Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Tulemused Kommentaarid

Autopartner

Autopartner - Amserv Pärnu

Spordipartner

Spordipartner - A2K Sport

Reklaamipartner

Reklaamipartner - Andre Reklaam

Sponsorid

Kohaliku omaalgatuse programm
Kulka

Varustuspartner

Varustuspartner - Ramirent

Toetajad

Auto24 ring
Helipartner - Protone OÜ
Kihnu Veeteed
Karo

Majutuspartner

Villa Eeden
Restoran Paradiis

Juhend

1. Korraldus

Püha Loomaaia Rattaralli (edaspidi: Rattaralli) kuulub võistlussarja Eesti Rahva Velotuuri (edaspidi: ERV), mida korraldab MTÜ Klubi Püha Loomaaed koostöös Pärnu Kalevi Jalgrattakooliga. Rattaralli korraldus toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile, ERV üldjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile.

Rattaralli on ERV II etapp ja registreeritud EJL kalendris 3. kategooria võistlusena ning toimub pühapäeval 28. aprillil 2013. a. Audru vallas, Pärnumaal. Võistluskeskus asub Audru rindrajal (Auto24 ring) Audru vallas Pärnumaal.

 

2. Orienteeruv ajakava

9:00 Avatakse võistluskeskus
9:00-10:30 Võistlejate registreerimine võistluskeskuses
9:00-11:00 Võistlusnumbrite väljastamine
11:00 Esindajate koosolek
11:45 Stardikoridoride avamine
12:00 Põhidistantsi start 84 km (3 ringi)
12:05 Rahvasõidu start 58 km (2 ringi)
12:05 Matkasõidu start 32 km (1 ring)
13:30-13:40 Rahvasõidu võitja orienteeruv finiš
13:50-14:00 Põhidistantsi võitja orienteeruv finiš
14:45 Autasustamine finišipaigas
16:00 Suletakse võistluskeskus

 

3. Registreerimine ja stardimaksud                

3.1 Püha Loomaaia 13. Rattaralli eelregistreerimisel on stardimaksud järgmised:                            

 

I voor

kuni 17.04.2013

II voor

kuni 24.04.2013

III voor

kohapeal

Põhidistants täiskasvanud 17 € 20 € 40 €
Põhidistants noored (1995-1998.a.) 12 € 12 € 25 €
Rahvasõit 10 € 12 € 20 €
Matkasõit (registreerimine kohapeal) X X 5 €

3.2. Registreerimine velotuurile ja üksikutele etappidele (v.a. registreerumine kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.rahvavelotuur.ee

3.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, põhidistantsil stardinumbrit kogu velotuuriks, Rahvasõidul üheks etapiks, ajavõttu (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri puhul), toitlustust ja tulemust protokollis, parimate autasustamist ja vajadusel esmaabi.

3.4 Registreerimine Velotuurile ning  I ja II voor lõpevad punktis 3.1 tabelis toodud kuupäevadel kell 24:00

3.5 Võistluspäeval lõppeb võistlejate registreerimine 1,5 tundi enne starti. Stardipaigas on võimalik tasuda stardimaksu ainult sularahas.

3.6 Võistleja loetakse registreerunuks pärast stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.

3.7 Esialgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel reedel internetis: www.rahvavelotuur.ee.

3.8 Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.

3.9 Punktis 3.1 märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija arvelduskontole tagasi, millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.

3.10 Rattaralli ärajäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

 

4. Vanuseklassid, distantsid ja vahefinišid

4.1 Põhidistantsil on lubatud osaleda vanuseklasside ME, NE, MU, MJ, NJ, M16, M Sport, Sen 1-4 (vanuseklassid vastavalt EJL 2013 võistlusreglemendile) EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu litsentsi omavatel sportlastel ning aastal 1998 ja varem sündinud harrastusratturitel.

4.2 Rahvasõidul saavad osaleda aastal 2000 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturid. Nooremad ratturid võivad osaleda ainult täiskasvanud saatjaga.

4.3 Põhidistantsil on kaks vahefinišit, mis asuvad 24 km (1. ringil) ja 49 km’l (2. ringil) Lemmetsas. Vahefiniši arvestuses jagatakse punkte vastavalt ERV üldjuhendile.

 

5. Stardigrupid

5.1 Põhidistantsil ja Rahvasõidul paigutatakse osavõtjad stardigruppidesse vastavalt:

I Grupp – kehtivat EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu võistleja litsentsi omavad sportlased;

II Grupp – võistlejad, kellel puudub kehtiv võistleja litsentsi või pole seda registreerumisel vormikohaselt märkinud.

5.2 Stardinumbrid paigutatakse seljale, paremale küljele (parema abaluu kohale ning teine number särgi paremale taskule (vt. ka lisatud pilti stardinumbrite asetuse kohta).

5.3 Stardikoridorid avatakse 15 minutit enne starti.

 

6. Tulemuste arvestamine

6.1 Põhidistantsil peetakse arvestust individuaalse ja võistkondliku üldparemusjärjestuse välja selgitamiseks. Samuti selgitatakse välja parimad järgmistes kategooriates:

- Üldliider

- Aktiivseim rattur

- Parim noorrattur (sündinud 1998 ja varem)

6.2 Rahvasõidul peetakse arvestust individuaalse paremusjärjestuse väljaselgitamiseks.

6.3 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning järgneval päeval võistluste ametlikul koduleheküljel www.rahvavelotuur.ee ja www.pyhaloomaaed.ee kodulehel.

6.4 Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel www.rahvavelotuur.ee ja www.pyhaloomaaed.ee kodulehel hiljemalt 7 päeva peale etapi toimumist.

 

7. Autasustamine

7.1 Rattaralli lõpus toimub ametlik autasustamine, millest kohustuvad osa võtma põhidistantsi üldarvestuse kuus parimat võistlejat, kolm naiste absoluutarvestuse parimat, vanuseklasside (vastavalt üldjuhend p. 6.3 – 6.6) kolm parimat ja Rahvasõidu üldarvestuse kolm parimat.

7.2 Põhidistantsil autasustatakse ka vanuseklasside M16 (s. 1997-1998), MJ (s. 1995-1996), NJ (s. 1995-1996), Sen2 (s. 1964-1973), Sen3 (s. 1959-1963) ja Sen4 (s. 1954-1958) kolme (3) paremat karikaga.

7.3 Rahvasõidul autasustatakse üldarvestuse kolme (3) paremat karikaga.

7.4 Autasustamiselt puuduv sportlane kaotab õiguse autasudele.

7.5 Kõikidest rahalistest auhindadest peetakse võistluse korraldaja poolt kinni Eesti Vabariigis kehtivad maksud.

 

8. Olulised reeglid

8.1 Põhidistantsil on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maantee- või cyclokrossi võistlusrattaid. Rahvasõidul on jalgratta klass vaba

8.2 Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.

8.3 Startida tohib ainult oma- stardinumbriga ja oma nime all.

8.4 Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.

8.5 Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.

8.6 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

8.7 Kiivri kandmine on kohustuslik.

8.8 Distantsil jalgratast vahetada ei tohi (v.a. peakohtuniku loal tehnilise rikke korral).

8.9 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

8.10 M/N16 ja M/NJ  vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid

8.11 Muudelt võistlustelt või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.

8.12 Punktides 8.1 – 8.11 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja eemaldatakse ja diskvalifitseeritakse.

8.13 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas võistluse videosalvestus või fotod.

 

9. Vastutus

9.1 Registreerumisel kinnitab iga osavõtja et on tutvunud Rattaralli võistlusjuhendiga ja ERV üldjuhendi ning nõustub seal toodud tingimustega.

9.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.

9.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

9.4 Kõik all 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.

 

10. Oluline informatsioon

Võistluse peakohtunik                        Mihkel Nanits      tel. +372 55 689 622

Peasekretär                                          Anneli Sitska

Võistluse korraldaja esindaja            Peeter Strikholm  tel. +372 53 409 409   klubi@pyhaloomaaed.ee

...