Et En

Premium-7 Temposõidu Karikasari 2015

Riik Eesti
Spordiala Jalgrattasport
Etappe 4
Kontakt Paavo Soodla, +37250 77 130, kambjarattaklubi@gmail.com
Kodulehekülg http://www.kambjarattaklubi.ee/

Sarja etapid

K 29.04.2015
Kambja
Kambja- Vana-Kuuste- Kambja
Jalgrattasport  
K 13.05.2015
Kambja
Kambja - Vana-Kuuste - Sirvaku - Kambja
Jalgrattasport  
K 10.06.2015
Kambja
Kambja - Vana-Kuuste - Sirvaku - Kambja
Jalgrattasport  
K 22.07.2015
Kambja
Kambja- Vana-Kuuste- Kambja
Jalgrattasport  

 

 

Üldjuhend

 

1. Võistlus ja eesmärk

1.1. Premium 7 Temposõidu Karikasari on üle-eestiline jalgratturite temposõidu karikasari.
1.2. Premium 7 Temposõidu Karikasarja etapid viiakse läbi vastavalt karikasarja üldjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile.
1.3. Karikasari koosneb 4 etapist, mis peetakse ajavahemikul 29.aprill – 22. juuli 2015.a.
1.4. Premium 7 Temposõidu Karikasarja eesmärgiks on pakkuda kõigile eliit- ja harrastussportlastele võimalust mõõtu võtta temposõidu karikasarja osavõistlustel. Karikasarja võistlused viiakse läbi  2015. aastal Tartumaal.

2. Karikasarja kalender, distantsid ja vanuseklassid

Jrk. Etapi toimumise asukoht Toimumise aeg Distants
1 Kambja- Vana-Kuuste-   Kambja 29.04.2015 10,5 km
2 Kambja – Vana-Kuuste – Sirvaku – Suure-Kambja 13.05.2015 16 km
3 Kambja – Vana-Kuuste – Sirvaku – Suure-Kambja 10.06.2015 16 km
4 Kambja- Vana-Kuuste –   Kambja 22.07.2015 10,5 km
       

2.1. Mandaat ja numbrite väljastamine/kontrollimine stardipaigas on avatud kell 17:15 kuni 19:00.
2.2. Start on avatud kell 18:00 kuni 20:00. Võistlejate arvukuse kasvu korral pikendatakse stardiaega vastavalt vajadusele.
2.3. Individuaalset arvestust peetakse paralleelselt absoluutarvestuses ja vanuseklasside kaupa. Vanuseklassid määratakse sünniaasta järgi vastavalt EJL võistlusreglemendile p.2.1.
2.4. Karikasarjas peetakse arvestust järgmistes vanuseklassides:
Mehed

M14 2001-2002
M16 1999-2000
M18 1997-1998
Mehed 1986-1996
Seenior 1 1976-1985
Seenior 2 1966-1975
Seenior 3-4 1956-1965
Seenior 5-7 1955 ja varem

Naised

N  14 2001-2002
N  16 1999-2000
NJ 1997-1998
Naised 1996 ja varem

3. Rattaklass

3.1. Rattaklass on vaba – võistelda võib igat tüüpi jalgrattaga, näiteks maanteeratas, maastikusõiduratas, temposõiduratas, linnaratas jne.
3.2. Erinevatele rattatüüpidele eriarvestust ei peeta. Võistlejad võistlevad võrdsetel alustel sõltumata kasutatavast rattatüübist.

4. Võistlusformaat ja startimise kord

4.1. Premium 7 Temposõidu Karikasari toimub ühes võistlusformaadis, arvestust peetakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aja põhjal individuaalselt ja meeskondlikult.
4.2. Meeskond (naiskond) tuleb registreerida, enne esimese etapi algust kogu sarjaks  meiliaadressil kambjarattaklubi@gmail.com. Meeskonnas võib olla maksimaalselt neli võistlejat. Üks võistleja saab kuuluda ühel hooajal vaid ühte meeskonda. Meeskonnaliikmeid pärast registreerimist vahetada ei ole võimalik.
4.3. Eraldistart – võistlejad lähetatakse rajale 1 minutiliste intervallidega. Tuulessõitmine on keelatud.
4.4. Premium 7 Temposõidu Karikasarjas starditakse eelnevalt fikseeritud stardijärjekorra alusel:
4.4.1. Eelregistreerimisel (kohapeal registreerimise korral sekretariaadis) saab võistleja valida vabade stardiaegade seast endale sobiva stardiaja, mis fikseeritakse stardiprotokollis.
4.4.2. Võistlejal on kohustus startida valitud stardiajal. Võistleja valitud stardiajal käivitub tema võistlusaeg.
4.4.3. Starti hilinemise korral peab võistleja, hoolimata sellest, et tema võistlusaeg juba käib, startima paigaltseisust stardikohtuniku juurest, et kohtunik saaks fikseerida võistleja nõuetekohase rajalemineku.

5. Registreerimine ja stardimaks

5.1. Registreerimine etappidele toimub kas eelregistreerimise teel www.sportos.ee portaali registreerimismooduli kaudu või kohapeal sularahas.
5.2. Stardimaksud:

Vanuseklass Eelregistreerimine sarjaks kuni 27.04.2015 Eelregistreerumine võistlustele eelneva esmaspäevani (k.a.) Registreerumine võistluspäeval kohapeal
M-14, M-16, MJ, N-14, N-16, NJ

22€

7€

10€

Mehed, naised, seeniorid

34€

10€

13€

5.3. Kohapeal on võimalik registreeruda ainult sularahas ning antud päeval toimuvale etapile.
5.4. Võistleja mitte osalemise korral stardimaksu ei tagastata ega kanta järgmistele osavõistlustele edasi sõltumata mitteosalemise põhjusest.

6. Võistlusnumbrid

6.1. Premium 7 Temposõidu Karikasarjas väljastatakse stardinumber hooajaks, numbri kaotamise korral on võimalik soetada võistluspaigas uus stardinumber maksumusega 2 €.
6.2. Võistlusnumber tuleb kinnitada võistleja särgi selja alaosale paremale poolele.

7. Tehniline abi

7.1. Võistlejad vastutavad oma ratta tehnilise korrasoleku ja vajadusel varuosade olemasolu eest ise.
7.2. Korraldaja ei taga transporti tagasi stardipaika ja sealt tagasi.

8. Meditsiiniline abi

Võistluste korraldaja tagab esmase meditsiinilise abi.

9. Karistused

Karistusi kohaldatakse vastavalt EJL võistlusreglemendile.

10. Paremusjärjestuse selgitamine

10.1. Paremusjärjestus selgitatakse välja võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade summeerimise põhjal.
10.2. Sarja üldkokkuvõttes arvestatakse 3 parema etapi tulemusi.
10.3. Meeskondlikult arvestatakse kõigi etappide kolme parema meeskonnaliikme tulemusi
10.4. Punkte jagatakse absoluutarvestuse protokolli alusel.
10.5. Individuaalsed punktid vanuseklassides omistatakse absoluutarvestuse protokolli alusel. Vanuseklasside paremusjärjestus selgitatakse absoluutarvestuse protokollist vastava vanuseklassi võistlejate eraldamise teel.
10.6. Punkte jagatakse etappidel järgnevalt (koht, punktid):

 • 250+50
 • 249+25
 • 248+15
 • 247+10
 • 246+8
 • 245+6
 • 244+4
 • 243+3
 • 242+2
 • 241+1
 • 240
 • 239
 • 238….

11. Tulemuste avaldamine

11.1. Esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistluspäevale järgneva päeva õhtuks  koduleheküljel www.kambjarattaklubi.ee ja www.sportos.ee
11.2. Esialgsetes tulemustes esineda võivate vigade osas tuleb protestid esitada hiljemalt 3 päeva jooksul, võistluspäevast arvates, punktis 13.7 märgitud e-posti aadressile. Protestid võistlusmäärustes ja/või toodud nõuete rikkumiste kohta tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult 1 tunni jooksul pärast finiši sulgemist.
11.3. Lõplikud protokollid avaldatakse EJL koduleheküljel www.ejl.ee  hiljemalt 3 päeva peale võistluse toimumist. Peale lõplike protokollide avaldamist laekunud proteste enam ei rahuldata ning tulemusi ei muudeta.

12. Autasustamine

12.1. Premium 7 Temposõidu Karikasarja etappidel autasustamist ei toimu. Autasustatakse ainult sarja koondarvestuse parimaid ja seda nii individuaalarvestuses kui meeskondlikult.
12.2. Sarja koondautasustamine toimub viimase etapi järgselt 22.07.2015.
12.3. Autasustamisel osalemine on auhinna saamiseks kohustuslik. Juhul kui võistlejal autasustamisel osaleda pole võimalik, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja, ent hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.
12.4. Absoluutarvestuses autasustatakse esemelise või rahalise auhinnaga parimat meest, parimat naist ning parimat meeskonda ja naiskonda sarja kinnitatud koondprotokolli alusel.
12.5. Vanuseklasside arvestuses autasustatakse sarja kokkuvõttes karikaga kõikide vanuseklasside kolme parimat kinnitatud sarja koondprotokolli alusel.

13. Muu oluline informatsioon

13.1. Täiendav informatsioon karikasarja kodulehel http://www.kambjarattaklubi.ee.
13.2. Premium 7 Temposõidu Karikasari on rahvaspordiüritus – EJL võistlejalitsents ei ole osalemiseks kohustuslik. Starti on oodatud kõik soovijad.
13.3. Osavõtt toimub omal vastutusel. Starti asumisega kinnitab võistleja, et on tutvunud võistlusjuhendiga, omab võistlemiseks sobilikku tervislikku seisundit ning on teadvustanud endale rattaspordiga kaasnevaid riske. Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud ise.
13.4. Kõik võistlejad on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest, kohtunike ja liikluse korraldajate märguannetest. Tee telgjoone ületamine ning vastassuunda kaldumine on keelatud.
13.5. Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.
13.6. Kiivri kandmine on eranditeta kohustuslik.
13.7. Peakohtunik on Teet Reedi, teet.reedi@gmail.com  tel.505 9086.
13.8. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu.

14. Korraldajad

14.1. Premium 7 Maanteekarikasarja peakorraldaja on MTÜ Kambja Rattaklubi.
14.2. Info: Paavo Soodla tel. +37250 77 130; e-post: kambjarattaklubi@gmail.com.

Kommentaarid

Kommentaare pole. Saad olla esimene julge, kes kommentaari lisab :)
Nimi: E-post:
Kontrollkood

Toetajad

Premium-7 Tanklad

...