Et En

Juhend

61. Viljandi Linnajooks

                 9. oktoober 2016

Võistlusjuhend

Viljandi Linnajooks on vanim Eestis korraldatud linnajooks! 2016. aastal võõrustab Viljandi Linnajooks jooksjaid juba 61. korda. Start ja finish asuvad Viljandi kesklinnas, Vabaduse platsil ja jooksutrass kulgeb Viljandi linna tänavatel. Jooksurada sobib ideaalselt jooksusõbrale, kes ootab keskmisest raskemat rada, naudib jooksmist linnatänavatel ja paljude pealtvaatajate ees ning tunneb rõõmu sügisesest tujukast ilmast.

1. Aeg, koht, distantsid
61. Viljandi Linnajooks toimub pühapäeval, 9. oktoobril 2016.a.

Jooksu start ja finiš on Viljandi Spordihoone eest, Vaksali tn.4,Viljandi.

AJAKAVA:
Lastejooksude start Viljandi Spordihoone eest kell 10:30. (Lastejooksud on mõeldud 5-12.a. lastele. Lastejooksud on tasuta ning stardid toimuvad vanuste kaupa, alates noorematest. Lastejooksudele registreerimine võistluspäeva hommikul Vabaduse platsil, kella 10.00-10.25
 

Rahvajooks – 5 km start  Viljandi Spordihoone eest kell 11.00

Rahvajooksu rada kulgeb mööda Viljandi Lossimägesid ja vanalinna.

Fikseeritakse distantsi aeg,  kuid paremusjärjestust ei selgitata.

 

Ratastooli sõit- 3 km Viljandi Spordihoone eest kell 11.00
Fikseeritakse distantsi aeg,  kuid paremusjärjestust ei selgitata.

 

Põhijooksu -10,4 km ühisstart Viljandi Spordihoone eest kell 12:00
Põhijooksul on 1 vahefiniš ja 1 joogipunkt. Jooks kulgeb Viljandi linna tänavatel ja teedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

 

Kepikõnd- 10,4 km ühisstart Viljandi Spordihoone eest kell 12:00 (jooksjate järel)

Kepikõnni distantsi pikkuseks on 10,4  km. Kepikõnni distants ei ole võistlus; paremusjärjestust ei selgitata, lõpuaeg fikseeritakse. Kepikõnnil vanusegruppe ei ole.

2. PÕHIJOOKSUL osalejate vanuseklassid
Põhijooksul võivad osaleda kõik 2003.a. ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid 2004-2005.a. sündinud osavõtjaid, kui nad registreeruvad sekretariaadis koos lapsevanemaga ja jooksevad lapsevanema vastutusel. Iga jooksust osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
 

 

Põhijooksu 10,4 km vanuseklassid
Mehed:
   M14 (2002-2003)                                   
   M16 (2000-2001)
   M18 (1998-1999)
   M21 (1982-1997)
   M35 (1977-1981)
   M40 (1972-1976)
   M45 (1967-1971)
   M50 (1962-1966)
   M55 (1957-1961)
   M60 (1952-1956)
   M65 (1947-1951)
   M70 (1942-1946)
   M75+ (1941 ja varem sündinud) 

Naised:
   N14 (2002-2003)
   N16 (2000-2001)
   N18 (1998-1999)
   N21 (1982-1997)
   N35 (1977-1981)
   N40 (1972-1976) 
   N45 (1967-1971)
   N50 (1962-1966)
   N55 (1957-1961)
   N60 (1952-1956)
   N65 (1947-1951)
   N70+ (1946 ja varem sündinud) 

3. Stardinimekiri, stardinumbrid
Starti lubatakse ainult 61. Viljandi Linnajooksu stardinumbriga. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne ja sellega tohib võistelda ainult selle all registreeritud jooksja. Rinnanumbri tagaküljel olevat ajavõtukiipi mitte eraldada numbrist.

61. Viljandi Linnajooksul ei ole stardikoridore. Stardinumbrite jagamisel arvestatakse Viljandi Linnajooks 2015 saavutatud kohta eelregistreerumisel hiljemalt 7. oktoober 2016. Stardinimekiri avaldatakse 8. oktoobril aadressil http://www.sportos.eu


Stardinumbrite väljastamine toimub võistluspäeval võistluskeskuses (Viljandi Spordihoone, Vaksali 4, Viljandi) kell 9.00-11.00. Võistlusnumbrid  koos ajavõtukiibiga antakse kõikidele distantsidele (rahvajooks, põhijooks, kepikõnd)

4. Registreerimine, osavõtumaksud
Soodushinnaga eelregistreerimine  61. Viljandi Linnajooksule toimub alates 25.aprill  2016  interneti aadressil http://www.sportos.eu

ja Viljandimaa Spordiliidu kontoris (Vaksali 4,Viljandi) tööpäeviti 9:00-12.00

Eelregistreerimine internetis  http://www.sportos.eu  lõppeb 07. oktoobril 2016 kell 24:00 ja Spordiliidu kontoris 07.oktoobril kell 12.00. Selleks ajaks peavad olema laekunud ka kõik arvega tasumised. Vastasel juhul ei garanteeri korraldaja kohta stardinimekirjas.
 

Registreerimine võistluspäeval toimub ainult  Viljandi Spordihoones (Vaksali 4,Viljandi kell 9:00-11:30). Ümberregistreerimine toimub Spordiliidu kontoris kuni 7.oktoobrini kella 9.00-12.00. Ümberregistreerimise tasu on 3 EUR.

 

 

Eelregistreerimine

25.04.-30.06.2016.

Eelregistreerimine
01.07.-31.08.2016

Eelregistreerimine
01.09.-07.10.2016

Võistluspäeval
09.10.2016 

Põhijooks 10,4 km
(sünd.1954-1997)

10 EUR

15 EUR

20 EUR

30 EUR

Põhijooks 10,4 km
(sünd.1953 ja varem ning 1998 ja hiljem)

 

7 EUR

10 EUR

15 EUR

30 EUR

Rahvajooks 5 km

Sünd 1954-1997)

7 EUR

10 EUR

15 EUR

20 EUR

Rahvajooks 5 km

(sünd 1953 ja varem ning 1998 ja hiljem)

5 EUR

7 EUR

10 EUR

20 EUR

Kepikõnd 10,4 km kõigile

10 EUR

10 EUR

10 EUR

20 EUR

 


Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.


Viljandimaa Spordiliidus ja võistluspäeval toimub registreerimine ainult sularahas.

Osavõtumaks sisaldab: infoleht, tähistatud võistlusrada, eraldusmärkidega rajajulgestajad, stardinumber, ajavõtt ( põhijooksul ,rahvajooksul,kepikõnnil), spordijook ja vesi JP-s ning finišis, autasustamine,loosiauhinnad, elektrooniline osavõtudiplom, osavõtumedal, saun ja vajadusel arstiabi.

Stardinumbri ettenäitamisel on lõpetajale tasuta saun - meestele Viljandi linnasaunas, naistele Viljandi Spordihoones. Riietumine Viljandi Spordihoones. Rattahoid on Viljandi Spordihoone ees olevas rattahoiukohas oma lukuga.  Pakihoid Viljandi Spordihoone administratsioonilaua kõrval.

5. Autasustamine

Autasustamine toimub Vabaduse platsil kell 13.30
Põhijooksu 10,4 km -Autasustatakse 6 paremat meest ja 6 paremat naist. Eriauhinnad vanuseklassidele ning vahefiniši võitjatele. 50 paremale lõpetajale antakse finišis kohe auhinnaks Viljandi Linnajooksu T-särk. Autasustatakse ka Viljandimaa parimaid: meest, naist, noort (1998 ja hiljem sündinud) ning Viljandimaa vanimat lõpetajat. Eriauhind vahefiniši võitjale. Eriauhind Pika tänava tõusu läbijale, kusjuures tõusul parima aja näitaja peab mahtuma 61.parema lõpetaja sisse. Autasustamisel mitteosalenud võistlejad kaotavad õiguse auhindadele.

Rahvajooksu 5 km - Rahvajooksu läbijate vahel loositakse välja 6 loosiauhinda. Igale osalejale osavõtumedal ja banaan ning vesi.

Kepikõndijate 10,4 km- Kepikõnnil osalejate vahel loositakse välja 6 loosiauhinda. Igale osalejale osavõtumedal ja banaan ning vesi.

Kõikidel osalejatel on võimalus oma isiklik diplom välja trükkida http://www.sportos.eu 61.Viljandi Linnajooksu lõpuprokollist.

 

 

6. Võistlustulemused
Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima kogu võistlusraja ilma kõrvalise abita järjekorras. Kõik võistlejad peavad startima oma nime alt.  Võistlusprotokoll koostatakse põhijooksul paremusjärjestuses, rahvajooksul ja kepikõnnil tähestikulises järjekorras

Võistlustulemused avaldatakse http://www.sportos.eu  esialgsete tulemustena 10. oktoobril 2016. Lõplikud tulemused avaldatakse 14. oktoobril 2016 http://www.sportos.eu ja Viljandimaa Spordiliidu koduleheküljel: www.spordiliit.viljandimaa.ee ning ajalehes Sakala.

7. Meditsiiniline abi
Meditsiiniline abi on tagatud vastavalt korraldajate koostatud skeemile. Stardi-finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest vahefinišis, rajal liikuvaile eraldusmärkidega korralduskomitee liikmele, meditsiinitöötajaile või helistades hädaabinumbrile 112.

8. Kaotatud-leitud asjad
Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Nende kättesaamiseks palume ühendust võtta korraldajatega.

9. Protestid
Protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne. kohta, esimese saja lõpetaja osas tuleb esitada 15 minuti jooksul pärast 100 võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 1 tunni jooksul pärast finiši sulgemist. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad jooksu peakohtunik, peakorraldaja, peasekretär.
 

10. Muu
• Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.
• Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad rada muuta, lühendada või võistluse ära jätta. Sellekohane otsus tehakse hiljemalt neljapäeval, 6. oktoobril ja antakse teada

 http://www.sportos.eu ja Spordiliidu kodulehel www.spordiliit.viljandimaa.ee

kaudu. Võistluste žüriil on õigus erandkorras osavõtjate turvalisuse tagamiseks teha muudatusi kuni 3 tundi enne starti.
• Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja/või võistleja loobumisel võistlusel osalemisest, osavõtumaksu ei tagastata.
• Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel ja võistlusmaterjalidel korraldajate poolt tehtud fotosid.
• Viljandi Linnajooksu korraldab Viljandimaa Spordiliit, sponsorite ja toetajate kaasabiga.
• Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

11. Kontaktinfo
Peakorraldaja: MTÜ Viljandimaa Spordiliit, Vaksali 4, Viljandi spordiliit@viljandimaa.ee  , tel.: 43 51 576, 43 30 435
 

...