Et En

Juhend

65. Viljandi Linnajooks

                 8.novembril 2020

                           Võistlusjuhend

1.ÜLDIST: Vastavalt eriolukorrale on korraldustoimkond täiendanud juhendit

1.1.Viljandi Linnajooks on vanim Eestis korraldatud linnajooks! 2020. aastal võõrustab Viljandi Linnajooks jooksjaid juba 65. korda.

1.2. 65.Viljandi Linnajooksu korraldab MTÜ Viljandimaa Spordiliit koostöös korraldus-ja võistluskomiteega ning sponsorite ja toetajate kaasabil

1.3. 65.Viljandi Linnajooksu start ja finiš asuvad Viljandi Lauluväljakul

1.4. 65.Viljandi Linnajooksu rada kulgeb Viljandi linna tänavatel ja teedel. Jooksurada kuldeb peamiselt asfaldi- ja kruusakattega teedel. Jooksurada sobib ideaalselt jooksusõbrale, kes ootab keskmisest raskemat rada, naudib jooksmist linnatänavatel paljude pealtvaatajate ees ning tunneb rõõmu sügisesest tujukast ilmast.

1.5. Võistlusrada on tähistatud suunaviitadega, lintidega ning maha märgitud nooltega.

Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

1.6. Põhijooksul on üks vahefiniš ja üks joogipunkt Uueveski basseinide juures.

1.7. Viljandi Linnajooksul ei ole stardikoridore. Stardinumbrite jagamisel arvestatakse Viljandi Linnajooksul 2019 saavutatud kohta eelregistreerumisel hiljemalt 4.november 2020.

1.8.Põhijooksu võistlusraja lõpus on Pika tänav tõus, mille alguses ja lõpus fikseeritakse aeg ning selgub MÄEKUNINGA tiitel. Tiitli võitja peab lõpetama 65.Viljandi Linnajooksu 65.esimese parema hulgas.

1.9. Võistluskeskus asub Viljandi Lauluväljakul väljakul ning on avatud 8.novembril kella 9.00-14.30

 

2. AJAKAVA:
2.1.Lastejooksude stardid Viljandi Lauluväljakul algusega kell 10:30.

Lastejooksudel saavad osaleda 3-12.a. lapsed.

Lastejooksud on tasuta ning startide ajad selguvad kohapeal olenevalt osalejate arvust. Võistlusstarte alustavad nooremad.

Lastejooksudele registreerimine toimub võistluspäeva hommikul Viljandi Lauluväljakul, kella 10.00-10.25.

Kõigile osavõtjatele antakse number 1 ja see tuleb kinnitada rinnale, riiete peale.

Distantside pikkused:

3.-4.aastased- ~350 m

5.-6.aastased- ~350 m

7.-8.aastased- ~700 m

9.-10.aastased-~700 m

11.-12.aastased- ~700 m

Iga raja läbinud laps saab lõpetades kohe diplomi ja sokolaadimedali.

 

2.2.Rahvajooks – 5 km, ühisstart  Viljandi Lauluväljakul kell 11.00

Rahvajooksu rada kulgeb mööda põhijooksu raja algust ja seejärel suundub Paala järve otsast mööda Valuoja orgu tagasi ning läbi Lossimägede Lauluväljakule finišisse.

Finišis fikseeritakse distantsi aeg,  kuid paremusjärjestust ei määrata ja võitjaid ei selgitata. Linnajooksu osalusmedal jagatakse igale distantsi läbinud jooksjale.

 

2.3.Põhijooksu -10,5 km ühisstart Viljandi Lauluväljakul kell 12:00
Põhijooksul on üks vahefiniš ja üks joogipunkt. Jooks kulgeb Viljandi linna tänavatel ja teedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

 

2.4.Kepikõnd- 10,5 km ühisstart Viljandi Lauluväljakul  kell 12:00 (jooksjate järel)

Kepikõnni distantsi pikkuseks on 10,4  km. Kepikõnni distants ei ole võistlus; paremusjärjestust ei selgitata, lõpuaeg fikseeritakse. Finisis jagatakse osalusmedali igale distantsi läbinud kepikõndijale. Kepikõnnil vanusegruppe ei ole. Kepikõnnil osaleja ei pea omama kõnnikeppe ja kepikõnnil osaleja liigub rajal kõigi eelduste kohaselt kõndides.

 

3. Põhijooksul osalejate vanuseklassid
Põhijooksul võivad osaleda kõik 2007.a. ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid ehk 2008.a. sündinud osavõtjaid, kui lapsevanem teavitab sekretariaati, andes teada, kas laps osaleb mingis treeningrühmas või spordikoolis. Lapsevanem vastutab oma lapse osavõtu eest.

Iga jooksust osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
 

3.1.Põhijooksu 10,5 km vanuseklassid
Mehed:
   M14 (2006-2007)                                    
   M16 (2004-2005)
   M18 (2002-2003)
   M21 (1986-2001)
   M35 (1981-1985)
   M40 (1976-1980)
   M45 (1971-1975)
   M50 (1966-1970)
   M55 (1961-1965)
   M60 (1956-1960)
   M65 (1951-1955)
   M70 (1946-1950)
   M75 (1941-1945) 

   M80+ (1940 ja varem sündinud)

 

Naised:
   N14 (2006-2007)
   N16 (2004-2005)
   N18 (2002-2003)
   N21 (1986-2001)
   N35 (1981-1985)
   N40 (1976-1980) 
   N45 (1971-1975)
   N50 (1966-1970)
   N55 (1961-1965)
   N60 (1956-1960)
   N65 (1951-1955)
   N70 (1946-1950)

   N 75+ (1945 ja varem sündinud)

4. Stardinimekiri, stardinumbrid
Starti lubatakse ainult 65. Viljandi Linnajooksu stardinumbriga. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne ja sellega tohib võistelda ainult selle all registreeritud jooksja. Rinnanumbri tagaküljel olevat ajavõtukiipi mitte eraldada numbrist.

4.1.  65 Viljandi Linnajooksu stardinimekiri avaldatakse 7.novembril aadressil https://www.sportos.eu/ee/et/65-viljandi-linnajooks/


4.2.Stardinumbrid koos ajavõtukiibiga väljastatakse (põhijooks 10,5 km, rahvajooks 5 km ja kepikõnd 10,4 km) võistluspäeval võistluskeskuses –Viljandi Lauluväljakul  kella  9.00-12.00

 

5. Registreerimine, osavõtumaksud
65. Viljandi Linnajooksule registreerimine algab 1.mai 2020  interneti aadressil https://www.sportos.eu/ee/et/65-viljandi-linnajooks/  Erandkorras on võimalik ennast registreerida Viljandimaa Spordiliidu kontoris (Vaksali 4,Viljandi) eelnevalt helistades ja kokku leppides telefonile 5022521, Margit Kurvits. Kohapeal saab tasuda ainult sularahas ja ID kaardi alusel.

Kutsega kutsutakse osalema eelmise aasta (2019.a.)kolm paremat meest ja kolm paremat naist. Osavõtumaksu nende käest ei küsita.

5.1. Eelregistreerimine internetis https://www.sportos.eu/ee/et/65-viljandi-linnajooks/

 lõppeb 4. novembril 2020 kell 24:00 ja Spordiliidu kontoris 4.novembril kell 15.00. Selleks ajaks peavad olema laekunud ka kõik arvega tasumised. Kõik eelregistreerunud võistlejad saavad nimelised rinnanumbrid. 5.-7.novembrini saab registreerida internetis https://www.sportos.eu/ee/et/65-viljandi-linnajooks/kuid siis ei saa nimelist rinnanumbrit.

 

Registreerimine võistluspäeval toimub ainult  võistluskeskuses Viljandi Lauluväljakul kell 9:00-11:30). Ümberregistreerimine toimub võistluspäeval sekretariaadis. Ümberregistreerimise tasu on 10 EUR.

 

I etapp registreerimine

1.05-30.06.2020.

II etapp registreerimine
1.07-31.08.2020

III etapp registreerimine
01.09-4.11.2020

Lõpeb nimelise rinnanumbri saamine

IV etapp registreerimine 5.11.-7.11.2020

Ainult läbi www.sportos.ee

V etapp registreerimine Võistluspäeval
8.11.2020

Vabaduse platsil

Põhijooks 10,5 km
(sünd.1959-2001)

10 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

30 EUR

Põhijooks 10,5 km
(sünd.1958 ja varem ning 2002 ja hiljem sünd.)

8 EUR

10 EUR

15 EUR

20 EUR

30 EUR

Rahvajooks 5 km

sünd. 1959-2001)

8 EUR

10 EUR

15 EUR

15 EUR

20 EUR

Rahvajooks 5 km

(sünd. 1958 ja varem ning 2002 ja hiljem)

5 EUR

7 EUR

10 EUR

10 EUR

20 EUR

Kepikõnd 10,5 km kõigile

5 EUR

5 EUR

10 EUR

15 EUR

20 EUR

 


Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
Viljandimaa Spordiliidus ja võistluspäeval toimub registreerimine ainult sularahas.

5.2. Osavõtumaks sisaldab: infoleht, tähistatud võistlusrada, eraldusmärkidega rajajulgestajad, stardinumber, ajavõtt ( põhijooksul,rahvajooksul,kepikõnnil), spordijook ja vesi joogipunktis, toidupakike finišis, autasustamine, elektrooniline osavõtudiplom, osavõtumedal,arstiabi.
Vastavalt eriolukorrale ei toimu spordihoones riietumist ja pesemist.  Rattahoid on Viljandi Spordihoone ees olevas rattahoiukohas oma lukuga.  Pakihoid Viljandi Lauluväljakul olevas telgis.

 


6. Autasustamine

Vastavalt eriolukorrale toimub autasustamine Viljandi Lauluväljakul kell 13.30


6.1. Põhijooksu 10,5 km –

  • Autasustatakse 6 paremat meest ja 6 paremat naist.
  • Eriauhinnad kõikidele juhendis kajastatud vanuseklasside võitjatele
  • Auhind vahefiniši võitjale mehele ja naisele
  •  50 paremale lõpetajale antakse lõpuprotokolli alusel  Viljandi Linnajooksu logoga T-särk. Särkide jagamise telk asub toidutelgi kõrval.
  •  Autasustatakse ka Viljandimaa meest, naist, noort (2002 ja hiljem sündinud)
  • Igale osalejale antakse finišis osavõtumedal ning vesi ja banana.

 Autasustamisel mitteosalenud võistlejad kaotavad õiguse auhindadele.

 

6.2. Rahvajooksu 5 km –

Vastavalt eriolukorrale loositakse rahvajooksul üks peaauhind. Võitjat teavitatakse e-maili või telefoni teel peale võistluspäeva.

 

6.3. Kepikõndijate 10,5 km-

Vastavalt eriolukorrale loositakse kepikõnnil üks peaauhind. Võitjat teavitatakse e-maili või telefoni teel peale võistluspäeva.

 

Kõikidel osalejatel on võimalus oma isiklik diplom välja trükkida https://www.sportos.eu/ee/et/65-viljandi-linnajooks/ 65.Viljandi Linnajooksu lõpuprotokollist.

 

7. Võistlustulemused
Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima kogu võistlusraja ilma kõrvalise abita järjekorras. Kõik võistlejad peavad startima oma nime alt.  Võistlusprotokoll koostatakse põhijooksul,rahvajooksul ja kepikõnnil paremusjärjestuses.

Võistlustulemused avaldatakse https://www.sportos.eu/ee/et/65-viljandi-linnajooks/

  esialgsete tulemustena 8. novembril 2020. Lõplikud tulemused avaldatakse 9. novembril 2020 https://www.sportos.eu/ee/et/65-viljandi-linnajooks/

 ja Viljandimaa Spordiliidu koduleheküljel: https://spordiliit.viljandimaa.ee/est/viljandi_linnajooksu-v%C3%B5it-2013 ning ajalehes Sakala.

8. Meditsiiniline abi
Meditsiiniline abi on tagatud vastavalt korraldajate koostatud skeemile. Stardi-finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest vahefinišis, rajal liikuvaile eraldusmärkidega korralduskomitee liikmele, meditsiinitöötajaile või helistades hädaabinumbrile 112.

9. Kaotatud-leitud asjad
Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Nende kättesaamiseks palume ühendust võtta korraldajatega.

10. Protestid
Protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne. kohta, esimese saja lõpetaja osas tuleb esitada 15 minuti jooksul pärast 100 võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 1 tunni jooksul pärast finiši sulgemist. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad jooksu peakohtunik, peakorraldaja, peasekretär.
 

 

11. Muu
• Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.
• Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad rada muuta, lühendada või võistluse ära jätta. Sellekohane otsus tehakse hiljemalt 15.oktoobril 2020 ja antakse teada  https://www.sportos.eu/ee/et/65-viljandi-linnajooks/

 ja Spordiliidu kodulehel https://spordiliit.viljandimaa.ee/est/viljandi_linnajooksu-v%C3%B5it-2013

kaudu. Võistluste žüriil on õigus erandkorras osavõtjate turvalisuse tagamiseks teha muudatusi kuni 3 tundi enne starti.

*Teenindav personal kannab vastavalt eriolukoorale maske ja kindaid.

*Võistluskeskuses on desifinseerivad vahendid käte puhastamiseks.
• Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja/või võistleja loobumisel võistlusel osalemisest, osavõtumaksu ei tagastata.
• Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel ja võistlusmaterjalidel korraldajate poolt tehtud fotosid.
• Viljandi Linnajooksu korraldab Viljandimaa Spordiliit, sponsorite ja toetajate kaasabiga.
• Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.Peakorraldaja: MTÜ Viljandimaa Spordiliit, Vaksali 4, Viljandi https://spordiliit.viljandimaa.ee/est/viljandi_linnajooksu-v%C3%B5it-2013   

tel.: 5146921 Ilmar Kütt

tel.: 5022521 , 43 51576 Margit Kurvits

...