Et En

Juhend

62. Viljandi Linnajooks

                 8. oktoober 2017

Võistlusjuhend

Viljandi Linnajooks on vanim Eestis korraldatud linnajooks! 2017. aastal võõrustab Viljandi Linnajooks jooksjaid juba 62. korda. Start ja finiš asuvad Viljandi kesklinnas, start Spordihoone eest ja finiš Vabaduse platsil . Jooksutrass kulgeb Viljandi linna tänavatel. Jooksurada sobib ideaalselt jooksusõbrale, kes ootab keskmisest raskemat rada, naudib jooksmist linnatänavatel ja paljude pealtvaatajate ees ning tunneb rõõmu sügisesest tujukast ilmast.

1. Aeg ja koht:
62. Viljandi Linnajooks toimub pühapäeval, 8. oktoobril 2017.a.

Võistluskeskus asub Viljandi Spordihoones (Vaksali 4,Viljandi) ja stardi ja finišipaigad Vaksali tänaval ja Vabaduse platsil.

 

2. AJAKAVA:
2.1.Lastejooksude start Viljandi Spordihoone eest kell 10:30.

Lastejooksudel saavad osaleda 5-12.a. lapsed.

Lastejooksud on tasuta ning stardid toimuvad vanuste kaupa, alates noorematest.

Lastejooksudele registreerimine toimub võistluspäeva hommikul Vabaduse platsil, kella 10.00-10.25.

Kõigile osavõtjatele antakse number 1 ja see tuleb kinnitada rinnale, riiete peale.

Ajakava:

3.-4.aastased- ~350 m- start kell 10.30

5.-6.aastased- ~350 m- start kell 10.35

7.-8.aastased- ~700 m-start kell 10.40

9.-10.aastased-~700 m-start kell 10.45

11.-12.aastased- ~700 m- start kell 10.50

Iga raja läbinud laps saab lõpetades kohe diplomi ja sokolaadimedali.

 

2.2.Rahvajooks – 5 km, ühisstart  Viljandi Spordihoone eest kell 11.00

Rahvajooksu rada kulgeb mööda põhijooksu raja algust ja seejärel suundub Paala järve otsast mööda Valuoja orgu tagasi ning läbi Lossimägede Vabaduse platsile finišisse.

Finišis fikseeritakse distantsi aeg,  kuid paremusjärjestust ei määrata ja võitjaid ei selgitata. Osalusmedal jagatakse igale distantsi läbinud jooksjale.

 

2.3.Põhijooksu -10,4 km ühisstart Viljandi Spordihoone eest kell 12:00
Põhijooksul on 1 vahefiniš ja 1 joogipunkt. Jooks kulgeb Viljandi linna tänavatel ja teedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

 

2.4.Kepikõnd- 10,4 km ühisstart Viljandi Spordihoone eest kell 12:00 (jooksjate järel)

Kepikõnni distantsi pikkuseks on 10,4  km. Kepikõnni distants ei ole võistlus; paremusjärjestust ei selgitata, lõpuaeg fikseeritakse. Finisis jagatakse osalusmedali igale distantsi läbinud kepikõndijale. Kepikõnnil vanusegruppe ei ole.

3. Põhijooksul osalejate vanuseklassid
Põhijooksul võivad osaleda kõik 2004.a. ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid 2005-2006.a. sündinud osavõtjaid, kui nad registreeruvad sekretariaadis koos lapsevanemaga ja jooksevad lapsevanema vastutusel. Iga jooksust osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
 

3.1.Põhijooksu 10,4 km vanuseklassid
Mehed:
   M14 (2003-2004)                                    
   M16 (2001-2002)
   M18 (1999-2000)
   M21 (1983-1998)
   M35 (1978-1982)
   M40 (1973-1977)
   M45 (1968-1972)
   M50 (1963-1967)
   M55 (1958-1962)
   M60 (1953-1957)
   M65 (1948-1952)
   M70 (1943-1947)
   M75+(1938-1942) 

   M80+ (1937 ja varem sündinud)

 

Naised:
   N14 (2003-2004)
   N16 (2001-2002)
   N18 (1999-2000)
   N21 (1983-1998)
   N35 (1978-1982)
   N40 (1973-1977) 
   N45 (1968-1972)
   N50 (1963-1967)
   N55 (1958-1962)
   N60 (1953-1957)
   N65 (1948-1952)
   N70+ (1947 ja varem sündinud) 

4. Stardinimekiri, stardinumbrid
Starti lubatakse ainult 62. Viljandi Linnajooksu stardinumbriga. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne ja sellega tohib võistelda ainult selle all registreeritud jooksja. Rinnanumbri tagaküljel olevat ajavõtukiipi mitte eraldada numbrist.

4.1.62. Viljandi Linnajooksul ei ole stardikoridore. Stardinumbrite jagamisel arvestatakse Viljandi Linnajooksul 2016 saavutatud kohta eelregistreerumisel hiljemalt 4. oktoober 2017. Stardinimekiri avaldatakse 7. oktoobril aadressil http://www.sportos.eu


4.2.Stardinumbrite väljastamine toimub võistluspäeval võistluskeskuses (Viljandi Spordihoone, Vaksali 4, Viljandi) kell 9.00-11.55 Võistlusnumbrid  koos ajavõtukiibiga antakse kõikidele distantsidele (rahvajooks, põhijooks, kepikõnd)

5. Registreerimine, osavõtumaksud
62. Viljandi Linnajooksule registreerimine algab 15.maist 2017  interneti aadressil http://www.sportos.eu

Viljandimaa Spordiliidu kontoris on ennast võimalik kirja panna ja tasuda sularahas (Vaksali 4,Viljandi) esmaspäeviti 9:00-12.00 ja kolmapäeviti 13.00-15.00

5.1. Eelregistreerimine internetis  http://www.sportos.eu  lõppeb 04. oktoobril 2017 kell 24:00 ja Spordiliidu kontoris 04.oktoobril kell 12.00. Selleks ajaks peavad olema laekunud ka kõik arvega tasumised. Kõik eelregistreerunud võistlejad saavad nimelised rinnanumbrid.

Registreerimine võistluspäeval toimub ainult  võistluskeskuses Viljandi Spordihoones (Vaksali 4,Viljandi kell 9:00-11:30). Ümberregistreerimine toimub Spordiliidu kontoris kuni 4.oktoobrini kella 9.00-12.00. Ümberregistreerimise tasu on 3 EUR.

 

Eelregistreerimine

15.05.-30.06.2017.

Eelregistreerimine
01.07.-31.08.2017

Eelregistreerimine
01.09.-04.10.2017

Võistluspäeval
08.10.2017 

Põhijooks 10,4 km
(sünd.1955-1998)

10 EUR

15 EUR

20 EUR

30 EUR

Põhijooks 10,4 km
(sünd.1955 ja varem ning 1999 ja hiljem sünd.)

 

7 EUR

10 EUR

15 EUR

30 EUR

Rahvajooks 5 km

sünd. 1955-1998)

7 EUR

10 EUR

15 EUR

20 EUR

Rahvajooks 5 km

(sünd. 1954 ja varem ning 1999 ja hiljem sünd.)

5 EUR

7 EUR

10 EUR

20 EUR

Kepikõnd 10,4 km kõigile

10 EUR

10 EUR

10 EUR

20 EUR

 


Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
Viljandimaa Spordiliidus ja võistluspäeval toimub registreerimine ainult sularahas.

5.2. Osavõtumaks sisaldab: infoleht, tähistatud võistlusrada, eraldusmärkidega rajajulgestajad, stardinumber, ajavõtt ( põhijooksul,rahvajooksul,kepikõnnil), spordijook ja vesi JP-s ning finišis, autasustamine,loosiauhinnad, elektrooniline osavõtudiplom, osavõtumedal, saun ja vajadusel arstiabi.
Stardinumbri ettenäitamisel on lõpetajale tasuta saun - meestele Viljandi linnasaunas, naistele Viljandi Spordihoones. Riietumine Viljandi Spordihoones. Rattahoid on Viljandi Spordihoone ees olevas rattahoiukohas oma lukuga.  Pakihoid Viljandi Spordihoone administratsioonilaua kõrval.

6. Autasustamine

Autasustamine toimub Vabaduse platsil kell 13.30
6.1. Põhijooksu 10,4 km –

  • Autasustatakse 6 paremat meest ja 6 paremat naist.
  • Eriauhinnad vanuseklasside võitjatele
  • Auhind vahefiniši võitjale.Vahefiniši võitja peab lõpetama jooksu 61.esimese parema hulgas.
  • 50 paremale lõpetajale antakse lõpuprotokolli alusel  Viljandi Linnajooksu logoga T-särk. Särkide jagamise telk asub autasustamise pjedestaali kõrval.
  •  Autasustatakse ka Viljandimaa meest, naist, noort (1999 ja hiljem sündinud) ning Viljandimaa vanimat lõpetajat
  • Igale osalejale antakse finišis osavõtumedal ning banaan,vesi ja jogurtijook

 Autasustamisel mitteosalenud võistlejad kaotavad õiguse auhindadele.

 

6.2. Rahvajooksu 5 km –

  • Rahvajooksu läbijate vahel loositakse välja autasustamise lõpus 6 loosiauhinda.
  • Igale osalejale antakse finišis osavõtumedal ning banaan,vesi ja jogurtijook.

Loosiauhindade loosimisel mitteosalenud võistleja kaotab õiguse auhindadele.

 

6.3. Kepikõndijate 10,4 km-

  • Kepikõnnil osalejate vahel loositakse välja üldise autasustamise lõpus 6 loosiauhinda.
  • Igale osalejale antakse finisis osavõtumedal ning banaan,vesi ja jogurtijook.

Loosiauhindade loosimisel mitteosalenud võistleja kaotab õiguse auhindadele

Kõikidel osalejatel on võimalus oma isiklik diplom välja trükkida http://www.sportos.eu 62.Viljandi Linnajooksu lõpuprotokollist.

 

7. Võistlustulemused
Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima kogu võistlusraja ilma kõrvalise abita järjekorras. Kõik võistlejad peavad startima oma nime alt.  Võistlusprotokoll koostatakse põhijooksul,rahvajooksul ja kepikõnnil paremusjärjestuses.

Võistlustulemused avaldatakse http://www.sportos.eu  esialgsete tulemustena 9. oktoobril 2017. Lõplikud tulemused avaldatakse 11. oktoobril 2017 http://www.sportos.eu ja Viljandimaa Spordiliidu koduleheküljel: www.spordiliit.viljandimaa.ee ning ajalehes Sakala.

8. Meditsiiniline abi
Meditsiiniline abi on tagatud vastavalt korraldajate koostatud skeemile. Stardi-finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest vahefinišis, rajal liikuvaile eraldusmärkidega korralduskomitee liikmele, meditsiinitöötajaile või helistades hädaabinumbrile 112.

9. Kaotatud-leitud asjad
Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Nende kättesaamiseks palume ühendust võtta korraldajatega.

10. Protestid
Protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne. kohta, esimese saja lõpetaja osas tuleb esitada 15 minuti jooksul pärast 100 võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 1 tunni jooksul pärast finiši sulgemist. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad jooksu peakohtunik, peakorraldaja, peasekretär.
 

11. Muu
• Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.
• Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad rada muuta, lühendada või võistluse ära jätta. Sellekohane otsus tehakse hiljemalt neljapäeval, 6. oktoobril ja antakse teada

 http://www.sportos.eu ja Spordiliidu kodulehel www.spordiliit.viljandimaa.ee

kaudu. Võistluste žüriil on õigus erandkorras osavõtjate turvalisuse tagamiseks teha muudatusi kuni 3 tundi enne starti.
• Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja/või võistleja loobumisel võistlusel osalemisest, osavõtumaksu ei tagastata.
• Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel ja võistlusmaterjalidel korraldajate poolt tehtud fotosid.
• Viljandi Linnajooksu korraldab Viljandimaa Spordiliit, sponsorite ja toetajate kaasabiga.
• Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.


11. Kontaktinfo
Peakorraldaja: MTÜ Viljandimaa Spordiliit, Vaksali 4, Viljandi spordiliit@viljandimaa.ee   tel.: 43 51 576 Margit Kurvits

tel.: 43 30 435 Ilmar Kütt
 

...