Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Peasponsor

Audi

Toetajad

Saaremaa spordiliit
S-Link
Rademar
Saare leib
AS
Fixus
Craft
Nutrend
EBC
Kadi
Saarte Hääl
Kuressaare
Saarema vesi
SV
Lihatööstus
AT
KULKA
EST

Majutuspartnerid

Saaremaa Spa Hotels
Arensburg
Kuressaare Linnahotell

Juhend

1.Korraldus

 

7. Audi Saaremaa GP Ülo Arge rändkarikale (edaspidi:Audi GP) kuulub võistlussarja Eesti Rahva Velotuuri (edaspidi: ERV), mida korraldab MTÜ Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking. Audi GP korraldus toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile, ERV üldjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile. Audi GP on ERV III etapp ja registreeritud EJL kalendris 3. kategooria võistlusena ning toimub pühapäeval18. mail 2014. a. Salme alevikus(Sõrve mnt 15), Saaremaal.

Võistluskeskus asub Salme alevikus Saaremaal, Salme rahvamajas Sõrve mnt 15. Võistluskeskus avatud 8:30-16:00

 

2.Orienteeruv ajakava

 

08:30-16:00        Avatakse võistluskeskus

09:00–10:30       Võistlejate registreerimine võistluskeskuses

09:00-11:00        Võistlusnumbrite väljastamine

11:00                Esindajate koosolek

11:45                Stardikoridoride avamine

12:00                 Start 80,6  km põhisõidule

12:05                 Start 37,6  km rahvasõidule

13:00 -14:00        Lühikese distantsi parimate orienteeruv finiš

13:45 -14:20        Põhidistantsi parimate orienteeruv finiš

14:45                 Autasustamine finišipaigas (halva ilma korral Salme rahvamaja siseruumides).

 

3. Registreerimine ja stardimaksud

 

3.1. Stardimaksud ja registreerimisvoorud:

 

I voor

kuni 07.05.2014

II voor

kuni 14.05.2014

III voor

kohapeal

Hind põhidistantsil täiskasvanul

19 €

22 €

40 €

Hind põhidistantsil noortel (1996-1999.a.)

12 €

14 €

25 €

Hind lühikesel distantsil

10 €

12 €

20 €

3.2. Registreerimine velotuurile ja üksikutele etappidele (v.a. registreerumine kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.rahvavelotuur.ee

3.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud  ja turvatud rada, stardinumbrit (põhidistantsil kogu velotuuriks ja lühikesel distantsil üheks etapiks), ajavõttu (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri puhul), tulemust protokollis, parimate autasustamist ja vajadusel esmaabi.

3.4 Registreerimine Audi  Saaremaa GP-le  ning  I- ja II voor lõpevad punktis 3.1 tabelis toodud kuupäevadel kell 24:00

3.5 Võistluspäeval lõppeb võistlejate registreerimine 1,5 tundi enne starti. Stardipaigas on võimalik tasuda stardimaksu ainult sularahas.

3.6 Võistleja loetakse registreerunuks pärast stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.

3.7 Esialgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel reedel internetis: www.rahvavelotuur.ee

3.8  Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.

3.9  Punktis 3.1 märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija arvelduskontole tagasi, millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.

3.10 Saaremaa Audi GP  ärajäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

3.12  Võistlejate ja nende esindajate kulud jäävad lähetaja kanda.

 

4.    Vanuseklassid, distantsid ja vahefinišid

 

4.1 Põhidistantsil on lubatud osaleda vanuseklasside ME, NE, U23, M/NJ, M16, M Sport, Sen 1-4 (vanuseklassid vastavalt EJL 2014 võistlusreglemendile) EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu litsentsi omavatel sportlastel ning aastal 1999 kuni 1953 sündinud harrastusratturitel.

4.2 Lühikesel distantsil saavad osaleda aastal 2001 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturid.

4.3 Põhidistantsi pikkus on 81 km

4.4 Põhidistantsi vahefiniš asub 46km’l. Vahefiniši arvestuses jagatakse punkte vastavalt ERV üldjuhendile.

4.5 Lühikese distantsi pikkus on 38 km.

 

5.   Stardigrupid

 

5.1 Põhi- ja lühikesel distantsil paigutatakse osavõtjad stardigruppidesse vastavalt:

I Grupp – kehtivat EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu võistleja litsentsi omavad sportlased;

II Grupp – võistlejad, kellel puudub kehtiv võistleja litsentsi või pole seda registreerumisel vormikohaselt märkinud.

5.2 Stardinumbrid paigutatakse seljale, paremale küljele (parema abaluu kohale ning teine number särgi paremale taskule.

5.3 Stardikoridoridesse pääseb 15 minutit enne starti.

 

6.  Tulemuste arvestamine

 

 6.1 Võistlustel kasutatakse fotofinišit. Põhidistantsil peetakse arvestust individuaalse ja võistkondliku üldparemusjärjestuse välja selgitamiseks. Samuti selgitatakse välja parimad järgmistes kategooriates:

- Meeste Üldliider

- Naiste Üldliider

- Aktiivsem rattur

- Parim noorrattur (sündinud 1999 ja varem)

6.2 Lühikesel distantsil peetakse arvestust individuaalse paremusjärjestuse väljaselgitamiseks.

6.3 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning järgneval päeval võistluste ametlikul koduleheküljel www.rahvavelotuur.eeja www.rattaagentuur.eukodulehel.

6.4 Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel www.rahvavelotuur.eeja www.rattaagentuur.eu kodulehel hiljemalt 7 päeva peale etapi toimumist.

 

7.    Autasustamine

 

 7.1 Audi Saaremaa GP  lõpus toimub ametlik autasustamine, millest kohustuvad osa võtma põhidistantsi üldarvestuse kuus parimat võistlejat, kolm naiste absoluutarvestuse parimat, vanuseklasside (vastavalt üldjuhend p. 6.3 – 6.6) kolm parimat ja lühikese distantsi üldarvestuse kolm parimat

7.2 Põhidistantsil autasustatakse ka vanuseklasside M16, MJ, NJ, Sen2, Sen3 ja Sen4 kolme (3)paremat.

7.3 Lühikesel distantsil autasustatakse üldarvestuse kolme (3) paremat.

7.4 Autasustamiselt puuduv sportlane kaotab õiguse autasudele.

7.4 Kõikidest rahalistest auhindadest peetakse võistluse korraldaja poolt kinni Eesti Vabariigis kehtivad maksud

 

8.    Olulised reeglid

 

 8.1 Põhidistantsil on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maantee-või cyclokrossi võistlusrattaid. Lühikesel distantsil on jalgratta klass vaba.

 8.2 Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.

 8.3 Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.

 8.4 Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.

 8.5 Tulemuse kirja saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.

 8.6 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

 8.7 Jalgratturi kiivri kandmine on kohustuslik.

 8.8 Distantsil jalgratast vahetada ei tohi (v.a. peakohtuniku loal tehnilise rikke korral).

 8.9 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

 8.10 M/N16 ja M/NJ vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid.

 8.11 Muude võistluste või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.

 8.12 Punktides 8.1 – 8.11 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

 8.13 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas võistluse videosalvestus või fotod.

 8.14 Jalgratturitel, kes on nooremad kui 16 eluaastat on kohustus omada kehtivat jalgratturi juhiluba. Juhiloa  olemasolu kontrollib võistluste kohtunik ning selle puudumisel ratturit starti ei lubata.

 

9.  Tehniline abi ja võistkonna esindaja

 

9.1 Tehnilist abi saateautodest on lubatud etappidel osutada ainult punkt 3.1 II vooru kuupäevadeks registreerunud kehtivat võistleja, treeneri, mehaaniku saateautojuhi või manageri litsentsi omavad võistkonna esindajad. Informatsioon võistkonna esindaja kohta tuleb esitada Saaremaa Audi GP korraldaja e-posti aadressile.

9.2 Tehnilise abi saateautot võib võistlusrajal võistluse toimumise ajal juhtida ainult kehtivat saateautojuhi, võistleja, treeneri, mehaaniku või manageri litsentsi ja sõiduki juhiluba omav võistkonna esindaja, kes on eelnevalt registreeritud vastavalt käesoleva juhendi punktile 10.1.

9.3 Tehnilise abi osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema varustatud võistluse raadiosidega ühilduva raadiosaatjaga.

9.4 Võistluse informatsiooni (Radio Tour) edastatakse raadiosaatjatel EJL sagedusel XXX.  Ettetellimisel (koos võistluse esindaja registreerumisega vastavalt punktile 10.1) on võimalus raadiosaatjat korraldajalt rentida.

9.5 Tehnilise abi autod järjestatakse loosimise teel.

9.6 Võistkonna esindaja kohustused:

9.6.1 Võistlejate informeerimine võistluste juhendist, ajakavast ja muu ametliku teabe edastamine.

                9.6.2 Korraldajate juhiste täpne ja õigeaegne järgimine.

9.6.3 Võistkonna liikmete tekitatud kahjude (nt. kahjud majutus– või toitlustusasutustes, parkimistrahvid jne.) tasumine.

                9.6.4 Raadiosaatjate kohene tagastamine raadiotuurile pärast võistluse lõppu.

                9.6.5 Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne kohaletoomine tseremooniatele.

 

10.    Vastutus

 

10.1 Registreerumisel kinnitab osavõtja, et on tutvunud ERV üldjuhendi ja iga etapi võistlusjuhendiga ning nõustub seal toodud tingimustega.

10.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.

10.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

10.4 Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.

 

 11. Oluline informatsioon

Võistluse peakohtunik                 Mati Värv           tel +372 56615800

Peasekretär                                  Anneli Sitska

Võistluse korraldaja esindajad     Riho Räim           tel. +372 5117206

...