Et En

Tervisejooksu Sari 2014

Riik Eesti
Spordiala Jooksmine
Etappe 1
Kontakt Urmo Raiend, urmo@stamina.ee
Kodulehekülg http://www.stamina.ee/tervisejooks/index.php?menuID=601

Sarja etapid

N 17.07.2014
Jooksmine  

 

 

 

 
 
 
   

 

Tervisejooksu tiimide juhend

 

Mõisted: 
Sari – 2014 Tervisejooks, mis koosneb 21 etapist.
Etapp – Sarja ühel õhtul Tallinna parkides ja metsades toimuv 3-5 km tervisejooks. Start avatakse kell 17.00 ja suletakse kell 20.00. Finiš suletakse kell 20.30. 
Tiim – viieliikmeline sarjas osalejate rühm, kes on registreerunud Sarjale ettenähtud korras ja kasutab vabalt valitud nime. 
Korraldaja – MTÜ Stamina Spordiklubi. Sõltuvalt kontekstist võidakse siin mõista ka Korraldaja töötajaid, ning Korraldaja poolt kaasatud muud isikud (meditsiiniline personal, parkimis-, raja-, vm korraldajad)
Osaleja – Tervisejooksul osaleva tiimi liige, füüsiline isik. Sarjale registreerumisega nõustub käesoleva juhendi tingimustega
Partner – Korraldaja poolt kaasatud äriühing, kes toetab Sarja korraldamist ja läbiviimist rahaliste ja/või mitterahaliste vahenditega

I  Tiimi koosseis 
Tiimis peab olema registreerumisel viis liiget ja nende koosseisu ei saa muuta sarja kestel. Korraldaja võib otsustada mõjuvatel põhjustel liikme vahetuse lubamise, olles vaba oma otsustes punktiarvestuse jm. küsimustes. Üks inimene tohib kuuluda vaid ühte tiimi.

II  Tiimi liikmed 
Tiimi liikmete osas ei ole soolisi, vanuselisi ega muid piiranguid. Arvestada tuleb vaid, et Peapreemia saamiseks peab olema  tiimil võimalus suunduda välismaisele puhkusereisile ilma Korraldajale ega Reisikorraldajale selleks lisakulutusi põhjustamata.

III  Tiimi nimi
Tiimi nimi peab vastama headele kommetele ega olema halvustav või solvav. Kui Tiimi nimi on identne juba registreeritud Tiimi nimega, siis Korraldaja teavitab sellest Tiimi kontaktisikut. Kontaktisikul on õigus teha ettepanek uue nime kasutuselevõtuks. Kui Tiimi kontaktisikult ei tule ettepanekut uue nime kasutamiseks, lisab Korraldaja Tiimi nimele esimese aritmeetiliselt kasvavas järjestuses vaba rooma numbri (I, II, jne.). Tiimide nimede muutmine ei ole võimalik peale etappi, kus esimest korda osaleti.

IV  Registreerimine ja registreerimistasu
Registreerimistasu on 130 -170 eurot olenevalt registreerimisvoorust iga Tiimi kohta. Registreerimistasu ei tagastata Tiimi kustutamisel nimekirjast. Registreerimistasu peab olema tasutud enne seda Etappi, millel Tiim soovib esimesena osaleda.  
Registreerimistasu sisaldab osalemisõigust 21 etapil ning selle juurde kuuluvat teenindust.
Registreerimine toimub sarja kodulehelwww.stamina.ee/tervisejooks

V Ajavõtukiibid ja osalemiskordade arvestus
Korraldaja poolt antakse igale osalejale enne esimest etappi personaalne ajavõtukiip. Kiibi saab kätte vaid isikuttõendava dokumendi alusel. Personaalse kiibi alusel toimub osaleja osaluskordade ja tulemuste arvestus kogu hooaja vältel. Igal etapil, millest osaleja võtab osa, tuleb kiip kinnitada takjapaelaga ükskõik kumma jala pahkluule.
Peale tervisejooksu sarja lõppu peab osaleja kiibi korraldajale tagastama. Tagastamata kiibi eest on korraldajal õigus esitada osalejale arve summas 25 eurot.
Korraldaja peab arvestust võistlejate üle personaalsetelt kiipidelt saadavate andmete alusel. 
Osalemiskorra arvestatuks saamiseks tuleb start läbida vahemikus 17.00-20.00. Kõik, kes on enne 20.00 läinud rajale kuid ei ole ühte ringi läbinud kella 20.30ks saavad lõpuajaks 20.30.  Alates 20.30st algab võistluskeskuse mahavõtmine. Selleks, et Tiim loetaks etapil osalenuks ja teeniks 10 punkti, on vaja, et stardi ja finiši ühe etapi lahtiolekuaja jooksul oleks raja läbinud vähemalt kolm liiget. 
Kiipide õige omaniku poolt kasutamise järelevalve teostatakse videokontrolli abil. Kui Korraldaja tuvastab, et kiip on antud kasutada mõnele teisele isikule, on Korraldajal õigus tühistada kogu tiimi tulemus etapilt, millel tuvastati kiibi üleandmine, ja korduval rikkumisel tiimi kogu tulemus ning nõuda kõigi seni saadud meenete ja võitude tagastamist. Mäng olgu aus!
Tiimide osaluskordade arvestust näeb iga Osaleja Sarja ametlikul kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks

VI Personaalne ajavõtukiip
Personaalse ajavõtukiibi kasutamisel 
1. pole vaja kanda kaasas isikut tõendavaid dokumente;
2. pole vaja raisata aega kiipide jaotamisel järjekorras seismisele;
3. on alati kindlus, et osalejal on temale kuuluv kiip;
4. on võimalik läbida rada rohkem kui kord 

VII  Tiimide kustutamine nimekirjast
Korraldajal on õigus kõrvaldada Sarjast Tiim, kes rikub Juhendi tingimusi meeldetuletustest hoolimata. See lõpetab ka Osalejate õiguse osaleda Etappidel. 
Osalejatel on õigus Tiimisisese üksmeelse otsuse alusel loobuda Sarjal osalemast. Korraldaja kustutab sellest tulenevalt Tiimi osalejate nimekirjast.

VIII  Peaauhind
Peaauhinna väärtuseks on vähemalt 3000 eurot. Peaauhinna saab endale Tiim, kes on olnud Parim Tiim. Pidevat arvestust peetakse sarja kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks, mis on ka avalik. Iga Etapi eest saab Tiim 10 punkti. Selleks, et Tiim loetaks etapil osalenuks ja teeniks 10 punkti, on vaja, et stardi ja finiši ühe etapi lahtiolekuaja jooksul oleks raja läbinud vähemalt kolm liiget. Seega ei ole nõutav, et Tiimi liikmed jookseksid koos, aga loomulikult tuleb see kambavaimule ainult kasuks. Parim Tiim on see, kes on kogunud enim punkte.
Raja läbimise kiirus ei ole kunagi prioriteeti andvaks faktoriks!
Kui selle arvestuse tulemusel on võrdse tulemusega rohkem kui üks Tiim, siis loositakse peaauhind enim punkte kogunud tiimide vahel. Autasustamisel ja/või loosimisel peab tiimi esindaja olema kohal. Vastasel korral toimub ümberloosimine.  

IX Auhinnad ja meened 
Lisaks peaauhinnale on tervisejooksu partneritelt ja toetajatelt Tiimidele ja Osalejatele muid auhindu ja meeneid.

X Piirangud Peapreemia saajate ringile 
Juhul kui Peapreemia saava tiimi liikmete seas on Korraldaja töötaja, ei ole sellel tiimil õigust Peapreemia saamisele. Partneritel on õigus teavitada Korraldajat oma otsusest kehtestada oma töötajate suhtes vastavaid piiravaid reegleid. Korraldaja teavitab sellest Juhendi täiendusega.  

XI  Austus kaaskondsete vastu ja heakord
Osalejad on tähelepanelikud ja abivalmid kõigi Tervisejooksul osalejate suhtes. Samuti järgivad nad heakorratavasid ja keskkonnasõbralikkust.

XII  Osalejate isikuandmete kasutamine
Korraldajal on õigus edastada Osalejate nõustumisel nende kontaktandmeid sarja partneritele kontaktide loomiseks. Samuti on korraldajal õigus edastada Tervisejooksu puudutavat infot avalikkusele

 

Tervisejooks individuaalosaleja juhend

 

Sari – 2014 Tervisejooksu individuaalsari, mis koosneb 21 etapist.

Etapp – Sarja ühel õhtul Tallinna parkides ja metsades toimuv 3-5 km jooks. Start avatakse kell 17.00 ja suletakse kell 20.00. Finiš suletakse kell 20.30 

Korraldaja – MTÜ Stamina Spordiklubi. Sõltuvalt kontekstist võidakse siin mõista ka Korraldaja töötajaid, ning Korraldaja poolt kaasatud muud isikud (meditsiiniline personal, parkimis-, raja-, vm korraldajad)

Osaleja – Tervisejooksul osalev füüsiline isik. Sarjale registreerumisega nõustub käesoleva juhendi tingimustega

Partner – Korraldaja poolt kaasatud äriühing, kes toetab Sarja korraldamist ja läbiviimist rahaliste ja mitterahaliste vahenditega

 

I  Registreerimine ja registreerimistasu

Tervisejooksu sarja individuaalosalejaks registreerimisel peab olema Stamina keskkonna kasutaja.  Kasutajaks saab registreerida siit .Olles juba kasutaja,  tuleb ennast keskkonda sisse logida ja valida võistluste altTERVISEJOOKS hulgast 2013 IND Tervisejooks ning täita väljad vastavalt juhistele

Registreerimistasu on 30-40 eurot sõltuvalt registreerimisvoorust. Registreerimistasu peab olema tasutud enne seda etappi, millel osaleja soovib esimesest korda osaleda.  

Registreerimistasu sisaldab osalemisõigust 21 etapil ja selle juurde kuuluvat teenindust.
 

II Ajavõtukiibid ja osalemiskordade arvestus

Korraldaja poolt antakse igale osalejale enne esimest etappi personaalne ajavõtukiip. Kiibi saab kätte vaid isikuttõendava dokumendi alusel. Personaalse kiibi alusel toimub osaleja osaluskordade ja tulemuste arvestus kogu hooaja vältel. Peale tervisejooksu sarja lõppu peab osaleja kiibi tagastamakorraldajale. Tagastamata kiibi eest on korraldajal õigus esitada osalejale arve summas 25 eurot. 
Korraldaja peab arvestust võistlejate üle personaalsetelt kiipidelt saadavate andmete alusel.

Kiipide õige omaniku poolt kasutamise järelevalve teostatakse videokontrolli abil. Kui Korraldaja tuvastab, et kiip on antud kasutada mõnele teisele isikule, on Korraldajal õigus tühistada osaleja tulemus etapilt, millel tuvastati kiibi üleandmine, ja korduval rikkumisel kogu tulemus ning nõuda kõigi seni saadud meenete ja võitude tagastamist. Mäng olgu aus!

Osaluskordade arvestust näeb iga Osaleja Sarja ametlikul kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks 

 

III Personaalne ajavõtukiip

Personaalse ajavõtukiibi kasutamisel

1. pole vaja kanda kaasas isikut tõendavaid dokumente;

2. pole vaja raisata aega kiipide jaotamisel järjekorras seismisele;

3. on alati kindlus, et osalejal on temale kuuluv kiip;

 

IV  Osaleja kustutamine nimekirjast

Korraldajal on õigus kõrvaldada Sarjast osaleja, kes rikub Juhendi tingimusi meeldetuletustest hoolimata. See lõpetab ka Osaleja õiguse osaleda Etappidel.

Osalejal on õigus loobuda Sarjal osalemast. Korraldaja kustutab sellest tulenevalt osaleja nimekirjast.

 

V  Auhinnad

Iga kuu esimesel Tervisejooks etapil loositakse eelmisel kuul osalenud individuaalosalejate vahele auhindu. Loosimisel osalemiseks on vaja, et stardi ja finiši ühe etapi lahtiolekuaja jooksul oleks rada läbitud. Parim osaleja on see, kes on kogunud enim punkte ehk osalenud enimal arvul etappidel. Raja läbimise kiirus ei ole kunagi prioriteeti andvaks faktoriks! Kõigi individuaalosalejate vahel loositakse sarja jooksul auhindu sarja partneritelt. Lisaks iga kuu peaauhinnale on energiakõnni partneritelt ja toetajatelt  osalejatele muid auhindu ja meeneid.

 

VI  Austus kaaskondsete vastu ja heakord

Osalejad on tähelepanelikud ja abivalmid kõigi Tervisejooksul osalejate suhtes. Samuti järgivad nad heakorratavasid ja keskkonnasõbralikkust.

 

VII  Osalejate isikuandmete kasutamine
Korraldajal on õigus edastada Osalejate nõustumisel nende kontaktandmeid sarja partneritele kontaktide loomiseks. Samuti on korraldajal õigus edastada Tervisejookst puudutavat infot avalikkusele

 

 

Kommentaarid

Kommentaare pole. Saad olla esimene julge, kes kommentaari lisab :)
Nimi: E-post:
Kontrollkood

...