Et En
Open competition menu
General info Juhend Registered Start lists Results Comments (9)

Toetajad

OÜ Paikre
Kriipsujuku mängutuba
AS Pajo
Tippgeo
Freesport
Eesti Pagar
Paikuse Vallavalitsus
Sindi Linnavalitsus
Qualitex
Sindi Sõprade Selts
Pärnu Vesi
2 Silla Klubi
Püha Loomaaed
Jõulumäe Tervisespordikeskus
Hea Maitse Meeskond
Sindi Tuletõrje Selts
Pärnu Sõudekeskus KALEV

Juhend

 

1.      Üldine info

I Sindi rattamaratontoimub laupäeval, 27. juunil 2015. a. Rattamaraton kuulub Sindi spordipäevade raamesse, mis toimuvad 26-28.06 Sindis. Sindi rattamaraton saab järgneval aastal eelmise aasta võitja nime. Kui näiteks 1. rattamaratoni võidab August Kull, siis järgneval aastal on võistluse nimeks „2. Sindi August Kulli nimeline rattamaraton“. Kolmele kiiremale mehele ja naisele on rahalised auhinnad. Osavõtjatele kindlustatakse rada, võistlusnumber, ajavõtt, tulemus lõpuprotokollis, teenindus TP-des, autasustamine, vajadusel esmaabi kogu raja ulatuses.
Kõigile lastesõidust osavõtjatel kindlustatakse diplom ja maiustus
Rattamaratoni korraldab MTÜ Sindi Spordiklubi KALJU.

2. Toimumiskoht, stardi- ja finišikorraldus
Stardi- ja finišipaik asub Sindi linnas Kesk tn tiigi läheduses. Rada kulgeb suures osas Sindi linna, Paikuse ja Tori valla territooriumil asuvatel raba- ja metsaradadel. Rada on tähistatud. Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima märgiseid ning liikluskorraldajate märguandeid. Üldkasutatavad teed on võistluse ajal liikluseks avatud ja võistlejatel tuleb järgida liikluseeskirju.

+/-60 kmehk maraton: Ühisstart kell 12.00. Rajal on 3 teeninduspunkti.
+/-30 km ehk poolmaraton: Ühisstart kell 13.00. Rajal on 1 teeninduspunkt.

Poolmaraton on võistlus kuni 16 aastastele noormeestele ja neidudele. Ülejäänud osalejate ajad kantakse protokolli tähestikulise järjekorra alusel.

Laste rattavõistlused toimuvad alates kella 11.00 st Kesk tn tiigi ümber maha märgitud rajal..

Stardigrupid

 

60 km

30 km

I stardigrupp

võidusõitjad

noored u 16

II stardigrupp

harrastajad

osalejad

III stardigrupp

tervisesportlased

 

Iga osaleja valib stardigrupi vastavalt südametunnistusele, enesetundele ja sportlikule vormile.

Rattamaratoni finiš suletakse kell 19.00. Peale finiši sulgemist lõpetanud võistlejad saavad protokolli koha ilma fikseeritud lõpuajata.

Jalgrataste klass on mõlemal distantsil vaba. Jalgratast distantsil vahetada ei tohi. Rajal edasiliikumiseks kõrvalise abi kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse.

Tehnilist abi osutatakse stardipaigas ja teeninduspunktides. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei paku. Soovitav on osalejail need ise kaasa võtta.

Finišis on võimalus ratast pesta.

3. Osavõtjad
Osaleda võivad kõik ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
60 km distantsile pääseb alates 17.-st eluaastast.

Mõlemal distantsil on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse!

Rattamaratonist osavõtt toimub oma vastutusel (alaealistel lapsevanema või hooldaja vastutusel). Korraldajad soovitavad enne registreerumist läbida tervisekontrolli, et arst kinnitaks võimekust vastav distants läbida.

4. Registreerimine
Osavõtjate registreerimine toimub internetis aadressil www.sportos.ee.

Osaleja nimi ilmub stardiprotokolli pärast osavõtumaksu tasumist. Osavõtumaksu saab tasuda pangalingi kaudu.

Kinnitus osaleja edukale registreeringule on osavõtja nimi stardiprotokollis. Stardiprotokoll on nähtav võistluse kodulehel. Võistleja stardinumber lisatakse protokolli ööpäeva jooksul peale osavõtumaksu tasumist (kasutades pangalinki). Eraldi ülekandega tasudes saab osaleja stardinumbri viie päeva jooksul pärast maksmist.

Registreerimine internetis lõpeb kolmapäeval, 24. juunil kell 24.00.

Registreerida on võimalik ka võistluspäeval kohapeal alates kella 10.00 st. Registreerimine lõpeb 15 minutit enne starti.

5. Ümberregistreerimine

Ümberregistreerimine toimub kuni kella 24.00-ni 24. juunil 2015. a. Võistluspäeval ümberregistreerimist ei toimu. Kõigil ümberregistreerimistel on tasu 10 EUR (sh nimevahetus). Distantsi muutmisel lisandub osavõtumaksude vahe. Ümberregistreerimisel tuleb kanda ümberregistreerimistasu korraldaja Sindi Spordiklubi KALJU arveldusarvele, selgitusse märkida: varasema osaleja nimi, uue osaleja nimi ja uue osaleja isikukood (Nt: Vello Vilu asemel osaleb 35 km Vallo Võlu 3520530xxxx). Distantsivahetusel märkida osaleja nimi ja distantsi vahetus (nt Maiu Kell ümberregistreerimine 70-lt 35-le). Muudatus stardiprotokollis tehakse peale makse laekumist.

 

6. Osavõtumaksud:

 

60 km

30 km

 

kuni 31. mai 2015

15 EUR

10 EUR

 

1.juuni-24. juuni 2015

25 EUR

15 EUR

 

kohapeal

40 EUR

25 EUR

 

 

 

 

 

 

20% soodustusega osalustasud*:

 

 

 

 

 

 

 

 *20% soodushind kehtib ainult seenioridele alates 60 a. ja noortele alla 20 a. Soodushinnad ei kehti viimases voorus!

Võistluspäeval kohapeal registreerudes kehtivad kõigile täishinnad.

 

Lastesõidud on TASUTA ja registreerimine kohapeal.

Neil, kes ei maksnud osalustasu otse pangalingiga, tuleb osavõtumaks tasuda MTÜ Sindi Spordiklubi KALJU arveldusarvele:
Swedbank EE912200001120172985

Selgitusse märkida SRM2015  ees- ja perekonnanimi, isikukood ja distants (Nt SRM2015, Alberto Contador, 486071427xx, 60km).

Rattamaratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

7. Stardimaterjalid

Stardimaterjalide hulka kuulub stardinumber koos ajavõtukiibiga, numbri kinnitused, sponsorite materjalid.

Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval 27. juunil kella 10.00st kuni startide alguseni stardipaigas.

Starti lubatakse ainult Sindi rattamaratoni vastava distantsi stardinumbriga võistlejad. Stardinumber peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud osaleja.

8. Ajavõtt
Ajavõtmine toimub nii 60 kui 30 km distantsil elektroonilise ajavõtukiibiga.

Kiip on kinnitatud stardinumbri taha. Kiip peab jääma numbri taha stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni. Kiipi tagastada ei ole vaja, kiip jääb koos numbriga võistlejale.

Finišiprotokollis tuuakse välja võistleja koht oma vanuseklassis.

Vanusegrupid
P/T (sünd 1995 ja hiljem), M/N (1976-1994), M40/N40 (1966-1975), M50/N50 (1956-1965), M60/N60 (1946-1955), M70/N70 (1945 ja varem sündinud).

9. Tulemused
Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja kodulehel, mitteametlike tulemustena internetis kodulehel hiljemalt pühapäeval 28.06. kell 9.00, ametlike tulemustena reedel, 03.07 kell 17.00 kodulehel sindiskkalju.onepagefree.com.

10. Meditsiiniline abi
Meditsiinilist abi korraldab spetsialistidest moodustatud meeskond vastavalt koostatud skeemile. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada sellest kas järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

11. Katkestamine
Võistluse meditsiinipersonalil ja kohtunikel on õigus võistleja rajalt ära kutsuda, kui nad peavad seda vajalikuks.

12. Diskvalifitseerimine
Korraldajatel on õigus võistleja diskvalifitseerida, kui võistleja ei täida võistluse reegleid, segab kaasvõistlejaid või takistab mõnel muul viisil võistluse korraldamist.

13. Autasustamine
Autasustamine toimub kell 17.00 finišipaigas.
30 km autasustatakse 3 paemat u 16 noormeest ja neidu, ülejäänud distantsi läbijatele autasustamist ei toimu.
60 km autasustatakse 3 paremat meest ja 3 paremat naist ja vanuseklasside võitjaid. Maratoni 3-le esimesele lõpetajale on rahalised auhinnad. Maratoni võitja saab 300 €, teine koht 200 € ja kolmas koht 100 €. Kolmele kiiremale naisele on rahalised auhinnad: 1.koht 100 €, 2.koht 75 €, 3.koht 50 €.

14. Fotografeerimine
Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel korraldajate poolt tehtud fotosid.

15. Protestid
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta esimese 50 lõpetaja osas tuleb esitada 1 tunni jooksul pärast 50. võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 30 minuti jooksul pärast finiši sulgemist. Protesti tasu on 20 EUR, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad: võistluse direktor, peakohtunik, rajameister, sekretariaadijuht ja arst.

Juhendis käsitlemata juhud lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.

...