Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Kommentaarid

Juhend

Täpsusorienteerumise „ Võru kevad  2021 “  võistlusjuhend

 

Aeg: Pühapäev, 13. juuni 2021. Stardi algus 12.00

NB! Kl.11.30 toimub soovijatele kohapealne infotund - osavõtusoovist teatada registreerimisel!

 

Koht:  Haanja keskus

Korraldajad:  Eesti Invaspordi Liit, Orienteerumisklubi Võru, Võru Ratastooliklubi. Rajameister, peakohtunik, infotunni läbiviija:  Sixten Sild, telf. 5068377

Registreerimine:

Võistlusest osavõtuks ja infotunniks  on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 31. mai. 2021. Registreerida saab e-postiga  marjak48@gmail.com või telefonil 56220512, teatades võistleja nime ja võistlusklassi.

Osavõtutasu:

Osavõtutasu 3 €. koha peal.

 

Võistlusreeglitest:

Võistleja saab stardist orienteerumiskaardi ja kontrollkaardi. Kontrollpunktide (KP) asukohad on kantud kaardile. Võistleja peab läbima raja ettenähtud KPde  järjekorras. Liikuda võib üksnes mööda laia pruuni joonega kaardil kujutatud teid ja teeradu, nendelt lahkumine on keelatud. Liikuda võib jalgsi, sh. kasutades mistahes abivahendit, ratastooliga vms. Võistlejal,  kes puude tõttu vajab kõrvalabi, võib olla saatja.

Kaardil on märgitud KPde piirkonnas maastikul 3 kuni 5 KP tähist. Iga KP tähise läheduses on tee või raja ääres tähistatud otsustuskoht, mille külge on riputatud komposter. Võistleja peab kaarti tõlgendades  ja KP legendi kasutades otsustama, milline maastikul olevatest KP tähistest vastab kaardil trükid KP ringi keskpunktile. KP tähistele vastavad tähed A; B; C; D ja E vaadatuna otsustuskohast vasakult paremale   (s.t. vasakpoolseimale tähisele vastab alati täht A). Vastus tuleb märkida otsustuskoha piirkonnast lahkumata, komposteerides kontrollkaardi vastavas veerus asuvat lahtrit. Kui ükski maastikul asuvatest KP tähistest ei vasta kaardil näidatud KP ringi keskpunktile, komposteeritakse lahtrisse Z.

Rajal on 1 kuni 2 ajavõtuga kontrollpunkti. Ajavõtuga KPde piirkonnas on maastikul kuni 5 KP tähist. Ajavõtuga kontrollpunkte ei ole kantud sellele orienteerumiskaardile, mille võistlejad saavad stardis. Ajavõtuga KP juures pannakse võistleja istuma sellisesse asendisse , et ta näeb kõiki KP tähiseid. Samaaegselt stopperi käivitamisega annab kohtunik võistlejale kaardi, mis kajastab ainult KP ümbruse piirkonda ning millele on kantud KP ring ja legend. Aeg fikseeritakse hetkel kui võistleja annab vastuse. Kontrollaeg ajavõtuga kontrollpunktis on 1 minut.

Kõik võistlejad peavad läbima finiši. Finišis annab võistleja kohtunikule ära orienteerumiskaardi ja kontrollkaardi. Orienteerumiskaart ja kontrollkaart tagastatakse lõpetanud võistlejatele peale viimase võistleja finišit.

Raja läbimise kiirus ei ole tulemuse arvetuse seisukohalt oluline, tingimusel, et rada läbitakse kontrollaja piires. Kontrollaeg sõltub raja pikkusest ja KP-de arvust, kuid see ei ole üle 2 tunni.

Tulemuste arvestus: Iga õigesti märgitud kontrollpunkt annab ühe punkti. Ajavõtuga kontrollpunktide puhul annab ühe punkti õige vastus, mis on antud kuni 60 sekundi jooksul. Vale vastus ajavõtuga KP-s toob kaasa trahvi 60 sekundit, mis liidetakse vastamiseks kulunud ajale. Ajavõtuga KP 60 sekundi jooksul vastuse mitteandmine toob kaasa trahvi 120 sekundit. Mõlemas ajavõtuga KP vastamiseks kulunud ajad (koos võimalike trahvidega) liidetakse kokku, see moodustab võistleja koguaja ajavõtuga KPdes. Tulemuse arvestuses järjestatakse võistlejad kogutud punktisumma alusel. Võrdse punktisummaga võistlejad järjestatakse ajavõtuga KPde koguaja alusel, väiksem aeg annab kõrgema koha.

 

Võistlusklassid:

Kolm võistlusklassi:

1. Avatud klass - alates 19-aastast sõltumata soost 

2. Paraolümpia klass - puudega inimesed sõltumata soost ja vanusest

3. Noorte klass - kuni 18-aastased sõltumata soost

 

Autasustamine:   võistlusklassi kolme paremat autasustatakse diplomi ja  medaliga.

...