Et En

THULE Suusateisipäevakud 2014

Riik Eesti
Spordiala Suusatamine
Etappe 10
Kontakt stamina@stamina.ee
Kodulehekülg http://www.stamina.ee

Sarja etapid

T 14.01.2014
Suusatamine  
T 21.01.2014
Suusatamine  
T 28.01.2014
Suusatamine  
T 04.02.2014
Suusatamine  
T 11.02.2014
Suusatamine  
T 18.02.2014
Suusatamine  
T 25.02.2014
Suusatamine  
T 04.03.2014
Suusatamine  
T 11.03.2014
Suusatamine  
T 18.03.2014
Suusatamine  

Sari – Thule Suusateisipäevakud, mis koosneb 10 suusavõistluse etapist ja 10 suusakoolituse päevast.
Suusavõistluse  etapp – Tallinna valgustatud suusaradadel teisipäeviti toimuv  4 – 15 km võistlussuusatamine. Suusavõistluse start kell 19.00. Võistluskeskus avatakse 16.00 ja suletakse 20.30.
Suusakoolituse päev – Tallinna suusaradadel laupäeviti toimuv  Sparta suusatamise koolitus, kus suusatreenerid jagavad suusaõpetust 12.00 – 14.00 
Sarja osaleja – isik, kes on registreerunud Sarjale ettenähtud korras. Sarjale registreerumisega nõustub käesoleva juhendi tingimustega.
Korraldaja – MTÜ Stamina Spordiklubi. Sõltuvalt kontekstist võidakse siin mõista ka Korraldaja töötajaid, ning Korraldaja poolt kaasatud muud isikud (meditsiiniline personal, parkimis-, raja-, vm korraldajad)
Partner – Korraldaja poolt kaasatud äriühing, kes toetab Sarja korraldamist ja läbiviimist rahaliste ja/või mitterahaliste vahenditega

1.    Osaleja

Osaleja on isik, kes registreerib sarjale ja osaleb sarja võistlussuusatamise ja osalemise arvestuses.

2.    Registreerimine ja registreerimistasu
Individuaalosaleja registreerimistasu on 35 eurot. Registreerimistasu peab olema tasutud enne seda Etappi, millel individuaalosaleja esimesena osaleb.  Registreerimistasu sisaldab osalemisõigust 10 etapil ja selle juurde kuuluvat teenindust.
Võimalus osaleda ka ühel etapil, kohapeal registreerimisel hind 5 eurot.
Registreerimine toimub sarja kodulehelwww.stamina.ee/suusatamine

3.    Ajavõtukiibid ja osalemiskordade arvestus
Korraldaja poolt antakse igale osalejale enne esimest etappi personaalne ajavõtukiip. Kiibi saab kätte vaid isikuttõendava dokumendi alusel. Personaalse kiibi alusel toimub osaleja osaluskordade ja tulemuste arvestus kogu hooaja vältel. Igal etapil, millest osaleja võtab osa, tuleb kiip kinnitada takjapaelaga ükskõik kumma jala pahkluule.
Peale sarja lõppu tagastab osaleja kiibi korraldajale. Korraldaja peab arvestust võistlejate üle personaalsetelt kiipidelt saadavate andmete alusel. 
Osalemiskorra arvestus toimus suusavõistluse etappidel. Osalemiskorra  saamiseks tuleb start läbida vahemikus 16.00-20.00. Kõik, kes on enne 20.00 läinud rajale kuid ei ole ühte ringi läbinud kella 20.30ks saavad lõpuajaks 20.30. Alates 20.30st algab võistluskeskuse mahavõtmine. Selleks, et individuaalosaleja loetaks etapil osalenuks ja teeniks 1 punkti / hääle, on vaja, et ühe etapi stardi ja finiši lahtiolekuaja jooksul oleks rada läbitud.
Kiipide õige omaniku poolt kasutamise järelevalve teostatakse videokontrolli abil. Kui Korraldaja tuvastab, et kiip on antud kasutada mõnele teisele isikule, on Korraldajal õigus tühistada kogu individuaalosaleja tulemus etapilt, millel tuvastati kiibi üleandmine, ja korduval rikkumisel individuaalosaleja kogu tulemus ning nõuda kõigi seni saadud meenete ja võitude tagastamist. Mäng olgu aus! Individuaalosalejate osaluskordade arvestust näeb iga Osaleja Sarja ametlikul kodulehelwww.stamina.ee/suusatamine

4.    Võistlussuusatamise arvestus

Võistlussuusatamise start on igal etapil kell 19.00. Sarjale registreerunud osaleja peab igal etapil koha peal enne võistlussuusatamist end sekretariaadi telgis registreerima ja talle antakse stardinumber. Sekretariaat avatakse 17.00 ja suletakse 18.45, 15 minutit enne starti. 
Võimalus on osaleda ka ühel etapil, kohapeal registreerimisel hind 7 eurot. Võistlussuusatamise reeglid on täpsemalt lahti kirjutatud võistlussuusatamise juhendis.

5.    Osaleja kustutamine nimekirjast
Korraldajal on õigus kõrvaldada Sarjast osaleja, kes rikub Juhendi tingimusi meeldetuletustest hoolimata. See lõpetab ka Osaleja õiguse saada osa sarja osalejatele pakutavatest teenustest.

6.    Osalemise auhinnad
Osalejate osas selgitatakse parim mees- ja naisosaleja. Pidevat arvestust peetakse sarja kodulehel www.stamina.ee/suusatamine   mis on avalik.
Iga osaletud Etapi eest saab individuaalosaleja 1 punkti ehk hääle. Maksimaalselt on võimalik saada 10 punkti / häält, mis tähendab osalemist kõigil kümnel etapil. Selleks, et individuaalosaleja loetaks etapil osalenuks, on vaja, et ühe etapi stardi ja finiši lahtiolekuaja jooksul oleks rada läbitud. Raja läbimise kiirus ei ole kunagi prioriteeti andvaks faktoriks!

7.    Võistlussuusatamise auhinnad
Autasustakse koondarvestuses iga vanuseklassi ja absoluutarvestuse 3 paremat. Auhindade kätte andmine toimub Thule Suusateisipäevakute hooaja lõpetamisel.

8.    Auhinnad ja meened 
Parimale mees- ja naisosalejale on auhinnaks __________. Lisaks peaauhindale on Sarja partneritelt ja toetajatelt osalejatele muid auhindu ja meeneid.

9.    Austus kaaskondsete vastu ja heakord
Osalejad on tähelepanelikud ja abivalmid kõigi Sarjas osalejate suhtes. Samuti järgivad nad heakorratavasid ja keskkonnasõbralikkust.

10. Osalejate isikuandmete kasutamine
Korraldajal on õigus edastada Osalejate nõustumisel nende kontaktandmeid sarja partneritele kontaktide loomiseks. Samuti on korraldajal õigus edastada Sarja sarja puudutavat infot avalikkusele

Kommentaarid

Kommentaare pole. Saad olla esimene julge, kes kommentaari lisab :)
Nimi: E-post:
Kontrollkood

...