Et En

Virtuaalsõidu juhend

1. Üldinfo

1.1. 27. Tartu Rattamaratoni virtuaalsõidu (edaspidi VS) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ning juhatuse ja volinike kogu otsustele. VS on 27. Tartu Rattamaratoni alamüritus ja täiendab rattamaratoni põhidistantse. Virtuaalsõidul osalemiseks tuleb eraldi registreerida. 
 
1.2. 27. Tartu Rattamaratoni virtuaalsõit toimub 6.-22. septembrini 2024.

 • Virtuaalsõit on nn. kaugosalusega rattasündmus, millel saab osaleda endale sobivas kohas ja ajal. Ettenähtud distants tuleb läbida mis tahes päeval etteantud ajavahemikus vabalt valitud rajal. 
 • Valikus on distantsid 86 km, 40 km ja 21 km. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Vahepeal peatudes ei panda kella seisma.
 • Distantsi võib läbida kas RM ametlikul rajal (välja arvatud põhipäeval 15. septembril) või vabalt valitud omale sobivas kohas ja rajal. Soovitame võimalusel vältida asfaltkattega radasid. RM ametlikud rajad kulgevad peamiselt kruusakattega teedel ja metsateedel ja on looduses tähistatud virtuaalsõidu perioodi jooksul.
 • Peale tavalise jalgratta on erandkorras virtuaalsõitu lubatud läbida ka elektrijalgrattaga.
 • Virtuaalsõit ei ole võistlus, paremusjärjestuse koostamist ega autasustamist ei toimu, osaluskord läheb arvesse Tartu Maratoni Klassiku sarjas (iga osaleja saab 1 punkti) ning hõbe- ja kuldmärkide arvestuses, juhul kui samal aastal pole osalejal tulemust RM-i põhisõidult.

 

1.3. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või kohtunike kogu töö käigus.

2. Osalemise üldised reeglid

2.1. Osavõtt VS-st toimub omal riisikol. Tavaliiklus ei ole suletud. KOHUSTUSLIK on kõigi liikluseeskirjade järgimine. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. Kohustuslik on kanda kiivrit.
 
2.2. Osaleda võivad kõik 2009. aastal (kahel lühemal distantsil 2012. aastal) või varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. 

 

2.3. Virtuaalsõidul osalemiseks väljas liikumine peab toimuma vastavalt osaleja asukoha riigi sellel ajahetkel kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. VS-l osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame virtuaalsõidul osaledes hoida teiste inimestega vahet vastavalt Terviseameti soovitustele. Märgates terviseprobleemiga inimest, palume helistada hädaabinumbril 112.  
 
2.4. Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 

3. Registreerimine ja ümberregistreerimine

3.1. Osavõtjate registreerimine toimub internetis Klubi Tartu Maraton kodulehel kuni 22.09.2024 kell 23.59.

 

3.2. Ümberregistreerimine (isiku ja/või distantsi vahetus) toimub:

 • kuni 22.09.24 kodulehe iseteeninduskeskkonnas,
 • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 14.09. kell 10.00-17.00.
 • 15. septembril ümberregistreerimist ei toimu (ei nime ega distantsivahetust).

 

3.3. Registreerimisega 27. Tartu Rattamaratoni virtuaalsõidule kinnitab osavõtja oma nõusolekut käesoleva juhendiga.

 

3.4. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

4. Osavõtutasud
Kuupäev 21 km 40 km 86 km
kuni 31.12.2023 35 € 45 € 55 €
01.01.- 22.09.2024 36 € 46 € 56 €

 

4.1. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

Kõikides osavõtutasudes kehtib kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 30% hinnasoodustus. Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus -10%) ei laiene. 

 

4.2. Osavõtjale kindlustatakse: digitaalne stardinumber, tulemusega lõpetajale 27. Tartu Rattamaratoni medal (saadetakse postiga 2 nädala jooksul pärast tulemuse kinnitamist, saatekulu sisaldub osavõtutasus), nimeline elektrooniline diplom, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile (ei saadeta postiga, kättesaamine KTM ürituste võistluskeskustest või büroost lahtiolekuaegadel).

5. Ajavõtt ja tulemuse üleslaadimine

5.1. Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms). 
 
5.2. Tulemuse saamiseks: 

 • Klubi Tartu Maraton kodulehel tuleb registreerida soovitud distantsile ja maksta osalustasu.
 • Läbida ürituse toimumisperioodi jääval päeval valitud pikkusega distants ja fikseerida see oma mõõteseadmega. Palume kindlasti mõõteseadmelt kontrollida, et läbitud maa oleks vähemalt sama pikk kui valitud distants. 
 • Laadida mõõteseadme logifail hiljemalt 22. septembril kell 23.59 üles KTM kodulehel virtuaalsõidu osalejate nimekirjas. Faili saab üles laadida korduvalt, arvesse läheb viimane.
 • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.tartumaraton.ee. Ametlikud tulemused avaldatakse 25. septembril kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.
 • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni 27. septembri kella 17.00-ni. 
 • Medali saatmise eelduseks on korrektse postiaadressi sisestamine. 

 

5.3. Virtuaalsõidu tulemust ei arvestata stardigrupi määramisel järgnevatel aastatel.

...