Et En

40. TARTU MAASTIKUMARATONI VIRTUAALJOOKSU JUHEND

 1. 40. Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooksu (VJ) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ning juhatuse ja volinike kogu otsustele. VJ on 40. Tartu Maastikumaratoni alamüritus ja täiendab maratoni põhidistantse. Virtuaaljooksul osalemiseks tuleb eraldi registreerida.
   
 2. 40. Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooks toimub 29. aprillist kuni 15. maini 2022.
  • Virtuaaljooks on jooksuüritus, millel saab osaleda endale sobivas kohas ja ajal. Ettenähtud distants tuleb läbida mis tahes päeval etteantud ajavahemikus. 
  • Valikus on distantsid 42 km, 24 km, 10 km ja 5 km. Kõiki distantse võib läbida kas joostes või kõndides. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Vahepeal peatudes ei panda kella seisma.
  • Eraldi distantsina on võimalik valida maratoni kombo, mille puhul võib 42 km distantsi läbida virtuaaljooksu perioodi vältel osade kaupa. Iga osa minimaalne pikkus on 4,2 km.
  • Keelatud on distantsi läbimiseks auto, jalgratta vms. mootori- või inimjõul liikuva transpordivahendi kasutamine. Reeglite rikkumise tuvastamisel on korraldajal õigus osaleja diskvalifitseerida.
  • Distantsi võib läbida kas MM ametlikul rajal või vabalt valitud omale sobivas kohas ja rajal. Soovitame võimalusel vältida asfaltkattega radasid.  MM ametlikud rajad kulgevad peamiselt kruusakattega metsateedel ja on looduses tähistatud VJ perioodi vältel.
  • Virtuaaljooks ei ole võistlus ja autasustamist ei toimu, osaluskord läheb arvesse Tartu Maratoni Kuubiku sarjas (iga osaleja saab 1 punkti) ning hõbe-, kuld- ja saadikumärkide arvestuses, juhul kui samal aastal pole osalejal tulemust Tartu Maastikumaratoni põhidistantsil.
  • Lõpuprotokollis avaldatakse kõigil distantsidel sama distantsi jooksjate ja kõndijate tulemused koos.
    
 3. Osavõtt VJ-st toimub omal riisikol. Tavaliiklus ei ole suletud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma kõiki liikluseeskirju. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. 
   
 4. Väljas liikumine VJ-l osalemiseks peab toimuma vastavalt osaleja asukoha riigi eriolukorra ja sellel ajahetkel kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. VJ-l osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame virtuaaljooksul osaledes hoida teiste inimestega vahet vastavalt Terviseameti soovitustele. Märgates terviseprobleemiga inimest, palume helistada hädaabinumbril 112.  
   
 5. Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 
   
 6. Osaleda võivad kõik 2007. aastal (kahel lühemal distantsil 2010. aastal) või varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. 
   
 7. Osavõtjate registreerimine toimub internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 15.05.2022 kell 23.59.
  8. mail registreerimist ei toimu.
   
 8. Osavõtutasud:             
   
  Virtuaal MM 42 km ja kombo 42 km 24 km 10 km 5 km
  kuni 15.05.2022 35 € 30 € 20 € 15 €
   
  • Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.
  • Kõikides osavõtutasudes kehtib kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus (v.a. ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus -10%) ei laiene.
    
 9. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus) toimub:
  • kodulehe iseteeninduskeskkonnas kuni 15.05.22 kell 23.59.
  • 8. mail ümberregistreerimist ei toimu.
  • Lühemalt distantsilt pikemale ümber registreerides või mittekehtiva soodustuse korral tuleb juurde maksta osalustasude vahe.
    
 10. Osavõtjale kindlustatakse: digitaalne stardinumber, tulemusega lõpetajale 40. Tartu Maastikumaratoni medal (saadetakse postiga 2 nädala jooksul pärast tulemuse kinnitamist) ja nimeline elektrooniline diplom, tähistatud Maastikumaratoni rajad (vt punkt 2), kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile (ei saadeta postiga, kättesaamine KTM ürituste võistluskeskustest või büroost lahtiolekuaegadel).
   
 11. Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms). 
   
 12. Tulemuse saamiseks: 
  • Klubi Tartu Maraton kodulehel tuleb registreerida soovitud distantsile ja maksta osalustasu.
  • Läbida ürituse toimumisperioodi jääval päeval valitud pikkusega distants ja fikseerida see oma mõõteseadmega. Palume kindlasti mõõteseadmelt kontrollida, et läbitud maa oleks vähemalt sama pikk kui valitud distants. 
  • Laadida mõõteseadme logifail hiljemalt 15. mail kell 23.59 üles KTM kodulehel virtuaaljooksu osalejate nimekirjas osaleja nime juures. Faili saab üles laadida korduvalt, arvesse läheb viimane.
  • Medali saatmise eelduseks on korrektse postiaadressi sisestamine koos tulemusega. 
  • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.tartumaraton.ee. Ametlikud tulemused avaldatakse 20. mail kell 17.00 interneti kodulehel.
  • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni 18. mai kella 17.00-ni. 
    
 13. Registreerimisega 40. Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooksule kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva juhendiga.
   
 14. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).
   
 15. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.

...