Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Registreerunud Tulemused Galerii Kommentaarid (3)

Toetajad

Henkel Balti Operation OÜ
Paikuse Vallavalitsus
Pajo trükikoda
Freesport
Saare
SK Sindi Kalju
Eesti Pagar

Juhend

         1 Maastikujalgratta võistlus

Paikuse Enduro 2017

 

 

JUHEND:

 

  Üldine info

 

I Maastikujalgratta võistlus Paikuse Enduro  toimub pühapäeval, 15. oktoober 2017. a.

Kolmele kiiremale mehele (M) ja naisele (N) on karikad ja rahalised auhinnad. Teistele vanusegruppide kiirematele on karikad. Osavõtjatele kindlustatakse rada, võistlusnumber, ajavõtt, tulemus lõpuprotokollis, teenindus TP-des, autasustamine, pesemine, saun, ratta pesu, toitlustus ja vajadusel esmaabi kogu raja ulatuses.
Maastikujalgratta Paikuse Enduro võistlust korraldab MTÜ Sindi Spordiklubi KALJU.

 

Toimumiskoht, stardi- ja finišikorraldus


Stardi- ja finišipaik asub Paikuse vallas Reiu külas Reiu puhkeküla kõrval. Rada kulgeb suures osas  Paikuse valla, Tahkuranna ja Pärnu territooriumil asuvatel metsaradadel. Rada on tähistatud. Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima märgiseid ning liikluskorraldajate märguandeid. Üldkasutatavad teed on võistluse ajal liikluseks avatud ja võistlejatel tuleb järgida liikluseeskirju.

+/-40 km ehk Enduro: 3 kiirus katset. Start kell 12.00.

Ratta Enduro finiš suletakse kell 17.00. Peale finiši sulgemist lõpetanud võistlejad saavad protokolli koha ilma fikseeritud lõpuajata.

Jalgrataste klass on mõlemal distantsil vaba. Jalgratast distantsil vahetada ei tohi. Rajal edasiliikumiseks kõrvalise abi kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse.

Tehnilist abi osutatakse stardipaigas ja teeninduspunktides. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei paku. Soovitav on osalejail need ise kaasa võtta.

Finišis on võimalus ratast pesta.

 

Osavõtjad


Osaleda võivad kõik ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.

Mõlemal distantsil on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse!

Ratta Enurost osavõtt toimub oma vastutusel (alaealistel lapsevanema või hooldaja vastutusel). Korraldajad soovitavad enne registreerumist läbida tervisekontrolli, et arst kinnitaks võimekust vastav distants läbida.

 

Registreerimine


Osavõtjate registreerimine toimub internetis aadressil www.sportos.ee. Registreerimiseks tuleb täita registreerimisankeet.

Osaleja nimi ilmub stardiprotokolli pärast osavõtumaksu tasumist. Osavõtumaksu saab tasuda pangalingi kaudu registreerimisankeedi täitmise järgselt.

Kinnitus osaleja edukale registreeringule on osavõtja nimi stardiprotokollis. Võistleja stardinumber lisatakse protokolli ööpäeva jooksul peale osavõtumaksu tasumist (kasutades pangalinki). Eraldi ülekandega tasudes saab osaleja stardinumbri viie päeva jooksul pärast maksmist.

Registreerimine internetis lõpeb kolmapäeval, 11.okt.2017 kell 24.00.

Registreerida on võimalik ka võistluspäeval kohapeal alates kella 10.00 st. Registreerimine lõpeb 30 minutit enne starti.

 

Ümberregistreerimine

 

Ümberregistreerimine toimub kuni kella 24.00-ni 11. Okt. 2017. a. Võistluspäeval ümberregistreerimist ei toimu. Kõigil ümberregistreerimistel on tasu 10 EUR (sh nimevahetus). Ümberregistreerimisel tuleb kanda ümberregistreerimistasu korraldaja Sindi Spordiklubi KALJU arveldusarvele, selgitusse märkida: varasema osaleja nimi, uue osaleja nimi ja uue osaleja isikukood (Nt: Vello Vilu asemel osaleb 40 km Vallo Võlu 3520530xxxx). Muudatus stardiprotokollis tehakse peale makse laekumist.

 

Osavõtumaksud:

 

 

40 km

 

 

kuni 11. okt 2017

15 EUR

 

 

11.okt-15. okt2017

25 EUR

 

 

kohapeal

25 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võistluspäeval kohapeal registreerudes kehtivad kõigile täishinnad.

Neil, kes ei maksnud osalustasu otse pangalingiga, tuleb osavõtumaks tasuda MTÜ Sindi Spordiklubi KALJU arveldusarvele:
Swedbank EE912200001120172985

Selgitusse märkida Maastikujalgratta võistlus Paikuse Enduro 2017  ees- ja perekonnanimi, isikukood(Nt ,MBPaikuseE2017 Alberto Contador, 486071427xx, 40km).

Ratta Enduro ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

 

 

Stardimaterjalid

 

Stardimaterjalide hulka kuulub stardinumber koos ajavõtukiibiga, numbri kinnitused, sponsorite materjalid.

Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval 15. okt kella 10.00st kuni startide alguseni stardipaigas.

Starti lubatakse ainult Paikuse Enduro 2017  stardinumbriga võistlejad. Stardinumber peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud osaleja.

 

Ajavõtt


Ajavõtmine toimub 40km distantsil elektroonilise ajavõtukiibiga.

Kiip on kinnitatud stardinumbri taha. Kiip peab jääma numbri taha stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni.

Finišiprotokollis tuuakse välja võistleja koht oma vanuseklassis.

 

Vanusegrupid:

 

 M/N -17 (2000-2004), M/N (1968-1999), M/N 50 (1967 ja varem sünd.)

 

Tulemused


Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil, mitteametlike tulemustena internetis kodulehel hiljemalt 18.10. kell 9.00, ametlike tulemustena reedel, 20.10 kell 17.00 kodulehel sindiskkalju.onepagefree.com.

 

Meditsiiniline abi


Meditsiinilist abi korraldab spetsialistidest moodustatud meeskond vastavalt koostatud skeemile. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada sellest kas järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

 

Katkestamine


Võistluse meditsiinipersonalil ja kohtunikel on õigus võistleja rajalt ära kutsuda, kui nad peavad seda vajalikuks.

 

 Diskvalifitseerimine


Korraldajatel on õigus võistleja diskvalifitseerida, kui võistleja ei täida võistluse reegleid, segab kaasvõistlejaid või takistab mõnel muul viisil võistluse korraldamist.

 

Autasustamine


Autasustamine toimub kell 16.00 finišipaigas.
Autasustatakse 3 paremat meest (M) ja 3 paremat naist(N) karikaga ning rahaliste auhindadega. (3-le paremale mehele siis 100, 75 ja 50 ning naisele 75, 50, 25 .

Teised (M/N50 ja M/N17) vanusegrupid autasustatakse karikatega.

 

Fotografeerimine


Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel korraldajate poolt tehtud fotosid.

 

Protestid


Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta esimese 50 lõpetaja osas tuleb esitada 1 tunni jooksul pärast 50. võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 30 minuti jooksul pärast finiši sulgemist. Protesti tasu on 40 EUR, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad: võistluse direktor, peakohtunik, rajameister, sekretariaadijuht ja arst.

Juhendis käsitlemata juhud lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.

...