Et En

Juhend

1. BOSCH EESTI MAASTIKURATTASARI on erinevaid rattamaratone koondav sari, mis viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile, Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) reglemendile ja Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusmäärustele.

 

2. Sarja kalender 2020

 

Maratoni nimi

Toimumisaeg

Stardipaik

Etapp

 

     

18. Rakvere Rattamaraton

Pühapäev, 5. juuli

Rakvere Spordikeskus

1. etapp

20. Rakke Rattamaraton

Pühapäev, 26. juuli

Rakke, Linnamäe staadion

2. etapp

20. Mulgi Rattamaraton Pühapäev, 2. august Viljandi Linnastaadion

3. etapp

22. Rõuge Rattamaraton

Pühapäev, 23. august

Rõuge Ööbikuoru plats

4. etapp

23. Tallinna Rattamaraton

Laupäev, 5. september

Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus

5. etapp

6. Alutaguse Rattamaraton Laupäev, 12. september Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus 6. etapp

 

NB! Iga rattamaratoni eel toimuvad rattamaratonide radade tutvustamise eesmärgil nn Avatud Raja sõidud, mis toimuvad üldjuhul nädal aega enne maratoni. Mõnel juhul on sõitude trassid Avatud Raja sõiduks juba märgistatud, mõnel juhul moodustatakse eri kiirusega grupid, mida juhivad rada tundvad ratturid. Täpsem info Avatud Raja sõitude kohta on nähtaval iga rattamaratoni üldinfo alt, Avatud Raja sõitude kalender on järgmine:
1. 28. juunil kell 12:00 Rakvere rattamaratoni Avatud Rada, start Rakvere Spordikeskuse juurest
2. 19. juulil kell 12:00 Rakke rattamaratoni Avatud Rada, start Rakke Linnamäe staadionilt
3. 25. juuli kell 11:00 Mulgi rattamaratoni Avatud Rada, start Viljandi järve ääres Linnastaadioni väravast
4. 16. august kell 12:00 Rõuge rattamaratoni Avatud Rada, start Rõuges Pesapuu vaatetorni juurest
5. 30. augustil kell 12:00 Tallinna rattamaratoni Avatud Rada, start Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskusest

6. 06. september kell 12:00 Alutaguse rattamaratoni Avatud Rada, start Pannjärvel, Alutaguse Puhke- ja Spordikeskusest

3. Igal rattamaratonil toimuvad Põhisõit, Noorte- ja Matkasõit ning Lastesõidud. Kahel sarja etapil toimub lisaks nendele sõitudele ka XXL-sõit, ehk tavapärasest põhisõidust tunduvalt pikem ja ekstreemsem katsumus. Põhisõit on pikkusega 42-50 km,  Noorte- ja Matkasõit pikkusega kuni 20 km ja XXL-sõit pikkusega 65-80km. Lastesõidu distantsid on toodud eraldi juhendis ning see on leitav iga maratoni üldinfo alt.

 

4. Põhisõidu stardiaeg on 12.00. Kõigi muude sõitude stardiajad on etapiti erinevad ning need avalikustatakse konkreetse rattamaratoni lisainfos.

 

5. Registreerimine (va. registreerimine kohapeal) toimub internetis sarja veebilehel: www.rattamaratonid.ee. Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumber koos ajavõtukiibiga, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri olemasolul), teenindus toitlustuspunktides ja finišis, parimate autasustamine, tulemusega lõpetajatele diplom (väljatrükitav internetist, lastesõitudes kohapeal), ratta pesemise võimalus, vajadusel arstiabi.

 

Registreerimistasud ühele rattamaratonile
(registreerimine etapi kaupa algab 10.01.2020)

 Registreerimise

I voor

   Registreerimise

II voor

   Registreerimine

kohapeal

Põhisõit ja valikul XXL-sõit

24

35

45

Põhisõidu soodushind (2002.a. ja hiljem sündinud ning 1960.a. ja varem sündinud)

15

20

30

Noorte- ja matkasõit

15

20

30

Noorte- ja matkasõidu soodushind (2002.a. ja hiljem sündinud)

10

15

20

Ümberregistreerimine sama distantsi piires (ka XXL-ilt Põhisõidule või vastupidi)

või pikemalt sõidult lühemale

tasuta tasuta

15

Ümberregistreerimine lühemalt pikemale distantsile

15

15

15

 

Tasuta ümberregistreerimiseks peab osalusest loobuja saatma hiljemalt maratoninädala kolmapäevaks hiljemalt kell 18:00 teavituse koos uue registreeruja andmetega e-posti aadressile info@rattamaratonid.ee

 

Registreerimistasud kogu sarjale

(registreerimine algab 18.10.2019)

Laadahind kuni

31.10.2019

 

Tavahind
   1.11.2019-27.05.2020

Põhisõit ja XXL-sõit (valikul põhi- või xxl-sõit 6 etappi)

85

 

100

Põhisõidu soodushind (2002.a. ja hiljem sündinud ning 1960.a. ja varem sündinud)

60

 

75

Noorte- ja Matkasõit

60

 

75

Noorte- ja Matkasõidu soodushind (2002.a. ja hiljem sündinud)

30

 

48

 

5.1. Ümberregistreerimine distantsilt distantsile etapi raames toimub kuni etapieelse nädala kolmapäevani e-posti teel info@rattamaratonid.ee või võistluspäeval kohapeal.

5.2. Ettemaksuga registreerimine sarja pakettidele lõpeb 27. mail 2020.aastal kell 24:00.

5.3. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.

5.4. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.

5.5. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.

5.6. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.

5.7. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.

5.8. Bosch Eesti Maastikurattasarja kuuluva rattamaratoni ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

 

6. Võistlejate stardinumbrid ja stardigruppidesse paigutamine

6.1. Võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas alates kella 10:00-st, välja arvatud XXL-sõiduga etappidel, mille puhul on numbrite väljastamise algusaeg märgitud etapi ajakavas.
6.2. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
6.3. Stardinumbrite määramise aluseks on üldjuhul iga osaleja käesoleva aasta parima etapi koht Bosch Eesti Maastikurattasarjas. Lisaks arvestatakse võistleja 2019. aasta tulemusi Bosch Eesti Maastikurattasarjas, 2019. aasta Tartu Rattamaratonil ja 2018. aasta tulemusi Bosch Eesti Maastikurattasarjas. Stardikoha arvutamisel on aluseks järgmised koefitsiendid (stardikoht 2020 = koefitsient x varasem tulemus).

- Bosch Eesti Maastikurattasarja 2019 hooaja parim koht etapil, koefitsiendid = Põhisõit 1,2; Noorte- ja matkasõit 1,2; XXL-sõit 3,0 (XXL-sõiduga etapi puhul on Põhisõidu koefitsient 2,2)
- Bosch Eesti Maastikurattasarja 2018 hooaja parim koht etapil, koefitsiendid = Põhisõit 1,5; Noorte- ja matkasõit 1,5; XXL-sõit 3,0 (XXL-sõiduga etapi puhul on Põhisõidu koefitsient 2,5)

- Tartu Rattamaraton 89km sõidu koht 2019, I etapil koefitsient = 0,25; järgmistel etappidel koefitsient = 0,5

6.4. Põhisõidu stardigrupid jagunevad alljärgnevalt: 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-300, NE ja N18 litsenstiga naised (naiste stardigrupi asukohta stardirivis võib korraldaja vastavalt osalejate arvule ja tasemele muuta), 301-400, 401-600, 601-800, 801-1000, 1001-…
6.5. Noorte- ja matkasõidu stardigrupid jagunevad alljärgnevalt: 2001-2050, 2051-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-…

6.6.7. XXL-sõidu startijad stardivad ühest stardigrupist.
6.7. Kohapeal registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
6.8. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes startimise ohutuse ja turvalisuse tagamise vajadusest. Esimesse stardigruppi on peakohtunikul õigus paigutada ainult Eesti- või Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu litsentsiga ‘Eliit’, ‘U23′ või ‘M18′ klassi sportlasi.
6.9. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.rattamaratonid.ee hiljemalt võistlusele eelneval päeval.

 

7. Tulemuste arvestamine

7.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit koos numbri tagumisele küljele kinnitatud ajavõtukiibiga.
7.2. Põhisõidul saavad absoluutarvestuses esimesed 6 lõpetajat punkte järgnevalt: 1500, 1490, 1482, 1476, 1472, 1470. Järgnevad kohad kuni 18-nda kohani annavad 2 punkti eelnevast kohast vähem. Alates 18-ndast kohast (1446 punkti) annavad järgnevad kohad 1 punkti eelnevast kohast vähem.
7.3. Põhisõidu ja XXL-sõidu aktiivseima ratturi arvestuses jagatakse mõlema sõidu vahefinišis preemiapunkte 5 parimale järgnevalt: 10, 7, 5, 3, 1
7.4. XXL-sõidul saavad absoluutarvestuses esimesed 6 lõpetajat punkte järgnevalt: 1500, 1490, 1482, 1476, 1472, 1470. Järgnevad kohad annavad 2 punkti eelnevast kohast vähem.

7.5. Punktiarvestus Noorte- ja Matkasõidul:

1. koht: 1250 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 5. annab punkte 5 võrra vähem;
5. koht: 1230 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 10. annab punkte 4 võrra vähem;
10. koht: 1210 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 20. annab punkte 3 võrra vähem;
20. koht: 1180 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 40. annab punkte 2 võrra vähem;
40. koht 1140 punkti, iga järgnev koht annab 1 punkti võrra vähem.

7.6. Bosch Eesti Maastikurattasarja kokkuvõtlik paremusjärjestus selgitatakse välja võistleja käesoleva aasta viie (5) parema etapi punktide (sh preemiapunktid) liitmise teel. Suurima punktisummaga võistleja on sarja võitja.
7.7. Võrdse punktisumma korral on paremusjärjestuse selgitamise aluseks võistleja käesoleva aasta Bosch Eesti Maastikurattasarja parimad etapi punktid. Nende võrdseks osutumise korral saavad määravaks paremuselt järgnevad etapi punktid, nende võrdsuse korral on määravaks sarja viimase etapi punktid, jne.
7.8. Võistlusklasside parimad selguvad üldarvestuse punktitabeli põhjal.
7.9. Bosch Eesti Maastikurattasarja aktiivseim rattur selgitatakse võistleja kuue (6) rattamaratoni aktiivsuspunktide liitmise teel.
7.10. Iga rattamaratoni esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.rattamaratonid.ee
7.11. Teateid võimalike vigade parandamiseks finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil: info@rattamaratonid.ee

 

8. Võistkondlik arvestus

8.1. Võistkondlik arvestus toimub kahes arvestuses - tiimid ja naistetiimid.

8.3. Naiste võistkonda võivad kuuluda vaid naised, tiimi liikmeks võib olla iga sarjas osaleja.

8.4. Võistkonda kuulub 3 kuni 6 liiget.

8.4. Võistkondlikus arvestuses liidetakse igal etapil tiimi kolme parema lõpetaja punktid. Vastavalt kogutud punktide summale selgitatakse võistkonna koht etapil, mille alusel  jagatakse võistkondlikud kohapunktid alljärgnevalt:

1.koht: 150 punkti;
2.koht: 145 punkti;
3.koht: 142 punkti;
4.koht: 140 punkti;
5.koht: 139 punkti jne.

8.6. Kui võistkonnad saavad etapil võrdse arvu punkte, siis suurema arvu võistkondlikke kohapunkte saab võistkond, kelle parim sõitja oli antud etapil eespool.

8.7. Võistkondliku arvestuse võitja sarja kokkuvõttes on võistkond, mis kuue (6) rattamaratoni kokkuvõttes kogub kõige enam võistkondlikke kohapunkte.

8.8. Võrdsete võistkondlike punktide korral saab paremuse selgitamisel määravaks võistkonna koht viimasel etapil.

 

9. Vanuseklassid(sünniaastate alusel) ja võistlusklassid:

9.1. Põhisõit (mehed): M-Üldjärjestus (2005 ja varem sündinud), M16 (2004-2005), M40 (1976-1980), M45 (1971-1975), M50 (1966-1970), M55 (1961-1965), M60 (1956-1960) M65 (1955 ja varem sündinud);
9.2. Põhisõit (naised):  N-Üldjärjestus (2003 ja varem sündinud), N35 (1981-1985), N40 (1976-1980), N45 (1975 ja varem sündinud);

9.3. Noorte- ja Matkasõit (mehed): M12 (2008-2009), M14 (2006-2007), Vabaklass (2005 ja varem sündinud);
9.4. Noorte- ja Matkasõit (naised): N12 (2008-2009), N14 (2006-2007), N16 (2004-2005), Vabaklass (2003 ja varem sündinud);

9.5. XXL-sõit: M-Üldjärjestus, N-Üldjärjestus (2002 ja varem sündinud, kes on saanud võistluspäevaks 18-aastaseks).

 

10. Olulised reeglid

10.1. Jalgrataste klass on vaba, eraldistardi lenkstangi kasutamine on keelatud.

10.2. Startida tohib ainult oma nime all ja oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.

10.3. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.

10.4. Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

10.5. Kiivri kandmine on kohustuslik.

10.6. Distantsil jalgratast vahetada ei tohi.

10.7. Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

10.8. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD!
10.9. Tandemite, gondel-tüüpi rataste, elektrirataste ning muude ebastandardsete või abistava jõuallikaga varustatud rataste kasutamine on võistluspäeval kõikidel distantsidel keelatud, eelpool loetletud jalgrataste kasutamine on lubatud vaid avatud rajal matkamiseks.

10.10. Punktides 10.1-10.9 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

10.11. Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.

 

11. Vastutus

11.1. Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid.

11.2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

11.3. Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.

 

12. Autasustamine

12.1. Igal etapil ja sarja kokkuvõttes autasustatakse järgnevalt loetletud vanuseklasside parimaid.

 

Etapil

   Sarja kokkuvõttes

Põhisõidul

 

 

Üldjärjestus

 1.-6.koht 

1.-6.koht

Naiste üldjärjestus

1.-6.koht

1.-6.koht

M16 1.-3.koht 1.-3.koht

N35, N40, N45, M40, M45, M50, M55, M60, M65

1. koht

1.-3.koht

Aktiivseim rattur 1. koht 1. koht

Noorte- ja matkasõidul

   
N12, M12, N14, M14, N16 1.-3.koht 1.-3.koht
XXL-sõidul

 

 

Mehed, Naised

1.-3. koht

 

Distantsiüleselt

   
Tiim 1. koht 1.-3. Koht
Naistetiim 1. koht 1.-3. Koht

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

12.2. Bosch Eesti Maastikurattasarja kokkuvõttes kuuluvad autasustamisele vähemalt viiel etapil tulemuse kirja saanud osalejad.
12.3. Kõigil Bosch Eesti Maastikurattasarja vähemalt 5 etapil ükskõik millisel distantsil tulemuse kirja saanud ratturid saavad tasuta osaleda Läti sõsarsarja Vivus MTB-maratons viimasel etapil, mis toimub 12. septembril 2020, stardiga Vastse-Roosas, Võrumaal.

 

13. Protestid

13.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule alljärgneva aja jooksul:

13.1.1. esimese saja (100) lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast 100-nda võistleja lõpetamist.

13.1.2. kõigi teiste võistlejate osas enne finiši sulgemist (17:00).

13.2. Protesti esitamise tasu on 30 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

13.3. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab peakohtunik.

13.4. Juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või korralduskomitee.

 

14. Kontaktid

14.1. Registreerimine: www.rattamaratonid.ee, e-post: info@rattamaratonid.ee

14.2. Ajavõtt: Nelson Timing, nelson@nelson.ee

...