Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Lastejooks Teatejooks Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Galerii Kommentaarid (1) Ajalugu

Toetajad

Kultuurkapital
Sakala
Airok
Just Rest
Egg
OÜ Print Best
Viljandi linn
VMT Betoon
Leiger OÜ
Espak AS
ESRO AS
Myfitness
Eesti Linnajooksud
Viljandi Gümnaasium
Viljandi Muusikakool
Viljandi Spordikool
Sakala Suusaklubi
Viljandi Suusaklubi
UKU Keskus
Ugala Teater

Juhend

JUHEND 2018

89 Suurjooks ümber Viljandi Järve – 1. mai 2018
Võistlusjuhend

14.Kepikõnd ümber Viljandi järve – 1.mai 2018

Juhend1. Suurjooks Ümber Viljandi Järve on vanim Eestis korraldatav traditsiooniline jooksuüritus, mis sai alguse 1928.a. ja korraldatakse tänavu 89. korda.

2. 89. Suurjooksu Ümber Viljandi järve (89. Suurjooks) korraldab Viljandi linn, koostöös korraldus- ja võistluskomiteega ning sponsorite ja toetajate kaasabil.

3. 89. Suurjooks korraldatakse vastavalt Eesti Kergejõustiku Liidu võistlusmäärustele ja käesolevale juhendile.

4. 89. Suurjooks Viljandi järve ümber toimub 1. mail 2018.a. Ühisstart kell 12.00 Viljandi linnastaadionil, finiš Viljandi linnastaadionil. Finiš suletakse kell 14.30.  Võistlejad, kes on ennast registreerinud jooksule, kõnnikeppe kasutada ei tohi.

5. Raja valik on vaba, millel on kaks kontrollpunkti Viljandi järve otstes – Orikal matkaraja sillal (4,8 km) ja Viiratsis matkaraja sillal (10,2 km). Jooksjate ohutuse tagamiseks suunatakse kõik osalejad ca 400 m enne esimest kontrollpunkti ümber järve kulgevale terviserajale. Rajal on 2 vahefinišit- Huntaugumäel (1,5 km) ja Orika sillal (4,8 km). Trassil on kolm joogipunkti. Raja pikkus on ligikaudu 12 km.

6. 89. Suurjooksu rada kulgeb peamiselt kruusakattega- ja metsateedel ning osaliselt asfaltkattega maanteedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

NB! Rada ei ole läbitav ratastooliga!

7. Osavõtt Suurjooksul ümber Viljandi järve toimub omal vastutusel. Osaleda võivad kõik 2005 a. ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks.

NB! Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid (2006-2007.a.sündinud) osavõtjaid lapsevanema vastutusel, osalemise soovist teatada kirjalikult suurjooks@viljandi.ee

8. Vanusegrupid:
Naised:
N14 (2004-2005); N16 (2002-2003); N18 (2000-2001); N21 (1984-1999); N35 (1979-1983); N40 (1974-1978); N45 (1969-1973); N50 (1964-1968); N55 (1959-1963); N60 (1954-1958); N65 (1949-1953); N70 (1948 ja varem sündinud).

Mehed: M14 (2004-2005); M16 (2002-2003); M18 (2000-2001); M21 (1984-1999); M35 (1979-1983); M40 (1974-1978); M45 (1969-1973); M50 (1964-1968); M55 (1959-1963); M60 (1954-1958); M65 (1949-1953); M70 (1944-1948); M75 (1939-1943); M80 (1938 ja varem sündinud).

9. Stardigrupid:

Stardigrupid

Stardinumbrid

Eliitgrupp

1-100

I grupp

101-300

II grupp

301-500

III grupp

501-1000

IV grupp

1001-1500

 V grupp

 1501-2000

VI grupp

2001-3000

VII grupp

3001- ….

 

 

Stardigruppide moodustamisel arvestatakse 2017 ja seejärel 2016 Suurjooksul ümber Viljandi järve saavutatud kohti registreerumisel kuni 14.04.2018.a, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis. Hilisemad registreerujad saavad koha stardigrupis jooksva registreerumise alusel.

Eliitgruppi kuuluvad 2017.a. Suurjooksul Ümber Viljandi Järve 1.-100. koha saavutanud.

Startima peab oma numbrile vastavast stardikoridorist. Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi stardigruppides!

10. Registreerimine 89. Suurjooksule ümber Viljandi järve algab 2.jaanuaril 2018 kell 12.00
Osavõtjate registreerimine interneti vahendusel Sportos.eu koduleheküljel www.sportos.eu toimub kuni 26. aprilli kella 24.00-ni.

NB! Pangalingi kaudu tasumisel lisandub hinnale panga teenustasu!

Registreerimine Viljandi Spordihoones Vaksali tn 4, igal tööpäeval alates 2.jaanuarist -  26.aprillini kell 10.00 - 18.00.
30.aprillil kella 16.00-20.00 Viljandi staadioni kõrval olevas võistluskeskuse telgis.

Võistluspäeval, 01.mail 2018.a. saab registreerida kella 9.00-11.45 Viljandi staadioni kõrval olevas võistluskeskuse registreerimistelgis.

Kohapeal tasumine ainult sularahas!

11. Osavõtumaksud:

 

I voor
2.01-31.01.2018

II voor
01.02-28.02.2018

III voor
01.03-31.03.2018

IV voor

01.04-14.04.2018

V voor 15.04-26.04.2018

Võistluskeskuses 30.04-01.05.2018

Täiskasvanud

12 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

30 EUR

40 EUR

2000 ja hiljem sündinud noored ja
EV pensionärid

10 EUR

12 EUR

15 EUR

 

20 EUR

25 EUR

40 EUR
 

Alates 30.04.2018 on registreerimine võimalik ainult võistluskeskuses hinnaga 40 EUR.  Võistluskeskuses registreerudes on võimalik tasuda ainult sularahas.
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

NB! Kõikidele eripensionäridele, kes on sündinud pärast 1958.a. kehtib 1958.a. ja varem sündinute soodustus registreerimise I ; II  ja III voorus. Soodustushinnaga registreerimiseks palume kontakteeruda korraldajatega e-maili teel suurjooks@viljandi.ee

12. Kuni 31.03.2018 on ümberregistreerimine tasuta.Ümberregistreerimiseks võtta ühendust e-maili teel: suurjooks@viljandi.ee  01.04.-14.04.2018 on ümberregistreerimise tasu 10 EUR-i, alates 15.04.2018 15 EUR-i. Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.

13. Stardimaterjalide väljastamine toimub 30. aprillil kella 16.00 - 20.00 ning 01. mail kell 9.00-11.45 Viljandi staadionil olevas võistluskeskuse registreerimistelgis.

14. Osavõtumaks sisaldab järgmist:100 esimesele lõpetajale eriauhind (väljastatakse finišiprotokolli põhjal), osavõtumedal kõigile lõpetajatele (väljastatakse kohe peale finišeerimist), infoleht, stardinumber, elektrooniline ajavõtt, koht lõpuprotokollis, spordijook ning vesi JP-des ja finišis, autasustamine, diplom, vajadusel arstiabi, sauna kasutuse võimalus naistel Viljandi Spordihoones ja meestel Viljandi linnasaunas Kaalu tänaval.

15. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Täpsustav info ajavõtu kohta avaldatakse ka osavõtja infolehel. Osavõtja vastutab kiibi eest selle kättesaamisest koos stardimaterjalidega. Kiibi kasutamata jätmisel jääb osavõtja ilma vahe –ja lõpuajast lõpuprotokollis.

16. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena staadioni peavärava juures oleval infotahvlil ja ametlike tulemustena internetis www.viljandijarvejooks.ee
17. Autasustamine toimub finišis kell 14.00. Autasustatakse jooksu üldarvestuse 10 paremat. Eraldi autasustatakse 3 paremat naist ja 3 paremat meest ning vahefinišite ja vanusegruppide võitjaid.

18. Meditsiinilist abi korraldab korralduskomitee vastavalt koostatud skeemile. Stardi/finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiauto. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest, kas järgmises JP-s, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

19. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada võistluste žüriile esimese 100 lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist ja kõigi teiste kohta kuni finiši sulgemiseni. Protesti tasu (v.a tulemuste kohta) on 50 EURi, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.

20. Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte jooksu staabist ja hiljem Viljandi Spordihoonest 1 kuu jooksul pärast jooksu.

21. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad: jooksu peakohtunik, korralduskomitee esimees, ajavõtu ülem.

22. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

——————————————————————————————————

14. KEPIKÕNNI JUHEND – 1. mai 2018

1. 14. Kepikõnni korraldab Viljandi linn koostöös korraldus- ja võistluskomiteega ning sponsorite ja toetajate kaasabil.

2. 14. Kepikõnd korraldatakse vastavalt käesolevale juhendile.

3. 14. Kepikõnd toimub 1. mail 2018 Ühisstart kell 12.10 Viljandi linnastaadionil, finiš Viljandi linnastaadionil. Finiš suletakse kell 14.30.  Kepikõnd ei ole võistlus, paremusjärjestust ei selgitata, kuid aeg fikseeritakse. Protokollis kajastavad tulemused tähestiku järjekorras.
4. Raja valik on vaba, millel on kaks kontrollpunkti Viljandi järve otstes – Orika sillal (4,8 km) ja Viiratsi sillal (10,2 km).Ohutuse tagamiseks suunatakse kõik osalejad ca 400 m enne esimest kontrollpunkti ümber järve kulgevale terviserajale. Trassil on kolm joogipunkti. Raja pikkus on ligikaudu 12 km.

5. 14. Kepikõnd kulgeb peamiselt kruusakattega metsateedel ning osaliselt asfaltkattega maanteedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

6. Osaleda saavad kõik 2007 või varem sündinud käimishuvilised.

7. Registreerimine
* Osavõtjate registreerimine interneti vahendusel koduleheküljel www.sportos.ee toimub kuni 26. aprilli kella 24.00-ni.
* Registreerimine Viljandi Spordihoones Vaksali tn 4 igal tööpäeval alates 2.jaanuarist - 26. aprillini 2018.
* 30. aprillil kella 16.00-20.00 ja 1.05.2017 kella 9.00-11.45 saab registreerida Viljandi staadioni kõrval olevas võistluskeskuse registreerimistelgis.

8.Osavõtumaksud:

 

I voor
02.01- 31.01.2018

II voor
01.02- 28.02.2018

III voor
01.03- 31.03.2018

IV voor

01.04- 14.04.2018

V voor  15.04-26.04.2018

Võistluskeskuses 30.04-01.05.2018

Kepikõnd

10 EUR

12 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

30 EUR
 

 

30.04.-01.05.2018.a. saab registreeruda ainult kohapeal, tasumine sularahas!!!
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

9. Stardimaterjalide väljastamine toimub 30. aprillil kella 16.00-20.00 ning 01. mail kell 9.00-11.45 Viljandi staadionil kõrval olevas võistluskeskuse registreerimistelgis.

10. Osavõtumaks sisaldab järgmist: osavõtumedal, stardinumber, elektrooniline ajavõtt, spordijook ning vesi JP-des ja finišis, diplom, vajadusel arstiabi.

11. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga, mis on kinnitatud rinnanumbri taha.

12. Kepikõnni ajad tähestikulises järjekorras kajastatakse jooksvalt staadioni peavärava juures oleval infotahvlil ja ametlike tulemustena internetis www.viljandijarvejooks.ee

13. Kepikõnnil on jooksmine keelatud. Rajakohtunikult saadud teise hoiatuse korral võistleja diskvalifitseeritakse.

14. Kepikõnni distantsil ümberregistreerimist ei toimu!

15. Meditsiinilist abi korraldab korralduskomitee vastavalt koostatud skeemile. Stardi/finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiauto. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest, kas järgmises JP-s, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

16. Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte jooksu sekretariaadist ja hiljem Viljandi Spordihoonest 1 kuu jooksul pärast jooksu.

17. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad: jooksu peakohtunik, korralduskomitee esimees, ajavõtu ülem.

18.Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

 

...