Et En

Järvamaa liikumisharjumuste uuring sai valmis

21.04.2021
Järvamaa liikumisharjumuste uuring sai valmis

Järvamaa Spordiliit on käivitas koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Järvamaa Arenduskeskusega MAAKONNA ELANIKE LIIKUMISHARJUMUSTE JA –HOIAKUTE KAARDISTAMISEKS uuringu,

mis valmis 20. aprillil 2021.a

Uuringu eesmärgiks on kaardistada Järvamaa elanikkonna liikumisharjumused ning –hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna vastava valdkonna arengu planeerimiseks.

Uuringu tulemusi kasutatakse ka sisendina tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsil.

Uuringu sihtgrupp oli 15-75-aastased Järvamaa elanikud. Uuring viidi läbi kvantitatiivuuringuna.

Andmeid koguti 2021 aasta jaanuari algusest kuni märtsini.

 

Uuringu üldkogumiks olid Järva maakonnas elavad inimesed, keda eristati, soo, vanuse gruppide ning kolme omavalitsuse (Paide linn, Järva vald ja Türi linn) tasandil.

Vastajaid oli  434.

 

Uuringu tulemustega saad tutvuda siit:

 

Kommentaarid
Kommentaare pole. Saad olla esimene julge, kes kommentaari lisab :)
Nimi: E-post:
Kontrollkood

...