Et En

Lisa 2 Harjumaa MV juhend

Lisa 2

Harjumaa MV juhend 

 

 

HARJUMAA  2018.  a  MEISTRIVÕISTLUSED

MAASTIKURATTA MARATONIS

Harjumaa meistrite selgitatamine toimub  paralleelarvestusena     

XII Jõelähtme rattamaratoni raames

 

I     EESMÄRK

1. Pakkuda Harjumaal (siin ja edaspidi mõeldakse märksõna Harjumaa all Harju maakonna territooriumit ilma Tallinna linnata) elavatele või töötavatele või Harjumaa koolides õppivatele sportlastele või Harjumaa linnade ja valdade spordiklubide liikmetele sportimise võimalusi.

2. Selgitada Harjumaa 2018. a meistrid maastikuratta sõidus täiskasvanute (mehed ja naised) ja noorte vanuseklassis.

 

II   AEG JA KOHT

3. Üritus toimub laupäeval, 9. juunil 2018 a alguse ja lõpuga Jägala-Joa külas endise laagripaiga territooriumil.

3.1 XXL sõit (maraton – 91,5 km) start on kell 11:15.

3.2 Põhisõit (poolmaraton – 44 km)) start on 12:00.

3.3 Noortesõit ja matkasõit – 18 km start on 12:15

 

III  OSAVÕTJAD

4. Harjumaa Meistrivõistluste arvestuses saavad võistelda Harjumaa omavalitsus-üksuste territooriumil (v.a. Tallinna linn) elavad või töötavad või Harjumaa koolides õppivad või Harjumaa omavalitsusüksuste spordiklubidesse kuuluvad sportlased.

5. Vastavus Harjumaa meistrivõistluste juhendi tingimustele (punktid 1 ja 4) fikseeritakse registreerimisel esitatud andmete põhjal.

6. XII Jõelähtme Rattamaratoni raames startivad nn mitte harjumaalased (vt juhendi p 1 ja 4) võistlevad ja kuuluvad autasustamisele XII Jõelähtme Rattamaratoni reeglite kohaselt.

 

IV  VÕISTLUSTE  KAVA  JA  VANUSEKLASSID

7. Harjumaa Meistrivõistlused maastikuratta maratonis korraldatakse Bosch Eesti Maastikurattasarja raames toimuva XII. Jõelähtme Rattamaratoni programmi ja reeglite järgi.

8. Harjumaa meistrivõistluste kavva kuuluvad distantsid ja vanuseklassid:

8.1 XXL sõit ( 91,5 km) – mehed ja naised (sünd 1999 ja varem)

8.2 Põhisõit (44 km) – M16 (sünd 2002-2003)

8.3 Noorte- ja Matkasõit (18 km) - N12 (2006-2007), N14 (2004-2005),

      N16 (2002-2003) ja M12 (2006-2007), M14 (2004-2005).

 

V  REGISTREERIMINE

9. Osavõtjate registreerimine toimub Bosch Eesti Maastikurattasarja veebilehel: www.rattamaratonid.ee avaldatud reeglite kohaselt.

                         

VI    AUTASUSTAMINIE

10. XII Jõelähtme Rattamaratoni XXL sõidu distantsil parimaks osutunud harjumaalasest mehele ja naisele omistatakse Harjumaa meistri nimetus.

XXL sõidu kolme paremat harjumaalasest meest ja naist autasustatakse saavutatud kohtadele (I, II, III) vastavalt Harjumaa meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga.

11. XII Jõelähtme Rattamaratoni põhisõidu ning noorte- ja matkasõidu distantsidel omas vanuseklassides parimateks osutunud harjumaalastest poisile ja tüdrukule omistatakse Harjumaa noortemeistri nimetus.

Põhisõidu ning Noorte- ja matkasõidu distantsidel omas vanuseklassides kolme paremat harjumaalasest poissi ja tüdrukut autasustatakse saavutatud kohtadele (I, II, III) vastavalt Harjumaa vanuseklasside meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga.

12. Harjumaa medalitega autasustamisele ei kuulu väljaspool arvestust võistlevad nn külalisvõistlejad.

 

VIII ÜLDISELT

13. Võistlused korraldab ja harjumaalastest osalejate üle peab arvestust MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi koos Harjumaa Spordiliiduga. Peakorraldaja Meelis Välk tel 5099426

14. Kõik juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakorraldaja koos Harjumaa Spordiliidu esindajatega.

15. Täpsemat informatsiooni võistluste kohta saab:

1. telefonidel 5165092 - Harjumaa Spordiliit

2. võistluste peakorraldajalt - Meelis Välk – 509 9426

...