Et En

Virtuaaljooksu juhend

VIRTUAALJOOKSU JUHEND

 1. 11. Tartu Linnamaratoni virtuaaljooksu (edaspidi VJ) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ning juhatuse ja volinike kogu otsustele. VJ on 11. Tartu Linnamaratoni alamüritus ja täiendab maratoni põhidistantse. Registreerimine virtuaaljooksule ei taga osalemise õigust põhiüritusel ja vastupidi. Osaleda saab ühel distantsil kas põhiüritusel või virtuaaljooksul, kuid mitte mõlemal. Ümberregistreerimine virtuaaljooksule on võimalik kuni 09.10.2022.
   
 2. 11. Tartu Linnamaratoni virtuaaljooks toimub 23. septembrist kuni 09. oktoobrini 2022.
  • Virtuaaljooks on nn kaugosalusega jooksuüritus, millel saab osaleda endale sobivas kohas ja ajal. Ettenähtud distants tuleb läbida mis tahes päeval etteantud ajavahemikus vabalt valitud rajal (välja arvatud 1. oktoobril LM ametlikul rajal). 
  • Valikus on distantsid 42,2 km, 21,1 km ja 10 km. Kõiki distantse võib läbida kas joostes või kõndides. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Vahepeal peatudes ei panda kella seisma. 
  • Eraldi distantsina on võimalik valida maratoni kombo, mille puhul võib 42 km distantsi läbida virtuaaljooksu perioodi vältel osade kaupa. Iga osa minimaalne pikkus on 4,2 km.
  • Keelatud on distantsi läbimiseks auto, jalgratta vms. mootori- või inimjõul liikuva transpordivahendi kasutamine. Reeglite rikkumise tuvastamisel on korraldajal õigus osaleja diskvalifitseerida.
  • Virtuaaljooks ei ole võistlus, paremusjärjestuse koostamist ega autasustamist ei toimu, osaluskord läheb arvesse Tartu Maratoni Kuubiku sarjas (iga osaleja saab 1 punkti) ning hõbe- ja kuldmärkide arvestuses.
  • Lõpuprotokollis avaldatakse kõigil distantsidel sama distantsi jooksjate ja kõndijate tulemused koos.
    
 3. Osavõtt VJ-st toimub omal riisikol. Tavaliiklus ei ole suletud. KOHUSTUSLIK on kõigi liikluseeskirjade järgimine. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
   
 4. Virtuaaljooksul osalemiseks väljas liikumine peab toimuma vastavalt osaleja asukoha riigi sellel ajahetkel kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. VJ-l osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame virtuaaljooksul osaledes hoida teiste inimestega vahet vastavalt Terviseameti soovitustele. Märgates terviseprobleemiga inimest, palume helistada hädaabinumbril 112.  
   
 5. Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 
   
 6. Osaleda võivad kõik 2007. aastal (10 km distantsil 2010. aastal) või varem sündinud, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.  
   
 7. Osavõtjate registreerimine toimub internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 09.10.2022.
   
 8. Osavõtutasud.
   
  Kuupäev 42 km kombo 42 km 21 km 10 km
  kuni 09.10.2022 45 € 45 € 30 € 20 €
   
  • 1. oktoobril 2022 registreerimist ei toimu.Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.
  • Kõikides osavõtutasudes kehtib kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus (v.a. ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus -10%) ei laiene.
    
 9. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus) toimub:
  • kodulehe iseteeninduskeskkonnas kuni 09.10.22.
  • võistluskeskuses 30.09.22 kell 12:00-17:00.
  • 1. oktoobril ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust). 
    
 10. Osavõtutasu sisaldab: digitaalne stardinumber, tulemusega lõpetajale 11. Tartu Linnamaratoni medal ning 42 km lõpetajatele Finisheri T-särk (saadetakse postiga 2 nädala jooksul pärast tulemuse kinnitamist, saatekulu sisaldub osavõtutasus), nimeline elektrooniline diplom, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile (ei saadeta postiga, kättesaamine KTM ürituste võistluskeskustest või büroost lahtiolekuaegadel).
   
 11. Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms). 
   
 12. Tulemuse saamiseks: 
  • Klubi Tartu Maraton kodulehel tuleb registreerida soovitud distantsile ja maksta osalustasu.
  • Läbida ürituse toimumisperioodi jääval päeval valitud pikkusega distants ja fikseerida see oma mõõteseadmega. Palume kindlasti mõõteseadmelt kontrollida, et läbitud maa oleks vähemalt sama pikk kui valitud distants. 
  • Laadida mõõteseadme logifail hiljemalt 09. oktoobril kell 23.59 üles KTM kodulehel virtuaaljooksu osalejate nimekirjas. Faili saab üles laadida korduvalt, arvesse läheb viimane.
  • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.tartumaraton.ee. Ametlikud tulemused avaldatakse 14. oktoobril kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.
  • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni 12. oktoobri kella 17.00-ni. 
  • Medali saatmise eelduseks on korrektse postiaadressi sisestamine. 
  • Virtuaaljooksu tulemust ei arvestata stardigrupi määramisel järgnevatel aastatel.
    
 13. Registreerimisega 11. Tartu Linnamaratoni virtuaaljooksule kinnitab osavõtja oma nõusolekut käesoleva juhendiga.
   
 14. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).
   
 15. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või kohtunike kogu töö käigus.

...