Et En

Üldjuhend

11. TARTU LINNAMARATONI JUHEND

 1. 11. Tartu Linnamaratoni (edaspidi: üritus) korraldavad Klubi Tartu Maraton juhatuse kinnitatud ürituse nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil vastavalt Eesti Kergejõustikuliidu võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ja Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele. Üritus on Tartu Maratoni Kuubiku kuuendaks osavõistluseks.
   
 2. Lisaks põhiüritusele 1. oktoobril 2022 toimub 11. Tartu Linnamaratoni virtuaaljooks 23. septembrist kuni 9. oktoobrini 2022 vastavalt eraldi juhendile. Virtuaaljooksul osalemiseks tuleb eraldi registreerida, registreerimine virtuaaljooksule ei taga osalemise õigust põhiüritusel ja vastupidi. Osaleda saab ühel distantsil kas põhiüritusel või virtuaaljooksul, kuid mitte mõlemal.
   
 3. 11. Tartu Linnamaraton distantsipikkustega 42,2 km, 21,1 km, 10 km toimub 1. oktoobril 2022.
  • 42,2 km (edaspidi 42 km) jooksu ühisstart antakse kell 9.30 Tartus Vabaduse puiesteel, finiš on Tartus Raekoja platsil. Vaheajavõtupunktid asuvad 10 km, 21,1 km (poolmaraton) ja 30 km läbimise järel.
  • 21,1 km (edaspidi 21 km) jooksu ühisstart antakse kell 11.00 Tartus Vabaduse puiesteel, finiš on Tartus Raekoja platsil. Vaheajavõtupunkt asub 10 km läbimise järel.
  • 10 km distantsi võib läbida ka kõndides (kõnnikepid ei ole kohustuslikud). Ohutuse huvides stardivad kõnnikeppidega kõndijad eraldi viimases stardigrupis.
  • Kepikõndijad ei tohi kaasvõistlejate ohutuse huvides rajal joosta. 10 km jooksu ja kõnni ühisstart antakse kell 14.00 Tartus Vabaduse puiesteel, finiš on Tartus Raekoja platsil.  Vaheajavõtupunkt asub 5 km läbimise järel.
  • Lõpuprotokollis avaldatakse jooksjate ja kõndijate tulemused koos. Tartu Maratoni Kuubiku arvestuses loetakse kõndijate ajad sama pikkusega jooksudistantsi paremusjärjestuse hulka.
    
 4. 42 km rajal on 8 teenindus-toitlustuspunkti (TP) ja 2 joogipunkti; 21 km rajal on 4 teeninduspunkti ja 2 joogipunkti; 10 km rajal on 2 teeninduspunkti ja 1 joogipunkt.
   
 5. Ajalimiidid.  42 km raja läbimiseks on aega 6,5 tundi, 21 km läbimiseks 3 tundi ja 10 km läbimiseks 2 tundi.
   
  Teeninduspunkt Distants 42 km Distants 21 km Distants 10 km
  1. Ropkamõisa TP 5,3 km 10:20 5,3 km 11:45 - -
  2. Annelinna TP 10 km 11:05 10 km 12:30 - -
  3. Rõõmu tee TP 15 km 11:55 - - - -

  4. Ihaste TP

  20,2 km 12:35 - - - -
  5. Lammi TP 25,1 km 13:20 - - - -
  6. Annelinna TP 31,5 km 14:15 - - 4,7 km 15:00
  1A. Nike Kaarsilla joogipunkt 33,5 km 14:30 12 km 12:45 6,6, km 15:20
  7. Supilinna TP  36,5 km 15:00 15 km 13:10 7,8 km 15:30
  2A. RC Cola Laululava joogipunkt 38,8 km 15:20 17,3 km 13:30 - -
  8. Toomemäe TP 40,5 km 15:40 19 km 13:45 - -
  Finiš 42,2 km 16:00 21,1 km 14:00 10 km 16:00

  Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse.
   
 6. Ürituse rada kulgeb Tartu linna ja lähiümbruse teedel ja tänavatel. Rada on tähistatud. Rajal edasiliikumiseks auto, jalgratta vms. mootori- või inimjõul liikuva transpordivahendi kasutamise eest ning kepikõndijate puhul jooksmise eest osaleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse foto või videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.
   
 7. Prügialad. Võistluste rajal on tähistatud prügiala enne ja pärast iga TP-d. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on hiljem raske leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.
   
 8. Teed on osaliselt liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. Jalgratastel võistlusrajal liikumine ja võistluse jälgimine on keelatud (va korraldajate eraldusmärkidega ratturid). Võistlejate ohutuse huvides ei tohi jalgratturid võistlusrajal segada jooksjate liikumist. Jalgratturitel on kohustus täita liikluse reguleerijate või võistluse korraldajate märguandeid.
   
 9. Osavõtt üritusest toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
   
 10. Osaleda võivad kõik 2007. a. (10 km rajal 2010. a.) ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 10 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 
  42 km vanuseklassid:
  Naised: N17 (sünniaastad 2007-05), N20 (04-02), N21 (2001-1988), N35 (87-83), N40 (82-78), N45 (77-73), N50 (72-68), N55 (67-63), N60 (62-58), N65 (57-53), N70 (52 ja varem); 
  Mehed: M17 (2007-05), M20 (04-02), M21 (2001-1988), M35 (87-83), M40 (82-78), M45 (77-73), M50 (72-68), M55 (67-63), M60 (62-58), M65 (57-53), M70 (52-48), M75 (47-43), M80 (42 ja varem).
   
 11. Stardigrupid. 
   
  Stardigrupp

  42 km stardinumbrid 
  1-1000

  21 km stardinumbrid
  1001-3000

  10 km stardinumbrid
  3001-10000

  Eliitgrupp alla 3 tunni

  alla 1 t 30 min

  alla 40 min
  1. grupp 3 t - 3 t 45 min 1 t 31 min - 1 t 45 min 41 min - 45 min
  2. grupp 3 t 46 min - 4 t 20 min 1 t 46 min - 2 t 46 min - 50 min
  3. grupp 4 t 21 min - 5 t 2 t - 3 t 51 min - 56 min
  4. grupp 5 t - 6 t 30 min - 57 min - 1 t
  5. grupp - - üle 1 tunni
  kõnnigrupp - - 5001-...
   
  • Stardinumbrite määramisel lähevad 42 km distantsil arvesse Tartu Linnamaratoni 2021. a. tulemused ainult registreerumisel enne II registreerimisvooru lõppu. 
  • Stardigrupi võib kõikidel distantsidel valida kohapeal vastavalt oma eeldatavale lõpuajale.
  • Numbriline stardiprotokoll avaldatakse hiljemalt kolm päeva enne võistlust. 
    
 12. Osavõtjate registreerimine toimub:
  • internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 30.09.22 kella 17-ni;
  • Klubis Tartu Maraton (Laulupeo pst. 25, Tartu, info tel. 7421 644, 51 50 360) kuni 29.09.22 kella 17-ni;
  • võistluskeskuses (Tartus Raekoja platsil) 30.09.22 kell 12.00-17.00:
  • Klubide ja firmade arvestusse registreerimise infoga tutvu siin.
    
 13. Osavõtutasud.
   
  Kuupäev 42 km 21 km 10 km
  kuni 05.09.2022 45 € 30 € 20 €
  06.09.-26.09.2022 55 € 40 € 30 €
  27.09.-30.09.2022 80 € 50 € 40 €

  NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! 
  Kõikidest osavõtutasudest on kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimistasu).
   
 14. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 30.09.21 kell 17.00 kantakse pool osavõtutasust osaleja kasutajakontole krediidiks, mida ta saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku võistlustele registreerimisel. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil tartumaraton@tartumaraton.ee.   
   
 15. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus) toimub:
  1. kodulehe iseteeninduskeskkonnas kuni 30.09.22 kell 17:00
  • võistluskeskuses 30.09.22 kell 12:00-17:00.
  • Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust). 
  • Ümberregistreerimine on iseteeninduskeskkonnas tasuta kuni teise registreerimisvooru lõpuni.
  • Alates ürituse kolmandast voorust on isiku- ja/või distantsivahetust tehes ümberregistreerimistasu 10 € (+ osavõtutasude vahe, kui registreeritakse lühemalt distantsilt pikemale või mittekehtiva soodustuse puhul). 
  • Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.
  • Kaotatud / maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10 €. 
    
 16. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses Tartus Raekoja platsil. Võistluskeskus on avatud 30.09.2022 kell 12.00-21.45 ja 01.10.2022 kell 7.30-16.00 .
   
 17. Ürituse ärajäämine.
  17.1. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused.
  17.2. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu ja etteteatamisega vähemalt 72 enne stardi kellaaega, kantakse 50% makstud osavõtutasust registreerija maratonikontole krediidiks, mida kontoomanik saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku üritustele registreerimisel. Krediit kehtib järgmise aasta Tartu Linnamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuni.
  17.2.1. Kui eraisiku registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.17.2. nimetatud edasikande võimalust ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.
  17.2.2. Kõik eraisikud, kelle tasutud osavõtutasust 50% kuulub edasikandmisele järgmiste ürituste osavõtutasudeks, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Linnamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks registreerima soovitud üritus(t)ele (täitma registreerimisvormi enda või teise isiku andmetega) ja vajadusel tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  17.2.3. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmiste ürituste osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele. Juriidilise isiku tasutud osavõtutasust kantakse 50% juriidilise isiku esindaja maratonikontole koondsummana, registreeritud isikuid automaatselt üle ei kanta. Ettevõtte esindaja peab tegema uued registreerimised soovitud üritus(t)ele hiljemalt järgmise aasta Tartu Linnamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  17.3. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.).
  17.4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.
  17.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
   
 18. Osavõtutasu sisaldab: tähistatud rada, stardinumber ajavõtukiibiga, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, autasustamine, nimeline diplom tulemusega lõpetajatele, osavõtumedal, 42 km lõpetajatele Finisheri T-särk, vajadusel meditsiiniabi, pakihoid, katkestajate transport rajalt finišisse ning osalemisvõimalus kõikidel teistel programmilistel üritustel, kus eraldi osavõtumaksu ei nõuta. 
   
 19. Ajavõtt toimub stardinumbri ja elektroonilise ajavõtukiibi alusel. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil muul moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajatele tagastada. Tulemuse saamiseks peab osaleja kogu distantsi vältel kandma nähtaval rinnale kinnitatud 11. LM stardinumbrit, mille tagaküljel on antud numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Finišijoonel hoida rinnanumber nähtaval videokontrolliks, mitte toetada kätt pulsikella kontrolliks vastu keha ja rinnanumbrit, see takistab ajavõtusignaali lugemist. Stardinumbri kuju ega suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel.
   
 20. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil, interneti kodulehel www.tartumaraton.ee ja võistlusjärgsel esmaspäeval ajalehes Postimees. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.
   
 21. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi ja EPR Tartumaa Seltsiga. Informatsioon abivajajate kohta tuleks edastada hädaabinumbril 112.
   
 22. Kaotatud-leitud asjad tuleb anda TP ülema kätte, kus need tuuakse finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte finišis sekretariaadist ja Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast üritust.
   
 23. Autasustamine toimub finišialas vastavalt ürituse ajakavale.
  • Autasustatakse 42 km jooksu 6 paremat meest ja naist; 21 km 3 paremat meest ja naist; 10 km 3 paremat meest ja naist. Võitjaid autasustatakse karika ja eriauhindadega.
  • Välja on pandud ka karikad 42 km vanuseklasside võitjatele. 21 km ja 10 km distantsil vanuseklasside arvestust ei peeta.
  • Autasustatakse klubide- ja firmadearvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Kuubiku järgmisele osavõistlusele.
  • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast).
  • Autasustamisele mitteilmunud sportlane kaotab õiguse auhindadele ja hiljem auhindu ei väljastata.
    
 24. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut juhendiga ja lubada kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
   
 25. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).
   
 26. Tartu Linnamaratonil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad rahvusvahelise kergejõustikuliidu IAAF dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingul (www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas.  
   
 27. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms kohta tuleb esitada võistluste žüriile: 
  • esimese 100 lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist; 
  • kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
  • Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.
  • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäevani kella 17.00-ni.
    
 28. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.

...