega sportlaste vahel vastavalt vanuseklassidele.

 

10. MUUD REEGLID

10.1 Kohtunikud on kohustatud jälgima heitealade määrustepärast heite-, tõuke- ja visketehnikat ning hüppealadel määrustepärast hüppetehnikat.

10.2 Sprindidistantsil ja kaugushüppes ei tohi kasutada abivahendeid.

10.3 Kuulitõukes, kettaheites ja odaviskes ning kaugushüppes antakse põhivõistlusel igale võistlejale kolm katset, põhivõistluse kaheksale paremale võistlejale antakse finaalis lisaks kolm katset. Kui puudeklassis on võistlejaid vähem kui kaheksa, saavad kõik osalejad kuus katset.

10.4 Heite, tõuke või viskeharjutuse sooritamisel on klassidel F1 kuni F3 õigus kasutada istumise abivahendeid.

10.5 Võistlejate riietus ja naelikud peavad vastama täielikult IAAF-i võistlusmääruste nõuetele.

 

11. AUTASUSTAMINE

10.1 Eesti Parakergejõustiku Meistrivõistlustel autasustatakse I kuni III kohta medali ja diplomiga.

10.2 Üldarvestuses medaleid ja diplomeid välja ei jagata.

 

 

 

12. MUUD KÜSIMUSED


12.1  Kõik muudatused ja täiendused juhendis ning võistluste läbiviimisel kooskõlastatakse EPK esindaja ning peakohtuniku poolt.

12.2 Lisaküsimused: kaia@paralympic.ee 

 

 

 

Lisa 1. HEITEVAHENDITE RASKUSED

...