Et En

Juhend

1. Korraldus
Sportland Kõrvemaa Rattamaraton toimub pühapäeval, 27. septembril 2020. a. ja on Sportland Kõrvemaa Nelikürituse üks osavõistlus. Rattamaratoni korraldab Baltic Events Estonia MTÜ.

2. Stardi- ja finišikorraldus
Stardi- ja finišipaik asub Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses. Rada kulgeb suures osas Põhja-Kõrvemaa Maastikukaitseala suusaradadel ja metsateedel. Rada on tähistatud. Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima märgiseid ning liikluskorraldajate märguandeid.

45 km põhidistants: Ühisstart kell 12.00. Rajal on 2 teeninduspunkti.
18 km distants: Ühisstart kell 13.00. Rajal on 1 teeninduspunkt.
18 km rada ei ole võistlus, paremusjärjestus selgitatakse protokollide põhiselt.

Stardigrupid 45 km
I stardigrupp
1-100

II stardigrupp
101-300

III stardigrupp
301-…

18 km distantsil eraldi stardigruppe ei moodustata.

Stardigruppidesse paigutatakse individuaalselt – EJL litsentsi omavad eliitsportlased paigutatakse I stardigruppi, tavaharrastaja saab stardikoha II ja III stardigrupis. Stardigruppidesse paigutamisel jälgitakse tulemusi 2019. a, selle puudumisel 2018. a toimunud Sportland Kõrvemaa Rattamaratonidel. Varasemaid tulemusi arvestatakse kõigil neil, kes on end registreerinud võistlusele hiljemalt 20. september 2020, kuid ei tagata sama stardinumbrit.
Startima peab oma stardikoridorist, valest koridorist startinud diskvalifitseeritakse.
Jalgrataste klass on mõlemal distantsil vaba. Jalgratast distantsil vahetada ei tohi. Rajal edasiliikumiseks kõrvalise abi kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse.
Tehnilist abi osutatakse stardipaigas ja teeninduspunktides. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei paku. Soovitav on osalejail need ise kaasa võtta.
Rattapesu võimalus on Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses.

3. Osavõtjad
Osaleda võivad kõik ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
Mõlemal distantsil on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse!
Rattamaratonist osavõtt toimub oma vastutusel (alaealistel lapsevanema või hooldaja vastutusel). Korraldajad soovitavad enne registreerumist läbida tervisekontrolli, et arst kinnitaks võimekust vastav distants läbida.

4. Registreerimine
Osavõtjate registreerimine toimub internetis aadressil http://register.sk100.ee.
Osaleja nimi ilmub stardiprotokolli pärast osavõtumaksu tasumist. Osavõtumaksu saab tasuda pangalingi kaudu registreerimisankeedi täitmise järgselt.
Kinnitus osaleja edukale registreeringule on osavõtja nimi stardiprotokollis registreerimislehel. Numbriline stardiprotokoll ilmub võistluse kodulehele 25. septembril.
Registreerimine internetis lõpeb reedel, 25. septembril kell 23.59.
Registreerida on võimalik ka võistluspäeval kohapeal alates kella 10.00st. Registreerimine lõpeb 15 minutit enne starti.

5. Ümberregistreerimine
Ümberregistreerimine on võimalik kuni 25. septembri kella 23.59-ni. Võistluspäeval ümberregistreerimist ei toimu. Kõigil ümberregistreerimistel on tasu 5 EUR (sh nimevahetus). Distantsi muutmisel lisandub osavõtutasude vahe. Ümberregistreerimisel tuleb uuel osalejal täita registreerimisankeet (kuni pangalinkideni). Ümberregistreerimistasu tuleb kanda korraldaja Baltic Events Estonia MTÜ arveldusarvele, selgitusse märkida: varasema osaleja nimi, uue osaleja nimi ja distants (Nt: Mari Karu asemel osaleb Mari Unt, 18km). Distantsivahetusel märkida osaleja nimi ja distantsi vahetus (nt Mari Karu ümberregistreerimine 45-lt 18-le). Muudatus stardiprotokollis tehakse peale makse laekumist.

6. Osavõtumaksud:

  Rattamaraton 45 km Rattamaraton 18km
kuni 31.08.2020 25 EUR 20 EUR
1.09-25.09.2020 30 EUR 25 EUR
Kohapeal 35 EUR 30 EUR

50% soodustusega osavõtutasud noortele alla 20 a (kaasa arvatud) kasutades sooduskoodi NOOR ja seenioridele alates 60 a kasutades sooduskoodi SEENIOR

  Rattamaraton 45 km Rattamaraton 18 km
kuni 31.08.2020 12,5 EUR 10 EUR
1.09-25.09.2020 15 EUR 12,5 EUR
Kohapeal 17,5 EUR 15 EUR

Neil, kes ei maksnud osavõtutasu otse pangalingiga, tuleb see maksta MTÜ Baltic Events Estonia arveldusarvele:
Swedbank EE392200221065719953
Selgitusse märkida RATTAMARATON2020, ees- ja perekonnanimi, distants (Nt RATTAMARATON2020, Kati Karu, 18km).

Nelikürituse osavõistluste ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või võistleja loobumisel võistlusel osalemisest osavõtumaksu ei tagastata.

7. Stardimaterjalid
Stardimaterjalide hulka kuulub stardinumber koos ajavõtukiibiga, numbri kinnitused, sponsorite materjalid.
Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval 27. septembril kella 10.00st kuni startide alguseni stardipaigas Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses.
Starti lubatakse ainult Sportland Kõrvemaa Rattamaratoni vastava distantsi stardinumbriga võistlejad. Stardinumber peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud osaleja.

8. Ajavõtt
Ajavõtmine toimub nii 45 km kui 18 km distantsil elektroonilise ajavõtukiibiga.
Kiipi peab kandma stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni.
Finišiprotokollis tuuakse välja võistleja koht oma vanuseklassis.

9. Tulemused
Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja kodulehel.

10. Meditsiiniline abi
Meditsiiniline abi on vajadusel tagatud kogu raja ulatuses. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada sellest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile, korraldamisega seotud inimestele või hädaabinumbril 112.

11. Katkestamine
Võistluse meditsiinipersonalil ja kohtunikel on õigus võistleja rajalt ära kutsuda, kui nad peavad seda vajalikuks.

12. Diskvalifitseerimine
Korraldajatel on õigus võistleja diskvalifitseerida, kui võistleja ei täida võistluse reegleid, segab kaasvõistlejaid või takistab mõnel muul viisil võistluse korraldamist.

13. Autasustamine
Autasustamine toimub kell 14.30 finišipaigas, autasustatakse pika distantsi 3 paremat meest ja 3 paremat naist.
Lühikesel distantsil autasustamist ei toimu, paremusjärjestus selgitatakse protokollide põhiselt.
Mesikäpa noortesõidul autasustatakse esimest kolme poissi ja tüdrukut.

14. Fotografeerimine
Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel korraldajate poolt tehtud fotosid ja videosid.

15. Protestid
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta esimese 50 lõpetaja osas tuleb esitada 1 tunni jooksul pärast 50. võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 30 minuti jooksul pärast finiši sulgemist. Protesti tasu on 20 EUR, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii.
Juhendis käsitlemata juhud lahendavad korralduskomitee ja/või zürii jooksvalt.

16. Üldinfo
Osavõtjatele kindlustatakse rada, rinnanumber, infoleht, ajavõtt, tulemus lõpuprotokollis, teenindus TP-des, autasustamine, elektrooniline diplom nime aja ja kohaga, vajadusel esmaabi kogu raja ulatuses, katkestajate transport finišisse.
Kõigile lastevõistlustest osavõtjatele kindlustatakse meened.

...