Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Kommentaarid

Juhend

Distants: 26 korrust. 

Võistlusklassid:
Individuaalvõistlus – paremusjärjestus absoluutklassis.
Tandemvõistlus – Välja selgitatakse parim meestandem, parim naistandem ja parim segatandem. Üksikutel osalejatel on võimalus võistlustandemeid moodustada ka kohapeal.
Kõik tandemid osalevad ka individuaalarvsetuses!
Joostakse eraldi ja tandemi liikmete ajad liidetakse ning saadakse võistlustulemus.

Logistika: Kogunemine, registratuur ja võistluskeskus asuvad hotelli II korruse konverentsiruumis. Riietuda saab vajadusel meeste ja naiste tualettruumides. Üleriided ja isiklikud asjad saab jätta võistuse ajaks võistluskeskusesse.

Start: Start treppidele toimub hotelli tagant Kuke tänavalt ning stardikoht on tähistatud lippudega. Stardipaika tuleb liikuda ümber maja õuest. Külmetuse vältimiseks on võimalik stardipaika jätta oma kerged üleriided, millele tuleb pärast finišeerumist endal järele tulla.

Tandemi liikmed ei pea ilmtingimata startima koos üksteise järel. Start toimub ükshaaval väkese ajaintervalli tagant.

Lähtudes Ausa Mängu põhimõtetest tuleb treppidel aeglasemal liikujal kiiremale teed anda, tõmbudes möödumise hetkeks väliskurvi. Kiirem liikuja saab möödumise soovist märku anda kerge hõikega. Kiirema liikuja takistamine aeglasema poolt ei ole lubatud.

Ajavõtt: Ajavõtt on elektrooniline ning toimub SI-kiipidega, mille rent sisaldub osavõtumaksus. Osaleda on võimalik ka oma isikliku SI-kiibiga. Pärast jooksu loetakse II korruse võistluskesuses kiiiblt maha jooksu aeg ning prinditakse see paberil osalejale välja. Renditud kiip tuleb pärast lõpetamist korraldajale tagastada.

Osavõtt: Osa võivad võtta kõik võistluseks pisavalt treeninud huvilised, kes vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise. Alla 15 aastase osaleja puhul on vajalik lapsevanema kirjalik luba.

Edukat starti!

...