Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Tulemused Kommentaarid

Juhend

 

12. VÄRSKA GP RATTAMARATON 2014

9. Värska Tõukerattavõistlus

 

JUHEND

 

http://www.peko.ee/gp2014/juhend.pdf

 

1. Eesmärk

 

1.1 Korraldada võistlus vastavalt EJL võistlusmäärustele, UCI kehtivale määrustikule ja võistlusjuhendile.

1.2 Populariseerida jalgrattasõitu kui tervislikku liikumisviisi.

1.3 Luua mitmekesiseid võimalusi liikumiseks looduses rattaga.

1.4 Võimaldada jalgrattasõitu erineva rajaprofiiliga kaunitel loodusmaastikel.

1.5 Luua motivatsioon püsivaks harjutamiseks, oma võimete proovilepanekuks ja võrdlemiseks teistega.

1.6 Arendada ja võimaldada lastel võrrelda oma rattasõiduoskusi teiste omavanustega võisteldes.

1.7 Tutvustada Eestimaa omapäraseid maastikke rattaga liikudes

 

2. Aeg , koht, korraldus

 

VÄRSKA GP rattamaraton toimub laupäeval 21. juunil 2014 a. Põhiraja pikkus 47 km, ühisstart kell 11.00 Värskas, Värska laululava esiselt väljakult.

VÄRSKA GP rattamaratoni lühikese (23 km) distantsi ühisstart kell 11.00 Värskas, Värska laululava

esiselt väljakult. Lühike distants ei ole võistlus.

Värska GP tõukerattamaratoni raja pikkuseks on (16 km) ja ühisstart on kell 11.00 Värska

laululava esiselt väljakult . Arvestust peetakse kahes vanuseklassis mehed, naised.

Tõukerattad antakse kasutada korraldaja poolt 10-nele esimesele tõukeratta distantsile registreerunule.

Tõukeratta rent kuulub stardimaksu sisse.

 

Lastevõistlus algab kell 11.30. Arvestust peetakse kuni –6a, 7-8a, 9-10a, 11-12a. vanustele

Korraldus:

Võistluse korraldab Värska klubi “PEKO” koostöös klubide ja toetajatega.

Vahefinišiks on distantsil olev mäekuninga tiitlit vääriv vahefiniš (~16 km-l).

Põhirajal (47 km) on 2 teenindus-toitlustuspunkti: 18 km ja 36 km-l.

Ajalimiidi (milleks on 5 tundi alates stardist) ületajad loetakse katkestajateks.

 

3. Rattamaratoni rada

 

VÄRSKA GP rattamaratoni põhirada (47 km) ja (23 km) kulgeb suuremalt osalt Värska maastikukaitse

alal metsa- ja põlluteedel. Võistlusmääruste kohaselt on rada tähistatud 48 tundi enne starti. Üldkasutatava

liiklusega teedel ja kohalikel teedel kehtivad liikluspiirangud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma

liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

Võistlustrassile ei lubata võistlejate saatemasinaid (autod, mootorrattad, maasturid jt.), erandiks on vaid

saatemaastur ja maasturid esmaabi tarbeks ning korraldajate masinad maanteedel.

Jalgrataste klass on vaba. Jalgratast põhisõidu distantsil vahetada ei tohi. Varuosi ja kumme korraldajad ei

kindlusta. Tehnilist abi osutatakse stardipaigas. Soovitav on osalejail kummid ise kaasa võtta. Osavõtt

VÄRSKA GP rattamaratonist toimub omal riisikol. Mõlemal distantsil on kohustuslik kanda kiivrit, vastasel

juhul osavõtja diskvalifitseeritakse.

Märgates rajal hädasolijat palume osalejail teatada sellest kas järgmisesse TP-sse, või hädaabinumbril 112.

Meditsiinilist abi korraldab rajal kvalifitseeritud meditsiinitöötaja.

 

 

 

4. Registreerimine ja stardimaksud

 

VÄRSKA GP rattamaratonist osavõtjate registreerimine toimub interneti teel

 

http://www.peko.ee/ratas14.php

 

koduleheküljel või telefoni teel +3725055064 Jüri, kuni 19.06.2014, võistluskeskuses 21.06.2014 (kella 10.30-ni).

Osaleda võivad kõik 1997.a. (lühikesel rajal 1999a.) ja varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud

valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 23 km rajale ka nooremaid rattureid koos lapsevanemaga

ja vanema vastutusel.

Registreerimisel tuleb stardimaks kanda VÄRSKA OK PEKO a/a –le EE242200001120074669

Swedbankis või a/a-le EE951010220030120018 SEB panka, tasudes märkida selgituses ära: eesnimi,

perekonnanimi, sugu, sünniaasta, distants, klubi või asutus.

 

4.1 Stardimaksud on järgnevad:

Registreerimine: Põhiregistreerimine kohapeal

kuni 19.06.2014 21.06.2014 kella 10.30-ni

Põhisõit 47 km: 15 EUR 20 EUR

Matkasõit 23 km: 10 EUR 17 EUR

Noored ( sünd. 1995 ja hiljem) 7 EUR 10 EUR

Pensionärid (sünd. 1953 ja varem) 7 EUR 10 EUR

Tõukeratas 15 EUR 20 EUR

 

Lastesõidus kuni 12 aastastele osalejatele on rattasõit tasuta

 

4.2 Põhiregistreerimine lõpeb võistluspäevaga sama nädala neljapäeval.

4.3 Registreerimine panka makstes lõpeb võistlusnädala neljapäeval.

4.4 Registreerimine võistluspäeval, stardipaigas toimub kuni kella 10.30-ni.

4.5 Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem makstud registreerijad ei lähe arvesse,

registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset korraldaja ei tagasta.

Rattamaratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevail põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

Osavõtjale kindlustatakse: tähistatud rada, stardinumber, stardiinfo, ajavõtt, tulemus lõpuprotokollis,

nimeline diplom tulemusega, parimate autasustamine põhirajal, teenindus TP-des ja finishis, arstiabi

distantsil ja katkestajate transport finishisse.

 

5. Võistlejate numbrid ja stardigruppidesse loosimine

5.1 Võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas.

5.2 Stardigruppidesse paigutamine lõppeb koos eelregistreerimise lõppemisega. Hilisemad registreerijad

lisatakse stardigruppidesse vastavalt registreerimise järjekorrale. Esialgsed stardinimekirjad on üleval

www.peko.ee

5.3 Stardigrupid moodustatakse eelregistreerunute vahel, arvestades Samsung Estonian Cup 2013 a. parima etapi tulemust või kui tulemus puudub siis arvestatakse 2012. aasta parimat tulemust. Hilisemad registreerunud paigutatakse stardigruppidesse vastavalt registreerimise järjekorrale.

5.4 Startimise ohutust ja turvalisust silmas pidades, võib peakohtunik lülitada esimesse 50-sse stardigruppi

ka hiljem registreerunud EJL litsentsiga 'Eliit', 'U23' või 'M-18' klassi sportlasi. Peakohtunikul on õigus teha

muudatusi ka teistesse stardigruppidesse.

5.5 Stardigrupid on alljärgnevad (korraldajal on õigus teha väiksemaid stardigruppe vastavalt stardikoridori

võimalustele):

Valest stardikoridorist startinud diskvalifitseeritakse.

Stardigrupi number: Võistleja number:

I grupp 50 inimest 1-50

II grupp 100 inimest 51-150

III grupp 150 inimest 151 - 300

IV grupp 200 inimest 301 - 500

 

6.Majutus

Võimalik majutus ettetellimisel: Värska sanatoorium/SPA (hotell)tel. 79 99300, www.spavarska.ee

Hirvemäe puhkekeskus tel. 79 76105, www.hirvemae.ee

Värska külalistemaja tel. 79 64635, www.candela-ket.ee

Värska orienteerumisklubi PEKO puhkemaja, tel. 5256695, www.peko.ee/klubimaja/

 

7. Ohutus ja vastutus

7.1 Iga võistleja on kohustatud kandma kiivrit.

7.2 Iga rattamaratonidest osavõtja tulles starti (nii põhivõistluse kui matkadistantsi) kinnitab, et vastutab ise

oma tervisliku ettevalmistuse eest ning osaleb täielikult omal riisikol. Lastevõistlustel osalenud laste eest

vastutab lapsevanem või hooldaja.

7.3 Kõik võistlejad peavad startima oma stardikoridoris. Ilma peakohtuniku nõusolekuta stardikoridori

vahetamise eest võistleja diskvalifitseeritakse.

7.4 Võistlejad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja muudest korraldaja poolt

paigaldatud viitadest ning liikluskorraldajate märguannetest.

 

 

8. Võistlusklassid

 

8.1. M18, N18 (1996-1999); U23 (1991-1995) M-Põhiklass (1975-1990); M40 (1966-1974); M45 (1965-

1969); M50 (1959-1964); M55 (1955-1959) ja M60 (1954 ja varem sündinud) N35 (1995-1979), N35+

(1978 ja varem sündinud)

8.2. Nooremad kui 1996a. sündinud põhidistantsile ei lubata !

8.3. Matkasõidul peetakse noorteklassides arvestust järgmiste vanuste järgi N16 (1998-2001),

M14 (2000-2001), M16 (1998-1999)

8.4 Lastevõistlusel on 4 vanuseklassi:

8.5 I-MN6 (2008 ja hiljem sündinud)- kuni 6 a, II- MN8 ( 2006-2007)- 7-8 a, III-MN10 (2004-2005 ) 9-10 a,

IV-MN12 ( 2002-2003) 11-12 a.

8.6. Tõukeratta võistlusel on Meeste põhiklass ja Naiste põhiklass, noorte arvestuses neidude ( kuni N16) ja poiste (kuni M16) klass.

UUS!

8.7. Lisaks individuaalsele arvestusele peetakse ka võistkondlikku arvestust

8.8. Võistkondlikus arvestuses osalemiseks on vajalik registreerimisel määrata võistkonna nimi

8.9. Võistkonna suurus on 4 inimest, kuid võistkonna arvestusse läheb 3 inimese aegade summa

8.10. Võistkond võib koosneda eri soost inimestest, eri vanuseklassi inimestest, erinevate klubi liikmetest, kuid peavad läbima Värska GP pika distantsi 47 km.

 

9. VÄRSKA GP rattamaratonil (47 km) autasustatakse

9.1 47 km distantsil autasustatakse absoluutarvestuse kolme esimest meest ja kolme esimest naist, parimat võistkonda

9.2 kolme parimat M-18, N-18 klassi ratturit. Parimat U23, M40, M45, M50, M55, M60 ja N35+ ratturit

9.3 Matkasõidul autasustatakse kolme parimat M-14, N16 ja M16 klassi ratturit.

9.4 Autasustatakse vahefinishi/ mäefiniši võitjat.

9.5 Tõukerattasõidul- ainult parimat naist, meest, neidu ja poissi autasustatakse kas

esemelise või rahalise auhinnaga vastavalt korraldaja võimalustele.

 

10. Muud küsimused

10.1 Protestide esitamise ja lahendamise kord:

10.1.1 Protestide esitamine on kirjalik ning tasuline (kautsjoniraha suurus on 50 eurot, mis tagastatakse ainult

protesti rahuldamise korral).

10.1.2 Proteste võetakse vastu 1 tunni jooksul peale esialgsete tulemuste avaldamist.Kõik juhendis käsitlemata jäänud küsimused lahendatakse UCI MTB reglemendi alusel.

 

 

11. Info korraldajate kohta:

Värska OK PEKO: Jüri Pärnik (+372 50 55064) e-mail: jyri.parnik@arealdisain.ee

Raul Kudre (+372 52 56695) e-mail: raul48@hot.ee

Värska OK Peko, Põlvamaa Värska 64001, Swedbank EE242200001120074669 ja SEB EE951010220030120018 

...