Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Tulemused Kommentaarid (3)

Juhend

1. Võistluse eesmärk: 
Propageerida uisutamist kui mõnusat harrastust, võimaldada kogu pere koososalemist ühel 
rahvaspordiüritusel ja pakkuda erinevate alade harrastajatele võimalust tõsiseks mõõduvõtmiseks 
uisujääl. 
 
2. Aeg ja koht: 
12. jaanuar 2014 Viljandis, Viljandi järvel. 
 
3. Distantsid ja startide kellaajad: 
Rahvadistants ca 10 km – start kell 12.00 
Maratonidistants ca 30km – start kell 13.00 
 
- Sõidetakse looduslikule jääle rajatud võistlusringil, mille täpne pikkus selgub hiljemalt 10.01.2014 
- Stardimaterjalide väljastamine algab kell 11.00 võistluspaigas ja lõpeb 10 minutit enne vastava 
distantsi starti. 
 
Eesti meistrivõistlustele kiiruisutamises 5000 m (naistele) ja 10000 m (meestele) koostatakse eraldi 
juhend. EMV stardid algavad kell 10.00, võistlus toimub vastavalt ISU võistlusmäärustele 400 m ringil 
ja starti lubatakse kuni 32 sportlast. 
 
4. Registreerumine ja osavõtutasud: 
Osavõtjate registreerimine toimub järgmiste kanalite kaudu: 
- interneti teel www.sportinfo.ee 
 
Osavõtutasud: 
  30 km  10 km 
Soodusregistreerimine 
kuni 02.01.2014   16 €/8 €*  8 €/ 4 €* 
Eelregistreerimine 
kuni 08.01.2014  20 €/10 €*  10 €/ 5€* 
Registreerimisel 
kohapeal  30 EUR  20 EUR 
 
* Noortele, kes on sündinud 1996 ja hiljem, on eelregistreerimisel (kuni 08.01) 30 km ja 10 km 
distantsile hinnasoodustus 50%. 
 
- Kohapeal registreerimine lõpeb 15 minutit enne vastava distantsi starti. 
- Osalejad, kes soovivad osavõtumaksu tasumiseks arvet, palume sellest eelnevalt korraldajat 
teavitada. www.sportinfo.ee registreerimissüsteemi kaudu registreerunutele korraldaja tagasiulatuvalt 
arvet ei väljasta. 
- Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata. Maratoni ärajäämisel korraldajatest 
mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata. 
- Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning 
osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid. Laste tervisliku seisundi eest 
vastutab treener või lapsevanem. 
 
5. Osalejad: 
- Maratonidistantsil (30 km) võivad osaleda kõik 2000.a. ja varem sündinud, kes on piisavalt treenitud 
distantsi läbimiseks. 
- Rahvadistantsil (10 km) vanusepiirangut ei ole. 
30 km distantsi võistlusklassid 
 N18 (1996-2000) 
 Naised (1975-1995) 
 N 40 (1974 ja varem sündinud) 
 M18 (1996-2000) 
 Mehed (1975-1995)  M 40 (1965-1974) 
 M 50 (1955-1964) 
 M 60 (1954 ja varem sündinud) 
10 km rahvadistantsi võistlusklassid 
N 14 (2000 ja hiljem sündinud) 
M 14 (2000 ja hiljem sündinud) 
Rahvaklass - 1999.a. ja varem sündinud osalevad 10 km distantsil matkasõidu arvestuses 
 
6. Distantside ajalimiidid: 
Maratonidistants: 40 minutit 10 km kohta 
Ajalimiidi ületajate läbitud distantsi pikkus (täisringide arv), aeg ja koht fikseeritakse protokollis. 
Võistlusrada suletakse kell 15.15. 
 
7. Toitlustamine rajal: 
Võistlusringil on 1 toitlustuspunkt. Toitlustuspunktis pakutakse – spordijook, vesi, tee, soolakurk, 
rosinad, leib, sool. 
 
8. Tulemused: 
Avaldatakse esialgsete tulemustena võistluspaigas ja võistluspäeva õhtuks internetis, lõplikud 
tulemused avaldatakse peale protestide läbivaatamist 72 tunni jooksul pärast finiši sulgemist. 
 
9. Protestide esitamine: 
Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste vms sellise kohta võistlusdistantsidel saab 
esitada kirjalikult kohtunikekogule esimese 20 lõpetaja kohta kuni 1 tund peale kummagi distantsi 20-
ndat lõpetajat, kõigi ülejäänute kohta kuni finiši sulgemiseni. Protesti esitamise tasu on 30 EUR, mis 
tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. 
 
10. Autasustamine: 
Toimub kell 15.30, autasustatakse kõikide võistlusklasside 3 paremat medalitega ja võitjaid 
esemeliste auhindadega. 
 
11. Osavõtumaks sisaldab: 
- Ettevalmistatud võistlusrada 
- Ajavõtt (ainult korrektselt kinnitatud osaleja numbri ja ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini) 
- Toitlustamine finišis 
- Tulemus lõpuprotokollis 
- Diplomi võistlusjärgne väljatrüki võimalus www.sportinfo.ee kaudu 
- Arstiabi võistluspaigas ja vajadusel kogu raja ulatuses 
- Pesemisvõimalus Viljandi Linnastaadionil kõigile tasuta 
 
12. Force majeure: 
- Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel on korraldajatel õigus võistlusrada muuta, lühendada, 
võistlust edasi lükata või äärmisel juhul kogu võistlus ära jätta. Lõplik otsus ärajätmise, raja muutmise 
või lühendamise kohta tehakse hiljemalt 10.01.2014 kell 18.00. 
- Võistluse ärajätmisest teavitatakse osalejaid massiteabevahendite kaudu. 
- Võistluse käigus ilma- ja/või jääolude ebasobivaks muutumise korral on kohtunikekogul õigus 
lühendada võistluse distantsi kas ringide arvu vähendamise või ringi pikkuse muutmise teel. 
 
13. Muu: 
- Korraldajad soovitavad kõigil osalejatel kanda võistluse ajal kiivrit ja liigeste kaitsmeid 
- Suusakeppide kasutamine võistlusrajal on keelatud! 
- Kõik juhendis käsitlemata juhud lahendatakse võistluse kohtunikekogu poolt 
- Võistluse korraldaja on MTÜ Viljandi Rattaklubi www.rattaklubi.ee, (Veiko Šmidt, 5107516, 
veiko@rattaklubi.ee) 

...