Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Tulemused Kommentaarid

Juhend

1. SEB 17. Tartu Rattamaratoni (edaspidi 17. RM) korraldavad Klubi Tartu Maraton (KTM) juhatuse kinnitatud 17. RM nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil.

2. 17. RM viiakse läbi vastavalt Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) MTB XCM võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ning Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.

3. 17. RM toimub pühapäeval, 21. septembril 2014. a. 
88,7 km (edaspidi 89 km) ühisstart on kell 10.00 Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil. 
40 km ühisstart on kell 13.00 Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil. 
40 km sõit ei ole võistlus, paremusjärjestust ei selgitata. 
Finiš on Elva lähedal, Tartumaa Tervisespordikeskuses.

4. 89 km rajal on 6 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1. Matu 12,3 km, 2. Ande 22,1 km, 3. Puka 36,5 km, 4. Astuvere 50,6 km, 5. Palu 66,3 km, 6. Hellenurme 77,2 km ja 2 vahefinišit: Matul (12,2 km) ja Palul (66,3 km).

5. 40 km rajal on 3 TP-d: 1. Kannistiku 9,9 km, 2. Palu 18,7 km, 2. Hellenurme 29,6 km.

6. Rattamaratoni läbimiseks on järgmised ajalimiidid:

  89 km 40 km
Matu TP 12,3 km 11.15 -
Ande TP 22,1 km 12.30 -
Puka TP 36,5 km 14.30 -
Astuvere TP 50,6 km 15.00 -
Kannistiku TP 9,9 km - 14.30
Palu TP 66,3 km / 18,7 km 16.30 16.30
Hellenurme TP 77,2 km / 29,6 km 17.15 17.15

17. RM finiš suletakse kell 18.30. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-st katkestajate bussiga finišisse.

7. Liikluskorraldus. Rattamaratoni rada kulgeb suuremalt osalt Tartu Maratoni rajal metsa- ja kruusateedel. Võistlusmääruste kohaselt on rada tähistatud 48 tundi enne starti. Üldkasutatava liiklusega teedel ja kohalikel teedel kehtivad liikluspiirangud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. Võistlustrassile ei lubata võistlejate saatemasinaid (autod, mootorrattad, maasturid jt.), erandiks on vaid erilubadega korraldajate masinad maanteedel.

8. Jalgrataste klass on vaba. Jalgratast distantsil vahetada ei tohi. Rajal edasiliikumiseks auto vms. mootoriga transpordivahendi või muu reeglitele mittevastava kõrvalise abi (nt naisvõistleja kiirust tõstev lükkamine meesvõistleja poolt) kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 
• Mittestandartsel (UCI CR punktidele 1.3.007-1.3.009 ja 1.3.024. sätetele mittevastaval) sõiduvahendil lubatakse startida ainult peakomissari nõusolekul ja määratud tingimustel ning rajal teisi osalejaid ohustamata. Osaleja tulemus kantakse protokolli eraldi. 
• Ohutuse huvides soovitame tungivalt ratastelt Tartu Rattamaratoniks eemaldada kõik tüüpmõõtmetest väljaulatuvad lisad, nt. peeglid, pakiraamid, tugijalad, eraldistardi või triatlon tüüpi juhtrauad jne, et vältida grupis sõites üksteise külge haakumist ja võimalikul kukkumisel täiendavaid vigastusi.

9. Tehnilist abi osutatakse stardipaigas ja TPdes. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei paku, soovitav on osalejail need ise kaasa võtta.

10. Osavõtt 17. RMst toimub omal riisikol.

11. Mõlemal distantsil on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist

12. Osaleda võivad kõik 1999. a. (lühikesel rajal 2002. a.) ja varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. 
Erandkorras lubatakse 89 km rajale ka nooremaid osavõtjaid treeneri kirjalikul loal. 
Erandkorras lubatakse 40 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 
Vanuseklassid: 
Naised: N17 (sünniaastad 1999-97), N20 (96-94), N21 (93-80), N35 (79-75), N40 (74-70), N45 (69-65), N50 (64- 60), N55 (59-55), N60 (54-50), N65 (49-45), N70 (44 ja varem); 
Mehed: M17 (99-97), M20 (96-94), M21 (93-80), M35 (79-75), M40 (74-70), M45 (69-65), M50 (64-60), M55 (59-55), M60 (54-50), M65 (49-45), M70 (44-40), M75 (39-35), M80 (34 ja varem). 
 
13. Stardigrupid

Stardigrupid

89 km stardinumbrid 40 km stardinumbrid
Eliitgrupp 1 – 100 -
1. grupp 101 – 300 5001 – 5500
2. grupp 301 – 500 5501 – 6000
3. grupp 501 – 700 6001 – 6500
4. grupp 701 – 1000 6501 – ...
5. grupp 1001 – 1500  
6. grupp 1501 – 2000  
7. grupp 2001 – 2500  
8. grupp 2501 – 3000  
9. grupp 3001 – 3500  
10. grupp 3501 – ...  

Rattamaratoni mõlema distantsi stardigruppide moodustamisel lähevad arvesse varasemad tulemused registreerimisel ainult enne 12.09.2014. a. 
• Prioriteet on Tartu Rattamaratoni sama distantsi tulemusel. Arvestatakse 2013. a. (koef. 1) või selle puudumisel 2012. a. (koef. 1,2) rattamaratonil saavutatud kohti, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis. 
• 40 km 2013. ja 2012.a tulemuste alusel saab 89km-l paligutuse alates 5.stardigrupist.
• 89 km eliitgrupis startimisõigus on vaid kehtivat ME või WE jalgratturi litsentsi (välja antud UCIsse kuuluva rahvusliku jalgrattaliidu poolt) omavatel ratturitel, kes on teinud täiendava ülesandmise UCI võistlusel osalemiseks. 
• 2013. a. ja 2012. a. rattamaratonil mitteosalenud saavad stardinumbrid viimastesse stardigruppidesse, v.a. tippratturid, kes paigutatakse individuaalselt. 
• 40 km-l varem mitteosalenud EJL M/N14, M/N16 litsentsiga ratturid võivad taotleda paigutust I gruppi. Taotlus tuleb esitada hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks, hilisemaid taotlusi ei arvestata. 
Startima peab numbrile vastavast stardikoridorist. Suurema stardinumbriga eestpoolt koridorist startinud diskvalifitseeritakse. Erandkorras võib startida oma stardinumbrile vastavast stardigrupist tagantpoolt. 

Stardinimekiri (stardigruppidesse paigutus) avaldatakse nädal pärast esimese registreerimisvooru lõppu, numbriline stardiprotokoll hiljemalt kolm päeva enne võistlust.

14. Osavõtjate registreerimine toimub:
*internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee 19.09.14 kella 17.00ni, 
*Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst. 25, Tartu) 18.09.14 kella 17.00ni (info tel.7421 644 ja 51 50360), 
* võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 19.09. kell 12.00-21.00 ja 20.09. kell 10.00 - 17.00; 
*Hawaii Expressi kauplustes üle Eesti kuni 19.09.14 kell 17.00. 

 15. Osavõtutasud:

  89 km 40 km
kuni 22.08.2014 30 € 20 €
23.08.-12.09.2014 40 € 25 €
13.09.-20.09.2014 60 € 40 €
NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu!
Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimismaks). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt spordiklubide soodustus -10%, vt Nelikürituse osavõtumaksud) ei laiene. 

16. Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 20.09.2014 saab 2015. a. Tartu Rattamaratonile registreeruda poole hinnaga. 

17. Rattamaratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevail põhjustel osavõtumaksu ei tagastata. 

18. Ümberregistreerimine toimub võistluskeskuses või hiljemalt 20.09.14 kella 17.00-ks saabunud kirjaliku teate ( nt. e-kiri tartumaraton@tartumaraton.ee ) alusel, millisel juhul ümberregistreerimistasu makstakse pangaülekandega. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust). 
Kõigil ümberregistreerimistel on tasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul. Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. 
Kaotatud / maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10€.

19. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 19.09. kell 12.00-21.00 ja 20.09. kell 10.00 - 19.00; võistluspäeval stardis Otepääl 89km-le kell 8.00-9.50 ja 40km-le 10.30-12.50. 

20. Osavõtjale kindlustatakse: tähistatud rada, inforaamat, pakikott, stardinumber ajavõtukiibiga, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, pakkide transport stardist finišisse, autasustamine, tulemusega lõpetajatele nimeline diplom, osavõtumedal, pesemisvõimalus, vajadusel meditsiiniabi, katkestajate transport finišisse, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile ning osalemisvõimalus 17. RM programmi tasuta üritustel.

21. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajaile tagastada.

22. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattamaratoni vältel stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtaval 17. RM stardinumbrit, mille tagaküljele on kinnitatud vastavale numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Stardinumbri kuju ja suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel.

 

 

 

 

toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajaile tagastada. peab osavõtja kogu rattamaratoni vältel stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtaval 17. RM stardinumbrit, mille tagaküljele on kinnitatud vastavale numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Stardinumbri kuju ja suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel.

23. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel www.tartumaraton.ee , ametlike tulemustena 26.09. kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton. 

24. Osavõtjate ja rataste transport. Käigus on eribussid osavõtjatele sõiduks maratonipäeva hommikul Tartust ja Elva finišiparklast stardipaika ning pärast maratoni finišipaigast Tartusse ja stardiparklatesse. Rataste transport bussipileti ostnutele toimub veoautodega, mis liiguvad koos eribussidega. Sõit eribussiga on tasuline, päevapileti hind on eelmüügist 4 € ja maratoni päeval 5 €. Bussipiletite eelmüük toimub võistluskeskuses ja teistes korraldajate poolt teavitatud kohtades. Eribusside sõidugraafik avaldatakse kodulehel hiljemalt 2 nädalat enne võistlust. 

25. Parklad stardipaigas Otepääl on tasuta, parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorraldusele ja täituvusele. Finišiparkla Elva – Hellenurme maantee 2. km-l on tasuline (5 €). Bussidele, milles on enam kui 10 reisijakohta, on parkimine tasuta. 

26. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SAga Tartu Kiirabi. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112. 

27. Autasustamine toimub finišis kell 14.30. 17. RM raames autasustatakse 89 km sõidu 12 paremat meest ja 6 paremat naist. Võitjaid autasustatakse diplomi, medali, karikaga ja auhindadega. Vahefinišite võitjaid autasustatakse 125 € või esemeliste auhindadega. Välja on pandud ka eri- ja loosiauhinnad ning auhinnad 89 km sõidu vanuseklasside võitjatele.

Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (21% auhinnasummast). 
Autasustamisele mitteilmunud sportlane kaotab õiguse auhindadele ja hilisemalt auhindu ei väljastata. 

28. Kaotatud-leitud asjad tuleb üle anda sekretariaadile (stardipaigas) või TP-e ülemale (teeninduspunktides). Kaotatud-leitud asjad toimetatakse finišisse, kus neid vahendab leiupunkt. Üritusejärgselt saab kaotatud-leitud asjad kätte Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast rattamaratoni. 

29. Registreerimisega 17. RM-le kinnitab osavõtja oma nõusolekut 17. RM juhendiga ning lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks. 

30. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms. kohta tuleb esitada peakomissarile: 
• esimese kahesaja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 200. võistleja lõpetamist, 
• kõigi teiste osas finiši sulgemiseni. 
Protesti tasu (v.a. tulemuste kohta) on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab kohtunike kogu. 
Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kolmapäeva, 18. septembri kella 17.00ni.

31. Juhendis käsitlemata juhud lahendavad korralduskomitee ja / või kohtunike kogu töö käigus.  

...