Et En

Juhend

1. Tamsalu-Neeruti Maraton kuulub Eesti Suusaliidu (ESL) kalendrisse ning on Eesti pikamaasuusatajate sarja  Estoloppet 2019.a maraton. 

2. Tamsalu-Neeruti Maraton korraldab MTÜ Huviklubi Nelson, sponsorite ja toetajate kaasabil.

3. Tamsalu-Neeruti Maraton korraldatakse vastavalt murdmaasuusatamise pikamaasuusatamise võistlusmäärusele,  Estoloppeti üldjuhendile, käesolevale juhendile ja programmile ning korralduskomitee otsustele. 

4. 21. Tamsalu-Neeruti Maraton toimub laupäeval, 02.veebruar 2019.a. Võistluskeskus asub Tamsalu spordihoones. Start ja finiš asuvad Tamsalu suusastaadionil. 

41 km ühisstart kell 11.00 
21 km ühisstart kell 11.15 
Lastesõidud kell 11:20 suusastaadionil. Lastesõidu distants 0-8 aastastel 200-600 m; 9-12 aastastel 1500 m

 

5. 41 km rajal on 4 teenindus-toitlustuspunkti.

6. 21 km rajal on 2 teenindus-toitlustuspunkt.

7. Maratoniraja finiš suletakse 16:30. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks.

8. Suusatatakse vabatehnikas. Stardikoridori vahetus on lubatud ainult TD (tehnilise delegaadi) loal, kes annab andmed ajavõtubrigaadile. Osavõtjate nimed avaldatakse Tamsalu-Neeruti Maratoni lõpuprotokollis aadressil www.estoloppet.ee

9. Osavõtt maratonist toimub omal riisikol. Maratoni ajal esineva tõsise terviserikke korral helista numbril 112 ja teata ürituse nimi, millel osaled ja võimalikult täpne asukoht rajal, et tagada korraldajate ja Tallinna kiirabi koostöös võimalikult kiire abi osutamine. Osalejad, kellel on kõrgendatud risk terviserikke tekkeks on kohustatud sellest korraldajaid informeerima enne maratoni starti.

10. Osaleda võivad kõik 2004.a. (lühikesel rajal 2006.a.) ja varem sündinud suusahuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 46 km distantsil rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala treeneri ja lapsevanema kirjaliku loaga. Erandkorras lubatakse 21 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 

11. Vanusegrupid:
Pikal distantsil: N/M 17 (2002-2004), N/M 20 (1999-2001), N/M 40 (1970-1979), N/M 50 (1960-1969), M 60 (1950-1959), N 60 (1959 ja varem sündinud), M 70 (1949 ja varem sündinud); 
Lühikesel distantsil: M/N15 (2004-2006). 

Võistlejad sünniaastatega 1980-1998 võistlevad üldarvestuses ja neile ei ole eraldi vanuseklassi auhinda.

12. 41 km stardigrupid: Estoloppeti Viru, Tamsalu-Neeruti, Tallinna, Haanja ja Alutaguse maratonide stardigrupid moodustatakse eelregistreerunute vahel, arvestades Estoloppeti jooksva hooaja tulemust või selle puudumisel eelneva hooaja parima maratoni tulemust.
Startimise ohutust ja turvalisust silmas pidades, võib TD (tehniline delegaat) või ajavõtuülem lülitada esimesse stardigruppi ka hiljem registreerunud murdmaa-ja laskesuusatamise koondislasi. Konkreetse etapi peakorraldajal on õigus teha muudatusi ka teistes stardigruppides;
21 km distantsil stardivad esimesest stardigrupist M/N 15 vanusegrupi võistlejad. Teistele stardigruppe ei ole. 

13. Osavõtjate registreerimine toimub internetis aadressil www.estoloppet.ee
14. Osavõtumaksud: 

 

PIKK distants

Lühike distants

I voor (kuni 23.01.2019)

30€

27€

II voor (kuni 30.02.2019)

35€

33€

III voor (alates 31.01.2019 ja võistluspäeval kohapeal)

50€

40€

 

III vooru stradimaksu tasumine võistluspäeval võistluskeskuses ainult sularahas!
Kuni 18. aastastel ja EV pensionäridel on 50% soodustus (väljaarvatud võistluspäeval).  
Topeltsoodustusi ei ole.
Võistluspäeva hommikul registreerujatele ei garanteerita tulemust esialgses mitteametlikus protokollis.

15. Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

16. Maratoni ärajäämisel või ilmastikuoludest tuleneval toimumisaja muutumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata. Maratoni ära jäämise korral kandub 25% osalustasust järgmise hooaja maratonile ettemaksuks.

17. Ümberregistreerimine hiljemalt võistluseelsel õhtul kella 17.00-ks saabunud kirjaliku teate alusel aadressil tallinn@estoloppet.ee, ümberregistreerimise teate peab saatma võistleja, kes oli esialgselt registreerunud (koos registreerimiseks vajalike andmetega). Ümberregistreerimistasu makstakse numbri kättesaamisel (arveldamine sularahas). Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimistasu 10 € + lühemalt pikemale distantsile registreerumisel osavõtumaksude vahe.

 

18. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval stardipaigas Tamsalu Spordikeskuse II korrusel alates kella 9.00-st kuni 10.45


19. Osavõtjale kindlustatakse: rada, stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud rinnanumbri olemasolul stardist finišini), tulemus lõpuprotokollis, teenindus ja toitlustus TP-des ja finišis, autasustamine, diplomi printimise võimalus internetis nime, aja ja kohaga, vajadusel arstiabi. Osavõtjad on kohustatud kandma GPS seadmeid korraldaja poolt ette nähtud kohas, kui  korraldajad kasutavad võistlusel GPS jälgimist.

20.Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel (www.estoloppet.ee), mitteametlike tulemustena, ametlike tulemustena võistlustele järgneval reedel kell 17.00 Estoloppeti kodulehel. Osalejatel on õigus saata kirjalike märkusi esialgsete tulemuste kohta võistlustele järgneva neljapäeva kella 15.00-ni ajavõtja e-mailile - vahur@nelson.ee

21. Autasustamine toimub  kell 14.30. Autasustatakse 16 km üldjärjestuse 6 paremat ja 3 paremat naist ning vanuseklasside võitjaid. Võitjaid autasustatakse karikate ja auhindadega. 21 km distantsil autasustatakse karikatega vanuseklasside M/N 15 kolme kiiremat.
22. Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõidu ära jätta.

23. Kõik protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste, jne kohta tuleb esitada žüriile
* esimese saja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100 võistleja lõpetamist,
* kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
Protesti tasu on 20€, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

24. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zhürii:
1. Võistluste peakorraldaja – Vahur Leemets
2. TD - Tehniline delegaat – Anniki Inno
3. Rajameister – Raimond Paist

25. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt. 

 

...