Et En

Rahvusvahelistel võistlustel osalenute tunnustamine

31.08.2016

Haridus- ja Teadusministeerium tunnustab 8. oktoobril toimuval galal "Eestimaa õpib ja tänab" ka üldharidus-, kutse- ja
kõrgkoolide õppureid, kes esindasid möödunud õppeaastal Eestit edukalt rahvusvahelistel võistlustel, ja nende juhendajaid.
Tunnustamiseks saab esitada vähemalt 10 osalejariigiga võistlustel I-III koha saavutanud osalejaid. Rahvusvahelisele
võistlusele peab olema eelnenud analoogiline võistlus Eestis.
Kandidaate ootame kuni 11. septembrini. Palume andmed esitada allpool leitava vormi kaudu. Registreerimisvormi
korrektse täitmise korral saadame esitaja e-postile sellekohase teate.
Lisainfo Haridus- ja Teadusministeeriumist: Terje Mäesalu (terje.maesalu@hm.ee; 735 0256).

Ettepanekute esitamiseks palume täita elektroonse registreerimisvormi ministeeriumi kodulehel http:/www.hm.ee/et/oppuritetunnustamine

 

Kommentaarid
Kommentaare pole. Saad olla esimene julge, kes kommentaari lisab :)
Nimi: E-post:
Kontrollkood

...