Et En

11. Mulgi Uisumaraton - JUHEND

11. Mulgi Uisumaraton

JUHEND

 

1. Võistluse eesmärk:

Propageerida uisutamist kui mõnusat harrastust, võimaldada kogu pere osalemist ühel rahvaspordiüritusel ja pakkuda erinevate spordialade harrastajatele võimalust tõsiseks mõõduvõtuks looduslikul järvejääl.

 

2. Aeg ja koht:

23.01.2022. Toimumiskoht: Viljandi, Viljandi järv.

 

3. Distantsid ja startide kellaajad:

Kell 12:00 10km start

Kell 13:00 30km start

 

- Sõidetakse looduslikule jääle rajatud võistlusringil, mille täpne pikkus selgub hiljemalt 22.01.2022

- Stardimaterjalide väljastamine algab kell 10.00 võistluspaigas ja lõpeb 10 minutit enne vastava distantsi starti.

COVID info Võistlusmaterjalid väljastatakse personaalselt ainult COVID vaktsineerimispassi ja isikut tõendava dokumendi registratuuris esitanud osalejale! Pealtvaatajatele vaktsineerimispassi esitamise kohustus puudub ning nakkusohu vähendamiseks tuleb hoida mõistliku distantsi teiste pealtvaatajatega.

 

4. Registreerumine ja osavõtutasud:

Osavõtjate registreerimine toimub veebilehel: www.sportos.eu

Osavõtutasud

30km

10km

Eelregistreerimine

kuni 20.01.2022

20€ / 10€*

10€ / 5€*

Registreerimisel

kohapeal

30€

15€

* Noortele, kes on sündinud 2004 ja hiljem, on eelregistreerimisel (kuni 20.01) 30 km ja 10 km distantsile hinnasoodustus 50%.

 

- Kohapeal registreerimine lõpeb 15 minutit enne vastava distantsi starti.

- Osalejad, kes soovivad osavõtumaksu tasumiseks arvet, palume sellest eelnevalt korraldajat teavitada. www.sportos.eu registreerimissüsteemi kaudu registreerunutele korraldaja tagasiulatuvalt arvet ei väljasta.

- Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata. Maratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

- Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid. Laste tervisliku seisundi eest vastutab treener või lapsevanem.

 

5. Osalejad:

- Maratonidistantsil (30 km) võivad osaleda kõik 2008.a. ja varem sündinud, kes on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks.

- Rahvadistantsil (10 km) vanusepiirangut ei ole.

 

30 km distantsi võistlusklassid

 • N18 (2004-2008)
 • Naised (1983-2003)
 • N40 (1982 ja varem sündinud)
 • M18 (2004-2008)
 • Mehed (1983-2003)
 • M 40 (1973-1982)
 • M 50 (1963-1972)
 • M 60 (1962 ja varem sündinud)
   

10 km rahvadistantsi võistlusklassid

 • N 14 (2009 ja hiljem sündinud)
 • M 14 (2009 ja hiljem sündinud)
 • Rahvaklass - 2008.a. ja varem sündinud osalevad 10 km distantsil matkasõidu arvestuses

 

6. Distantside ajalimiidid:

Maratonidistants: 40 minutit 10 km kohta

Ajalimiidi ületajate läbitud distantsi pikkus (täisringide arv), aeg ja koht fikseeritakse protokollis.

Võistlusrada suletakse kell 15.15.

 

7. Toitlustamine rajal:

- Pealtvaatajad võivad ulatada osalejatele distantsi läbimise jooksul raja ääres seistes joogipudeleid

- Rajal ei ole korraldajate poolt tagatud läbitavat joogipunkti

- Võistlusdistantsi läbimise järel pakutakse igale osalejale sooja suppi ning teed 

 

8. Tulemused:

Avaldatakse esialgsete tulemustena võistluspaigas ja võistluspäeva õhtuks internetis, lõplikud tulemused avaldatakse peale protestide läbivaatamist 72 tunni jooksul pärast finiši sulgemist.

 

9. Protestide esitamine:

Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste vms sellise kohta võistlusdistantsidel saab esitada kirjalikult kohtunikekogule esimese 20 lõpetaja kohta kuni 1 tund peale kummagi distantsi 20-ndat lõpetajat, kõigi ülejäänute kohta kuni finiši sulgemiseni. Protesti esitamise tasu on 30 EUR, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

 

10. Autasustamine:

Toimub kell 15.30, autasustatakse kõikide võistlusklasside 3 paremat karikatega ja võitjaid esemeliste auhindadega.

 

11. Osavõtumaks sisaldab:

- Ettevalmistatud võistlusrada

- Ajavõtt (ainult korrektselt kinnitatud osaleja numbri ja ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini)

- Toitlustamine finišis 

- Tulemus lõpuprotokollis

- Arstiabi võistluspaigas ja vajadusel kogu raja ulatuses

- Pesemisvõimalus Viljandi Linnastaadionil kõigile tasuta

 

12. Force majeure:

- Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel on korraldajatel õigus võistlusrada muuta, lühendada, võistlust edasi lükata või äärmisel juhul kogu võistlus ära jätta. Lõplik otsus ärajätmise, raja muutmise või lühendamise kohta tehakse hiljemalt 22.01.2022 kell 18.00.

- Võistluse ärajätmisest teavitatakse osalejaid massiteabevahendite kaudu.

- Võistluse käigus ilma- ja/või jääolude ebasobivaks muutumise korral on kohtunikekogul õigus lühendada võistluse distantsi kas ringide arvu vähendamise või ringi pikkuse muutmise teel.

 

13. Muu:

- Korraldajad soovitavad kõigil osalejatel kanda võistluse ajal kiivrit ja liigeste kaitsmeid

- Suusakeppide kasutamine võistlusrajal on keelatud!

- Kõik juhendis käsitlemata juhud lahendatakse võistluse kohtunikekogu poolt

- Võistluse korraldaja on MTÜ Viljandi Rattaklubi www.rattaklubi.ee.

 

Kontaktisikud:

Kristjan Kivistik, 5326 8863, kristjan.kivistik@rattaklubi.ee

Mikk Mihkel Vaabel, 5676 5248, mikk.mihkel.vaabel@rattaklubi.ee

...