Et En

41. TARTU RATTARALLI JUHEND

 1. 41. Tartu Rattaralli (RR) korraldab Klubi Tartu Maraton juhatuse kinnitatud RR nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ja toetajate kaasabil. RR on Tartu Maratoni Kuubiku 2022. aasta kolmandaks osavõistluseks. 41. RR korraldatakse UCI määrustele ja EJL reglemendile tuginedes ning vastavalt käesolevale juhendile ja Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
   
 2. Lisaks põhisõitudele 29. mail 2022 toimub 41. Tartu Rattaralli virtuaalsõit 20. maist kuni 5. juunini 2022 vastavalt eraldi juhendile. Virtuaalsõidul osalemiseks tuleb eraldi registreerida. Virtuaalsõidu tulemus läheb arvesse RR osaluskordade arvestuses, juhul kui samal aastal pole osalejal tulemust RR põhisõidult.
   
 3. 41. Tartu Rattaralli toimub pühapäeval, 29. mail 2022.                                                            
  • 124 km distantsi ühisstart on kell 11.00 Tartus Turu tänaval, AURA veekeskuse kõrval. 
  • 56 km distantsi ühisstart on kell 10.15 samas kohas.
  • Tartu Rattaralli 56 km distants ei ole võistlus ja autasustamist ei toimu, kuid tulemused lähevad arvesse Tartu Maratoni Kuubiku üldarvestuses.
  • Finiš asub Tartus Turu tänaval AURA veekeskuse kõrval.
    
 4. ​124 km rajal on 5 teenindus-toitlustuspunkti (TP) ja 56 km rajal on 3 TP-d. 124 km rajal on ka 1 vahefiniš (4 km) ja 3 mäefinišit (34,9 km, 54,8 km ja 89,5 km).
   
 5. Prügialad: meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Võistluste rajal on tähistatud prügiala enne ja pärast iga TP-d. Samuti on tähistatud kaks täiendavat prügiala rajalõikudel, mis oma profiililt on söömiseks/joomiseks sobilikud ja kus see eeldatavalt toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto- ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv. 
   
 6. Rattaralli läbimiseks on järgmised ajalimiidid:  
   
      56 km   124 km
  1. Nõo TP 16,8 km 11:25 16,8 km 12:00
  2. Embach / Otepää TP - - 49,5 km 13:45
  3. Ihamaru TP - - 78 km 15:20
  4. Vana-Kuuste TP 36,5 km 12:40 103 km 16:45
  5. RC Cola / Ülenurme TP 49,3 km 13:30 116 km 17:30
  Finiš 56 km 14:00 124 km 18:00

  Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse. Raskete ilmastikuolude korral võidakse ajalimiite võistluspäeval korrigeerida.
   
 7. Jalgrataste klass on vaba. Rajal edasiliikumiseks auto vms transpordivahendi või muu reeglitele mittevastava kõrvalise abi (sh elektrijalgratta) kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.
  • Mittestandardsel (UCI CR punktidele 1.3.007-1.3.009 ja 1.3.024. sätetele mittevastaval) sõiduvahendil lubatakse startida ainult peakomissari nõusolekul ja määratud tingimustel ning rajal teisi osalejaid ohustamata. Osaleja tulemus kantakse protokolli eraldi.
  • Ohutuse huvides soovitame tungivalt ratastelt Rattaralliks eemaldada kõik tüüpmõõtmetest väljaulatuvad lisad, nt. peeglid, pakiraamid, tugijalad, eraldistardi või triatloni tüüpi juhtrauad jne, et vältida grupis sõites üksteise külge haakumist ja võimalikul kukkumisel täiendavaid vigastusi.
    
 8. Osavõtt RR-ist toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
   
 9. Mõlemal distantsil on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.
   
 10. Võistluste trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest.
   
 11. Vanuseklassid. Osaleda võivad kõik 2007. aastal (lühikesel rajal 2010. aastal) või varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 124 km rajale ka nooremaid osavõtjaid treeneri kirjalikul loal. Erandkorras lubatakse 56 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel.                            
  124 km vanuseklassid: Naised: N17 (sünniaastad 2007-05), N20 (04-02), N21 (2001-1988), N35 (87-83), N40 (82-78), N45 (77-73), N50 (72-68), N55 (67-63), N60 (62-58), N65 (57-53), N70 (52 ja varem);
  Mehed: M17 (2007-05), M20 (04-02), M21 (2001-1988), M35 (87-83), M40 (82-78), M45 (77-73), M50 (72-68), M55 (67-63), M60 (62-58), M65 (57-53), M70 (52-48), M75 (47-43), M80 (42 ja varem).
   
 12. Stardigrupid.
   
  Stardigrupid 124 km stardinumbrid 56 km stardinumbrid
  Eliitgrupp 1-200 -
  1. grupp 201-300 5001-5500
  2. grupp 301-500 5501-6000
  3. grupp 501-700 6001-6500
  4. grupp 701-1000 6501-7000
  5. grupp 1001-1500 7001-...
  6. grupp 1501-2000 -
  7. grupp 2001-... -

  Põhimõtted: Tartu Rattaralli stardigruppide koostamise aluspõhimõtteks on osavõtjate ohutuse tagamine, paigutades stardigruppidesse võimalikult ühesuguste võimetega ratturid. Parim indikaator osalejate võimekuse kohta on tema varasem tulemus Tartu Rattarallil. ​
  • Rattaralli mõlema distantsi stardigruppide moodustamisel lähevad arvesse mõlema distantsi varasemad tulemused ainult registreerumisel kuni teise vooru lõpuni.
  • Osavõtjate soovil, kel puudub Tartu Rattaralli 2019., 2018. või 2017. aasta tulemus, arvestatakse teistel rattavõistlustel (2019. aasta hooajal) saavutatud tulemusi. Registreerudes saata taotlus oma sõitude tulemustega ning interneti link vastavale protokollile aadressile tartumaraton@tartumaraton.ee hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata. 
  • Prioriteet on Tartu Rattaralli sama distantsi tulemusel. Arvestatakse 2019. aastal (koef 1) või selle puudumisel 2018. aastal (koef 1,1), 2017. aastal (koef 1,2) RR-l saavutatud kohti, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis. 
  • 124 km eliitgrupis startimist võivad taotleda vaid kehtivat ME ja MU jalgratturi litsentsi (välja antud UCI-sse kuuluva rahvusliku jalgrattaliidu poolt) omavad ratturid ja 2019. aasta Tartu Rattarallil 1.-100. koha saavutanud. 
  • NE litsentsi omavad ratturid paigutatakse stardiguppidesse vastavalt varasematele tulemustele Tartu Rattarallil, tulemuse puudumisel tuleb esitada kirjalik taotlus koos kahe viimase aasta olulisemate võistlustulemustega ning interneti link vastavale protokollile aadressile tartumaraton@tartumaraton.ee hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata. 
  • Lühemal distantsil võivad varem mitteosalenud EJL M/N14, M/N16 litsentsiga ratturid taotleda paigutust 1. gruppi registreerumisel kuni teise vooru lõpuni.
  • Lühikese distantsi 2019. ja 2018. aasta tulemuste alusel saab pikal distantsil paigustuse alates 4. stardigrupist.
  • 2019. või 2018., 2017. aasta Tartu Rattarallil mitteosalenud saavad stardinumbri viimastesse stardigruppidesse.
  • Startima peab numbrile vastavast stardikoridorist. Suurema stardinumbriga eestpoolt koridorist startinud diskvalifitseeritakse. Erandkorras võib startida oma stardinumbrile vastavast stardigrupist tagantpoolt.
  • Stardinimekiri (stardigruppidesse paigutus) avaldatakse 1 nädal pärast esimese registreerimisvooru lõppu, numbriline stardiprotokoll avaldatakse kolm päeva enne võistluse toimumist.
    
 13. Osavõtjate registreerimine toimub:
  • internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 28.05.21 kell 17.00;
  • Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst. 25, Tartu, info tel. 7421 644) kuni 27.05.21 kell 17.00;
  • võistluskeskuses (Turu tn Aura keskuse ees parklas, info tel 5150 360) 28.05 kell 9.00-19.00; 
  • Klubide ja firmade arvestusse registreerimise infoga tutvu SIIN;
  • 20 või enam korda osa võtnud saavad erikujundusega „Tartu Rattaralli saadiku/suursaadiku“ stardinumbri, kui registreerimine on tehtud esimeses registreerimisvoorus. Detailsem info püsiosalejate tunnustamise kohta SIIT.
    
 14. ​Osavõtutasud:
   
    124 km 56 km
  kuni 02.05.2022 45 € 35 €
  03.05.-23.05.2022 55 € 45 €
  24.05.-28.05.2022 80 € 60 €

  NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! 

  Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt spordiklubide soodustus -10%, vt osavõtutasude sooduspaketid) ei laiene.
   
 15. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 28.05.2022 kell 17.00 kantakse pool osavõtutasust osaleja kasutajakontole krediidiks, mida ta saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku võistlustele registreerimisel. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil tartumaraton@tartumaraton.ee.
   
 16. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus) toimub:
  • kodulehe iseteeninduskeskkonnas kuni 28.05.22 kell 17.00;
  • võistluskeskuses 28.05.22 kell 09.00-17.00.
  • Kuni teise registreerimisvooru lõpuni on iseteeninduses pikemalt distantsilt lühemale ümberregistreerimine ja isikuvahetus samal distantsil tasuta. Tasuda tuleb osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.
  • Alates 24.05.22 on ümberregistreerimistasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.
  • Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust).
  • Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. 
  • Kaotatud / maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10 €.
    
 17. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses Tartus (Turu tn, Aura keskuse ees parklas, info tel 5150360):
  • 28.05 kell 9.00–19.00;
  • 29.05 kell 8.00–11.00.
    
 18. Ürituse ärajäämine.
  18.1. Tartu Rattaralli ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused.
  18.2. Tartu Rattaralli ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu ja etteteatamisega vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega kantakse 50% makstud osavõtutasust registreerija maratonikontole krediidiks, mida kontoomanik saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku üritustele registreerumisel. Krediit kehtib järgmise aasta Tartu Rattaralli 1. registreerimisvooru lõpuni.
  18.2.1. Kui eraisiku registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.18.2. nimetatud edasikande võimalusi ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.
  18.2.2. Kõik eraisikud, kelle tasutud osavõtutasust 50% kuulub edasikandmisele järgmiste ürituste osalustasudeks, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattaralli 1. registreerimisvooru lõpuks registreerima soovitud üritus(t)ele (täitma registreerimisvormi enda või teise isiku andmetega) ja vajadusel tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  18.2.3. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmiste ürituste osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele. Juriidilise isiku tasutud osavõtutasust kantakse 50% juriidilise isiku esindaja maratonikontole koondsummana, registreeritud isikuid automaatselt üle ei kanta. Ettevõtte esindaja peab tegema uued registreerimised hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattaralli 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  18.3. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.).
  18.4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.
  18.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
   
 19. Osavõtjale kindlustatakse: tähistatud rada, stardinumber koos ajavõtukiibiga, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri ja ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, autasustamine, tulemusega lõpetajatele medal ja nimeline diplom, pesemisvõimalus, vajadusel arstiabi, katkestajate transport finišisse, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile ning osalemisvõimalus kõikidel teistel RR programmilistel üritustel, kus eraldi osavõtutasu ei nõuta.
   
 20. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada, kokku murda ega mingil muul moel kahjustada. Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajale tagastada.
   
 21. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattaralli vältel stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtaval 41. RR stardinumbrit, mille tagaküljele on kinnitatud antud numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Lisaks on kõigil osalejatel ka sadulanumber ja kiivrinumber (1-300 stardinumbriga ratturitel on lisaks 2 seljanumbrit rattasärgi taskutel). Stardinumbri kuju ja suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel.
   
 22. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil, interneti kodulehel ja võistlusjärgsel esmaspäeval ajalehes Postimehes. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 www.tartumaraton.ee veebilehel. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni ja Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäeva kella 17.00-ni. 
   
 23. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi ja EPR Tartumaa Seltsiga. TP-des ja rajal osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiautod. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.
   
 24. Tehnilist abi osutatakse TP-des ja stardis. Rajal liiguvad tehnilise abi masinad. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei taga.
   
 25. Autasustamine toimub finišialas vastavalt ürituse ajakavale.
  • Autasustatakse 124 km distantsi 6 paremat meest, 6 paremat naist ning mäefinišite võitjaid. Võitjaid autasustatakse karika ja eriauhindadega. 
  • Välja on pandud ka karikad ja auhinnad 128 km distantsi vanuseklasside võitjatele.
  • Autasustatakse klubide- ja firmadearvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Kuubiku järgmisele osavõistlusele. Tasuta registreerimise info saadatekse klubi või firma esindaja e-postile. 
  • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast).
  • Sportlane, kes ei osale ametlikul autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele.
 26. Kaotatud-leitud asjad tuleb anda TP ülema kätte, kus need tuuakse finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte finišis sekretariaadist ja Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast üritust.
   
 27. Registreerimisega 41. Tartu Rattarallile kinnitab osavõtja nõusolekut RR juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
   
 28. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).
   
 29. Tartu Rattarallil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad rahvusvahelise jalgratturite liidu UCI dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti antidopingul (www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas.
   
 30. Diskvalifitseeritakse vale nime ja/või numbri all osalenu, kahe või enama ajavõtukiibiga osaleja ning  muul moel ebasportlikult käitunud isikud (vt ka juhendi eelnevad punktid). Võistluste direktoril ja peasekretäril on õigus tõendusmaterjali ilmnedes teha diskvalifitseerimisotsus ka tagantjärgi pärast ametlike tulemuste kinnitamist.
   
 31. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada peakomissarile
  • esimese saja lõpetaja kohta 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist,
  • kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
  • Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab kohtunike kogu. 
  • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni ja Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni võistlusjärgse kolmapäeva kell 17.00-ni.
    
 32. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja kohtunike kogu. 

...