Et En

Juhend

Distantsid, osavõtutasud, stardimaterjalide väljastus, ümberregistreerimine

 

 • 10 km ja 4 km (4,4 km) distantsid algavad Võsu asulast. Minnes sõiduteel ja tagasipöördel Käsmust laugel asfaltkattega Võsu-Käsmu kergliiklusteel. 4 km osaleja pöörab tagasi Käsmu-Loksa-Rakvere ristumiskohas (viidatud - jälgi suunajaid). Stardid algusega kell 12.00 Võsu rannajoonelt (kergliiklusteel) Vabaduse tn otsas. Stardid on 10-sekundiliste intervallidega. 10 inimest korraga stardis. Kiiremad eespool, rahulikumalt võtta soovijad taga. Käijad, kepikõndijad, lastevankritega ja kõik 4 km distantsil osalejad koridori lõpus.
 • Cappy lastejooksud – stardid 11.00. Lastejooksudel saab osaleda 0-13 aasta vanusena. Distantsid u 200-300 m.
 • Registreerimine avatud www.ööjooks.ee registreerimiskeskkonnas kuni 15.07.2022 või kuni kohti jätkub. 
 • Registreerimine tagatud ka Spordiseltsi liikmetele ja Stebby keskkonna kasutajatele.
 • Registreerimiseks tuleb täita registreerimisankeet. Osavõtutasu saab maksta pangalingi kaudu registreerimisankeedi täitmise järgselt. Osaleja nimi kantakse stardiprotokolli automaatselt pärast osavõtutasu tasumist läbi pangalingi. Õnnestunud registreerumist kinnitab osavõtja nimi stardiprotokollis.
 • Pangaülekandeid ilma pangalingi kaudu tasumata ei aktsepteerita. Registreerimissüsteem kustutab automaatselt kõik kanded, mida ei ole kinnitatud pangalingi maksega.
 • Kõik osavõtutasud sisaldavad 20 % käibemaksu ja virtuaaljooksu puhul ka postituskulu.
 • Interneti (pangalink) kaudu registreerimisel lisanduvad osavõtutasule teenustasu 0,5 € ja keskkonnatasu 0,5€ ühe registreeringu kohta.
 • Nime ümberregistreerimine on võimalik www.ööjooks.ee registreerimiskeskkonnas kuni 10.07.2022 a.
 • Nime, rajapikkuse või läbimise viisi (kohapeal VS virtuaalne) ümberregistreerimise on tasu on 5€ + osavõtumaksude vahe. 

 

Stardimaterjalide väljastamine, stardikorraldus, parkimine, pesemine ja riietumine

 

 • Võistluskeskus on avatud rannajoonel, stardi-finiši alas, kell 10.00-14.00.
 • Stardimaterjalide väljastamine toimub numbri alusel (kontrolli oma numbrit enne saabumist sündmuse kodulehelt). Cappy lastejooksul toimub rinnanumbri väljastus nime alusel.
 • Stardimaterjale väljastatakse 17.07.2022 alates kell 10.00 võistluskeskusest. Korraldaja lõpetab stardimaterjalide väljastamise 20 minutit enne esimest starti, st kell 11.40. Osalejatel palutakse olla stardi alas vähemalt 15 minutit enne esimest lähet.
 • Kõige mugavam on Võsule saabuda oma sõidukiga. Võistlejate parkimine on Võsu Kalda tn parklas (mere ääres). Jälgi suunajaid ja liiklusreguleerijaid.
 • Võistluse ajal liiklust ei suleta. Minnes liigutakse tee paremal pool ja tulles (samas koridoris) tee vasakul pool.
 • Rada on viidatud. Pööretel on helkurvestides korraldusmeeskonna liikmed.
 • Asulas sees ja Võsut ümbritseval teel on liikluskiirus piiratud, kogu võistluse jooksul, tagamaks võistlejate ohutus - palume tähelepanu liikluses!
 • Võsu rannaala kergliiklusteelt liigutakse maanteed pidi Käsmuni. Asula alguse parklas tagasipööre ja kergliiklusteed mööda tagasi. Eha tn kaudu sisenemine Mere tänavale ja lõpp läbi asula ning rannaala kergliiklustee (4 km osaleja teeb tagasipöörde Käsmu-Loksa-Rakvere ristumiskohas).
 • 10 km rada on mõõdistatud kasutades kombinatsiooni erinevatest GPS süsteemidest. 4 km distantsi pikkus on ca 4,4 km.
 • 10 km rajal on tagatud 2 joogivõtupunkti (ca 3 km ja 6,5 km), millest mõlemas on tagatud Neptunas vesi ja Coca-Cola. 4 km rajal joogivõtupunkte ei ole. Kõik osalejad saavad finišis Neptunase pudelivee.
 • Pakihoid võistluskeskuses, stardis/finišis.
 • OSALEDA VÕIB JOOSTES, KÕNDIDES ja KEPIKÕNDIDES (mõlema distantsi kõndijad/kepikõndijad stardivad koos 4 km osalejatega viimastest stardikoridoridest)

 

Ajavõtt, tulemused, vanuseklassid ja autasustamine

 

 • Elektrooniline ajavõtt toimub ainult 10 km distantsil. 4 km distantsil elektroonilist ajavõttu ei toimu (virtuaalsel osalemisel märgitakse samuti vaid osalemine).
 • Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri taha ja seda ei ole vaja finišijärgselt korraldajatele tagastada.
 • Number tuleb kinnitada rinnale ning number peab olema nähtav kogu võistluse vältel stardist finišijoone ületamiseni.
 • Finišeerides ei tohi võistleja katta numbrit käega, vastasel juhul ei pruugi tulemus saada fikseeritud.
 • Ajavõttu teostab korraldaja lepinguline partner – Nelson Timing OÜ.
 • Lõplik finišiprotokoll kinnitatakse ja ilmub Võsu Südasuve Challenge veebilehele: www.ööjooks.ee hiljemalt 7 päeva peale jooksu. Vahetulemuste link lisatakse esimesel võimalusel peale jooksu Võsu Südasuve Challenge veebilehele ja ametlikule Facebooki lehele.
 • Mõlema distantsi lõpetajad pälvivad medali. Cappy lastejooksude osaleja saab diplomi.
 • 10 km kolme kiiremat naist ja meest tunnustatakse karikate, toetajate meenete ja rahaliste auhindadega (I - 250€; II - 150€; III - 100€). Autasustamise algus kell 13.20. Sportlandi loosiauhinnad kell 13.30. 4 km distantsil autasustamist ei toimu.

 

Osavõtja vastutus

 

 • Osavõtja vastutab rajale minnes ise oma tervisliku seisundi eest.
 • Osavõtja kinnitab rajale minnes, et omab piisavat füüsilist võimekust raja läbimiseks ja terviserikke korral pöördub raja vabatahtlike või meditsiinitöötajate poole (meditsiiniline abi paikneb stardi/finišialas).

 

 • Registreerudes ja stardimaksu tasudes osaleja:
 • Nõustub sündmuse tervikuna virtuaalse korraldamisega kui selle tingib oht osaleja tervisele ja turvalisusele ja/või sellekohased piirangud - kohustus on riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud.
 • Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;
 • Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;
 • Nõustub, et talle saadetakse sündmuse eel osaleja jaoks olulist infot sisaldavaid e-kirju (osaleja meelespea, pakkumised ja teavitused);

 

Korraldaja

 

Võsu Südasuve Challenge-it korraldab MTÜ Rakvere Maraton koostöös Haljala valla ja toetajatega.
Võsu Südasuve Challenge-i ametlikud infokanalid on: www.ööjooks.ee ja Eesti Ööjooksu Facebook leht: Ööjooks
Juriidiline aadress ja rekvisiidid: MTÜ Rakvere Maraton, Tähe 5 Rakvere 44314. Registrikood: 80311257; KMKR: EE101458865; SEB EE911010220117720014. E-mail: info@eestimaraton.ee


Korraldaja õigused:

 • Korraldajal on õigus kavandatud sündmus ära jätta kui sündmusel osalemisega kaasnevad kõrgendatud terviseriskid või ilmnevad sellekohased riiklikud või kohaliku omavalitsuse seatud piirangud. Sündmuse ärajäämisel terviseriskidest või ilmastikuoludest johtuvalt, osavõtutasusid ei tagastata ja muid kulusid ei kompenseerita.
 • Korraldajal on õigus viia, vastavalt vajadusele, juhendisse sisse muudatusi.
 • Korraldajal on õigus keelata võistlusalas viibimine ja starti sisenemine teisi osalejaid häirivatel inimestel.
 • Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis kõik osalejad, kes ei järgi sündmuse juhendit ja reegleid.
 • Korraldajal on õigus kasutada kõiki korraldaja poolt ürituse raames tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 • Korraldaja ei vastuta Force Majeure (loodusjõud) tõttu ära jääva ürituse eest. Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteoleneval põhjusel osavõtutasu ei tagastata.
 • Korraldaja ei oma vastutust ajavõtuteenust teostava ettevõtte töö eest.
 • Juhul kui sündmust ei ole võimalik, terviseriske ja osalejate turvalisust hinnates, kontaktsena kohapeal läbi viia – toimub sündmus virtuaaljooksuna. Kõik osalejad kantakse sel juhul virtuaaljooksu nimekirja (osalustasu tagasimakseid ei toimu).
 • Korraldaja aktsepteerib ainult ametlikus korras ja kirjalikus vormis esitatud proteste Võsu Südasuve Challenge sekretariaati (infolaud) kuni 17.07.22 kell 14.00. Protesti esitamise tasu on 20 €. Protesti menetlemise aeg on kuni 7 kalendripäeva. Tasu tagastatakse ainult positiivse lahendi korral/protesti aktsepteerimisel osaleja suhtes.

 

Tagasiside ja infopäringud peale üritust: Osavõtjate ja partnerite pöördumistele seoses jooksuga, vastatakse argipäeviti vähemalt kuni 31.07.2022.

...