Et En

Skechers Suvejooks

Date
Sat 10.08.2019
Takes place
A. le Coq Spordihoone, Tartu Estonia, A. le Coq Spordihoone, Tartu
Sports
Running
Distances
12:10 10 km ajavõtuga jooks
12:10 10 km ajavõtuta jooks-kõnd
12:10 10 km ajavõtuga kõnd
12:00 5 km ajavõtuga jooks-kõnd
12:00 5 km ajavõtuta jooks-kõnd
10:15 Mr. Pritt suvised lastejooksud - 400 m - osalustasuta
Organizer
MTÜ Treenitus
Contact
Jaanus Mäe, +372 55 521 999, treenitus@treenitus.eu

Schedule

12:10   10 km ajavõtuga jooks
12:10   10 km ajavõtuta jooks-kõnd
12:10   10 km ajavõtuga kõnd
12:00   5 km ajavõtuga jooks-kõnd
12:00   5 km ajavõtuta jooks-kõnd
10:15   Mr. Pritt suvised lastejooksud - 400 m - osalustasuta 0.4 km

Track description

Start: kell 12.00  Tartu A. le Coq Sport Spordimaja juurest. Kell 12.00 stardib 5 km, kell 12.10 10 km distants (kõndijad stardivad jooksjate rivi lõpust).


Rada: 5 ja 10 km (peamiselt asfaltteed).


Rajateenindus: võistlustrass on tähistatud. Rajal meditsiinibrigaad. 2.25, 4.4 ja 8.2 kilomeetril on teenindusega joogipunktid. 5 km rajal on 1 teeninduspunkt (3.2 km).

Fees


Osavõtutasu (5 ja 10 km jooksud, ajavõtuga kõnd):
 

OSAVÕTUTASU kuni 07.07.2019 08.07 – 07.08.2019 10.08.2019
(üli)õpilased, pensionärid  12 EUR  15 EUR  30 EUR
kõik teised  13 EUR  16 EUR  30 EUROsavõtutasu (5 ja 10 km ajavõtuta kõnd):
 

OSAVÕTUTASU kuni 07.07.2019 08.07 – 07.08.2019 10.08.2019
kõigile  8 EUR

 12 EUR

 25 EUR

 

Osavõtutasu sisaldab: rinnanumbrit, kiibiajavõttu (ajavõtuga jooks ja kõnd), osalejamedalit (ajavõtuga jooks ja kõnd), Skechers jooksusärki (ajavõtuga jooks ja kõnd, 600 esimest registreerujat),  diplomit internetis, rajateenindust, vajadusel meditsiiniabi, pakihoidu, toitlustamist, riietumisvõimalust, pesemisvõimalust, rattaparklat, tasuta parkimist, WC kasutamise võimalust, spordijooki.
 
Loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Jooksul-kõnnil mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada!
 
Ümberregistreerimise tasu (distantside, osaleja vahetus jne) on 5 eurot (lisandub osavõtutasude vahe) (kuni 07.08.2018 kl 23.59). Ka ekslikult valele distantsile registreerumist ja selle ümber muutmist käsitletakse ümberregistreerimisena, millelt tuleb tasuda ümberregistreerimise tasu. Ümberregistreerumiseks kirjutada treenitus@treenitus.eu

Other information

Ohutus
Iga võistleja võtab jooksust osa omal riisikol. Võistlejatel on kohustus järgida liikluseeskirja ja reguleerijate märguandeid. Võistluskeskuses ja rajal on tagatud osalejatele meditsiiniline abi.


Fotod ja ülesvõtted

Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 

Korraldaja õigus
Suvejooksu/kõnni stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.

Koondarvestus tehakse Parkmetsa jooksu, Suvejooksu (10 km) ning ajavõtuga kõndide osas. Tingimused leiab sarja üldjuhendist.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead!

 

Registreerudes ja stardimaksu tasudes osaleja:

Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;

Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;

Nõustub, et talle saadetakse sündmuse eel osaleja jaoks olulist infot sisaldav e-kiri (osaleja meelespea);

Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

...