Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Tulemused Kommentaarid (3)

5. Mulgi Uisumaraton

Toimumisaeg
P 26.01.2014
Spordiala
Uisutamine
Distantsid
13:00 30 km
12:00 10 km
Tulemused
Korraldaja
MTÜ Viljandi Rattaklubi
Kontakt
Veiko Šmidt, 5107516, veiko@rattaklubi.ee

Ajakava

2. Aeg ja koht: 
12. jaanuar 2014 Viljandis, Viljandi järvel. 
 
3. Distantsid ja startide kellaajad: 
Rahvadistants ca 10 km – start kell 12.00 
Maratonidistants ca 30km – start kell 13.00 
 
- Sõidetakse looduslikule jääle rajatud võistlusringil, mille täpne pikkus selgub hiljemalt 10.01.2014 
- Stardimaterjalide väljastamine algab kell 11.00 võistluspaigas ja lõpeb 10 minutit enne vastava 
distantsi starti. 
 
Eesti meistrivõistlustele kiiruisutamises 5000 m (naistele) ja 10000 m (meestele) koostatakse eraldi 
juhend. EMV stardid algavad kell 10.00, võistlus toimub vastavalt ISU võistlusmäärustele 400 m ringil 
ja starti lubatakse kuni 32 sportlast. 

Rajakirjeldus

6. Distantside ajalimiidid: 
Maratonidistants: 40 minutit 10 km kohta 
Ajalimiidi ületajate läbitud distantsi pikkus (täisringide arv), aeg ja koht fikseeritakse protokollis. 
Võistlusrada suletakse kell 15.15.

Osavõtutasud

4. Registreerumine ja osavõtutasud: 
Osavõtjate registreerimine toimub järgmiste kanalite kaudu: 
- interneti teel www.sportinfo.ee 
 
Osavõtutasud: 
  30 km  10 km 
Soodusregistreerimine 
kuni 02.01.2014   16 €/8 €*  8 €/ 4 €* 
Eelregistreerimine 
kuni 08.01.2014  20 €/10 €*  10 €/ 5€* 
Registreerimisel 
kohapeal  30 EUR  20 EUR 
 
* Noortele, kes on sündinud 1996 ja hiljem, on eelregistreerimisel (kuni 08.01) 30 km ja 10 km 
distantsile hinnasoodustus 50%. 
 
- Kohapeal registreerimine lõpeb 15 minutit enne vastava distantsi starti. 
- Osalejad, kes soovivad osavõtumaksu tasumiseks arvet, palume sellest eelnevalt korraldajat 
teavitada. www.sportinfo.ee registreerimissüsteemi kaudu registreerunutele korraldaja tagasiulatuvalt 
arvet ei väljasta. 
- Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata. Maratoni ärajäämisel korraldajatest 
mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata. 
- Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning 
osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid. Laste tervisliku seisundi eest 
vastutab treener või lapsevanem. 

Muu info

13. Muu: 
- Korraldajad soovitavad kõigil osalejatel kanda võistluse ajal kiivrit ja liigeste kaitsmeid 
- Suusakeppide kasutamine võistlusrajal on keelatud! 
- Kõik juhendis käsitlemata juhud lahendatakse võistluse kohtunikekogu poolt 
- Võistluse korraldaja on MTÜ Viljandi Rattaklubi www.rattaklubi.ee, (Veiko Šmidt, 5107516, 
veiko@rattaklubi.ee) 

...