Et En

Teate Rattamaratoni juhend

Juhend

 1. 7. Tartu Teate Rattamaratoni korraldab Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ja programmile ning Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
 2. 7. Tartu Teate Rattamaraton toimub pühapäeval, 11. septembril 2022 89 km pikkusel distantsil Otepäält Elvasse.
 3. Liiklus: Võistlusrada ei ole tavaliikluseks suletud. Korraldaja tagab rajajulgestuse peateega ristuvatel rajalõikudel. Kõik võistlejad peavad vajadusel järgima liikluseeskirju ja vastutavad liiklusturvalisuse eest ise.
 4. Teatemaratoni start antakse kell 11.00 Otepääl Tehvandi staadionil ühisstardina.
 5. Etapid, teatevahetus ja ajavõtt: Võisteldakse 3-liikmeliste võistkondadena ühes võistlusklassis. Võistlusdistants koosneb 3 etapist:
  1. etapp Otepää - Pringi teerist 29,5 km
  2. etapp Pringi teerist - Palu 36,8 km
  3. etapp Palu - Elva 22,4 km
  • Iga võistkond saab koos stardimaterjalidega portatiivse GPS-seadme, mis on nn. teatepulk ja mis antakse teatevahetuses ühelt võistlejalt teisele. GPS-seadme võib panna kas rattasärgi taskusse või ümber käsivarre. Taskusse pannes ei tohi eemaldada seadme ümber olevat kaitset. GPS-seadme abil on nii korraldajatel kui kaasvõistlejatel võimalik jälgida nutiseadmest või arvutist võistkondade liikumist. Vastav link edastatakse võistkondadele e-posti teel võistluseelsel nädalal koos osalejainfoga.
 6. Ajavõtt toimub elektrooniliselt. Ajavõtukiip on kinnitatud iga võistleja juhtrauanumbri tagaküljele. Kiipe ei ole vaja korraldajatele tagastada. 
 7. Teatevõistluse läbimiseks on järgmised ajalimiidid:
   
  Kontrollpunkt km Ajalimiit
  Pringi 29,5 km 13:10
  Palu 66,3 km 15:30
  Finiš 88,7 km 17:00
  Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks, neilt võetakse ajavõtukiip ning neil tuleb rajalt lahkuda. Teenindus- vahetuspunktist (TP) tuuakse katkestajad soovi korral bussiga finišisse pärast punkti sulgemist.
 8. Prügialad. Teatemaratoni rajal on tähistatud prügiala ainult vahetusalades. Vahetusalas peatudes pange prügi seal olevatesse prügikastidesse. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto- või videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus võistkond diskvalifitseerida.
 9. Osavõtt Tartu Teate Rattamaratonist toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 10. Registreerimine toimub:
  • internetis kodulehel www.tartumaraton.ee ja Klubi Tartu Maraton büroos kuni 09.09.2022 kell 17.00;
  • Registreerida tuleb kogu võistkond korraga koos etapilise nimelise ülesandmisega;
  • Võistkonna liikmete etappe saab muuta kodulehe iseteeninduskeskkonnas tasuta kuni 09.09.2022 kell 17.00. Stardipaigas registreerimist ega ümberregistreerimist ei toimu.
 11. Osavõtutasu võistkonna kohta kuni 08.09.2022 - 50 € ja 09.09.2022 - 65 €.  
  Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
 12. Stardipaigutuse saab kuni 08.09.2022 registreerudes võistkonna eelmise aasta Tartu Teate Rattamaratoni  tulemuse alusel. Pärast seda registreerudes või varasema tulemuse puudumise korral registreerumise järjekorras.
 13. Stardimaterjalide väljastamine toimub 10.09.2022 kell 14.00-18.00 Klubi Tartu Maraton büroos Tartus, Laulupeo pst. 25 ja võistluspäeval stardipaigas alates 1,5 tundi enne starti.
 14. Osavõtjatele tagatakse ajavõtt (ainult ajavõtukiibi olemasolul), diplom, pesemisvõimalus ning toitlustus finišis ja joogivõimalus 2 vahetusalas, pakkide vedu stardist finišisse, vajadusel arstiabi, katkestajate transport teeninduspunktidest finišisse.
 15. Autasustatakse 6 paremat võistkonda. Autasustamine toimub finišiala poodiumil 15 minutit pärast 6. võistkonna finišeerumist. 
  • Rahalised auhinnad: 1.koht - 300 €, 2.koht - 200€, 3.koht - 150€. Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast).
  • Osavõtutasu krediit Kuubiku sarja võistlustele registreerimisel: 4.koht - 100€, 5.koht - 75€, 6.koht - 50€.
  • Välja on pandud ka esemelised auhinnad Klubi Tartu Maraton koostööpartneritelt. ​​Võistkond, kes ei osale autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele.
 16. Osavõtjate transport. Logistikat stardist teatevahetusaladesse ega finišist starti korraldajad ei taga.
 17. Parklad stardipaikades ja finišis on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorralduse skeemile ja parklate täituvusele.
 18. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks. 
 19. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).

...