Et En

Üldjuhend

 
Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos toetajatega. Skechers Suvejooks ja ajavõtuga kõnd (10 km) on #GORUNTARTU 2019 sarja teine etapp. Skechers 5 km ajavõtuga ja 5 km ning 10 km ajavõtuta jooks-kõnd sarja arvestusse ei kuulu.
 
Limiit: 5 km distantsil on maksimaalne osalejate arv  350, 10 km distantsil 450.
 
Eesmärk:
 
·    jätkata 2013. a algatatud jooksu traditsiooni;
 
·    tutvustada spordirahvale kohalikke spordiradu;
 
·    propageerida sportlikke eluviise;
 
·    kaasata spordihuvilisi üle Eesti.
 
Tegevuspaik: Tartu A. Le Coq Sport Spordimaja (Ihaste tee 7), selle parkla ja ümberkaudsed tänavad, rajad.
 
Aeg: 10. august 2019.
 
Start: kell 12.00  Tartu A. le Coq Sport Spordimaja juurest. Kell 12.00 stardib 5 km, kell 12.10 10 km distants (kõndijad stardivad jooksjate rivi lõpust).
 
Rada: 5 ja 10 km (peamiselt asfaltteed). Vaata rajainfot siit.
 
Rajateenindus: võistlustrass on tähistatud. Rajal meditsiinibrigaad. 2.25, 4.4 ja 8.2 kilomeetril on teenindusega joogipunktid. 5 km rajal on 1 teeninduspunkt (3.2 km).
 
Ajavõtt: kasutusel kiibiajavõtt, tulemuste avaldamine tagatakse kohapeal. Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri tagaküljele, mida korraldajale tagastada pole vaja. Ajavõtuta jooksu- kõnni puhul ajavõttu ei toimu.
 
Vanusegrupid (5 ja 10 km ajavõtuga jooks):
 
MJ 2000 sünd. ja nooremad NJ 2000 sünd. ja nooremad
Mehed 1980– 1999 Naised 1985 – 1999
MV 40 1960 – 1979 NV 35 1970 – 1984
MV 60 1959 sünd. ja vanemad NV 50 1969 sünd. ja vanemad
 
 
Vanusegrupid (10 km ajavõtuga kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – KK.
 
Vanusegrupid (5km, 10 km ajavõtuta jooks-kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – AJAVÕTUTA.
 
Alla 10-aastased tohivad startida vanemate loal!
 
Registreerimine:
 
1. eelregistreerimine www.treenitus.eu kuni 07.08 kell 23.59. Võistluseelsel kahel päeval eelregistreerimist ei toimu!
 
2. võistluspäeval (10.08) kohapeal kell 10.00-11.50.
 
Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Osaleja saab stardimaterjalid kätte võistluspäeval sekretariaaditelgist (asub võistluskeskuses). Stardimaterjale väljastatakse kuni stardihetkeni.
 
Firmadele/klubidele/kollektiividele hinnasoodustus alates 5. liikmest 15%. Hinnasoodustus kehtib siis, kui vähemalt 5 liiget ennast korraga kirja panevad. Topeltsoodustused ei kehti!
 
Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja osalustasu maksmisel.
 
Osavõtutasu (5 ja 10 km jooksud, ajavõtuga kõnd):


 

OSAVÕTUTASU kuni 07.07.2019 08.07 – 07.08.2019 10.08.2019
(üli)õpilased, pensionärid  12 EUR  15 EUR  30 EUR
kõik teised  13 EUR  16 EUR  30 EUR
 

 

Osavõtutasu (5 ja 10 km ajavõtuta kõnd):

 

 

OSAVÕTUTASU kuni 07.07.2019 08.07 – 07.08.2019 10.08.2019
kõigile  8 EUR  12 EUR  25 EUR
 

 

Osavõtutasu sisaldab: rinnanumbrit, kiibiajavõttu (ajavõtuga jooks ja kõnd), osalejamedalit (ajavõtuga jooks ja kõnd), Skechers jooksusärki (ajavõtuga jooks ja kõnd, 600 esimest registreerujat),  diplomit internetis, rajateenindust, vajadusel meditsiiniabi, pakihoidu, toitlustamist, riietumisvõimalust, pesemisvõimalust, rattaparklat, tasuta parkimist, WC kasutamise võimalust, spordijooki.
 
Loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Jooksul-kõnnil mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada!
 
Ümberregistreerimise tasu (distantside, osaleja vahetus jne) on 5 eurot (lisandub osavõtutasude vahe) (kuni 07.08.2018 kl 23.59). Ka ekslikult valele distantsile registreerumist ja selle ümber muutmist käsitletakse ümberregistreerimisena, millelt tuleb tasuda ümberregistreerimise tasu. Ümberregistreerumiseks kirjutada treenitus@treenitus.eu
 
Autasustamine:
 
Kell 13.25. Suvejooksu 10 km jooksu kõikide vanuseklasside esikolmikuid autasustatakse. 5 km jooksul autasustatakse meeste ja naiste üldesikolmikuid. Loosiauhinnad. Ka kõndijatele on loosiauhinnad.
 
Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust osa omal riisikol. Võistlejatel on kohustus järgida liikluseeskirja ja reguleerijate märguandeid. Võistluskeskuses ja rajal on tagatud osalejatele meditsiiniline abi.
 
Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 
Info: treenitus@treenitus.eu , +372 5552 1999
 
Korraldaja õigus: Suvejooksu/kõnni stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
 
Koondarvestus tehakse Parkmetsa jooksu, Suvejooksu (10 km) ning ajavõtuga kõndide osas. Tingimused leiab sarja üldjuhendist.
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
 
Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead!
 

Registreerudes ja stardimaksu tasudes osaleja:

Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;

Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;

Nõustub, et talle saadetakse sündmuse eel osaleja jaoks olulist infot sisaldav e-kiri (osaleja meelespea);

Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

 
Lastejooksud:
 
Kuni 3. a poisid ja tüdrukud, 4-6. a poisid ja tüdrukud, 7-9. a poisid ja tüdrukud, 10-12. a poisid ja tüdrukud. Stardid alates kell 10.15 A. le Coq Sport Spordimaja juures, distantsiks 400 m. Registreerimine eelnevalt internetis (kuni 07.08 kl 23.59) ja võistluspäeval kohapeal (10.08). Osavõtumaks puudub!
 
 
 

...