Et En

Lemeks Tartumaa Suusasari 2014

Riik Eesti
Spordiala Suusatamine
Etappe 2
Kontakt Vahur Teppan, 5622 8225, suusahullud@gmail.com
Kodulehekülg http://www.suusahullud.ee

Sarja etapid

P 26.01.2014
Suusatamine  
L 01.02.2014
Suusatamine  

 

Ü LDJÜHEND 

Sari – Lemeks Tartumaa Suusasari on murdmaasuusatamise sari, mis 
koosneb 6 suusasõidust. Suusasarja sõidud toimuvad Tartu maakonna 
erinevatel suusa- ja terviseradadel. 
Suusasõit – on Sarja üks osavõistlus, kus selgitatakse raja kiireimad 
läbijad. Suusasõidul antakse ühisstart kell 12.00 ja suusasõidule peab 
eelnevalt registreerima, kas e-maili teel reg@suusahullud.ee või kohapeal. 
Registreerimine võistlusrajale lõppeb kell 11.30 
Osaleja – isik, kes on registreerunud üksikule etapile või tervele sarjale 
ettenähtud korras. Etapile või sarjale registreerumisega nõustub osaleja 
käesoleva juhendi tingimustega. 
Tiim – sarjas osalejate rühm, kes on registreerunud Sarjale ettenähtud 
korras ja kasutab vabalt valitud nime. Tiimi liikmete tulemusi arvestatakse 
ka individuaalklassides. 
Korraldaja – MTÜ Suusahullud. Sõltuvalt kontekstist võidakse siin mõista 
ka Korraldaja töötajaid, ning Korraldaja poolt kaasatud muud isikud 
(meditsiiniline personal, parkimis-, raja-, vm korraldajad) 
Partner – Korraldaja poolt kaasatud äriühing, kes toetab Sarja 
korraldamist ja läbiviimist rahaliste ja/või mitterahaliste vahenditega. 
 
I Osaleja 
Suusapäevade rajal saavad osaleda kõik suusasõidule individuaal ja 
tiimide kooseisus registreerinud osalejad. Osalustasu maksmisel saab 
osaleja võtta osa suusasõidust, professionaalsete treenerite juhendamisel 
suusatunnist ja kasutada suusaabi teenuseid. 
 
II Tiim 
Tiim on 3 kuni mitu sarjast osavõttev inimeste rühm. Tiimide liikmeid 
Sarja jooksul muuta ei saa ning üks inimene tohib kuuluda vaid ühte tiimi. 
Tiimi liikmete osas ei ole soolisi, vanuselisi ega muid piiranguid.  
 
 III Registreerimine 
Osaleja registreerimine toimub võistluspaigas kohapeal või e-mail teel 
reg@suusahullud.ee suusasõidule eelneva reede päeva lõpuni. 
Individuaalosaleja etapile registreerimistasu on eelregistreerimisel 6€, 
kohapeal 10€ ning kuni 16-aastastele (k.a.) on suusasõitudel osalemine 
tasuta. Registreerimistasu saab tasuda sularahas võistluspaigas kohapeal. 
Kogu sarjale registreerides või tiimi registreerimisel saab tasuda ka 
internetis ülekandega MTÜ Suusahulludele. Registreerimistasu sisaldab 
osalemisõigust Sarja etapil, -suusatunnis ning Suusabussi 
suusahooldeteenust. 
 
6 x pakett. Individuaalne registreerimine kõikidele etappidele. 
6x pakett maksab 30€ ning sisaldab kõiki sarja teenuseid. Tasuda 
ülekandega MTÜ Suusahullud kontole 24.jaanuariks 2014. 
(Selgituses märkida „Suusasarja 6x pakett“). MTÜ Suusahullud, 
221050907246 (Swedbank). 
 
Registreerimisel suusasõidule tiimi, võistkonna või firma kooseisus 
märkida registreerimisel ära tiimi nimi. 
Tiimide nimekiri suletakse 30min enne iga etapi suusasõidu algust. Hiljem 
etapil osalenud võistlejat tiimide nimekirja lisada ei saa. Tiime saab lisada 
enne igat etappi, hiljem registreerinud tiimi osalejate varasemaid etappide 
tulemusi ei arvestata. 
 
NB! Osaleja, kes soovib osa võtta suusasõidust ilma ajavõtuta , palume 
registreerimisel sellest teada anda! Protokolli kantakse sel juhul vaid 
osaleja nimi ja läbitud kilomeetrid. 
 
IV Etapid 
Sari toimub erinevatel Tartu maakonna suusaradadel. Etappidel on 
kindlaks määratud sõidutehnika, mida on kohustus järgida suusasõidu 
osalejatel. 
 
1.etapp 26.01 Tähtvere suusasõit (15km klassika) 
 Tähtvere spordipargis 
2.etapp 1.02 Saadjärve suusasõit (15km uisk) 
 Jääaja keskus, Äksi 
3.etapp 20.02 Elva suusasõit (15km klassika) 
 Tartumaa Tervisespordikeskuse suusaradadel 4.etapp 24.02 Pangodi-Kambja suusasõit (15km klassika)
 Start Pangodi suusarajalt
5.etapp 1.03 Rõngu suusasõit (15km uisk) 
 Rõngu suusarajad 
6.etapp 9.03 Vooremäe suusasõit (15km uisk) 
 Vooremäe terviserajad 
 
Täpsem sõidu pikkus sõltub lumeoludest ja muudest kohaliku raja 
eripäradest. Korraldajal võtab õiguse vajadusel muudatusi teha! 
 
 
V Tulemuse arvestamine võistlusrajal 
Tulemuse arvestamine toimub vastavalt vanuseklassidele võistlusrajal. 
Meestele ja naistele on eraldi arvestus. Igal etapil selgitatakse 
paremusjärjestus võistlustulemuste põhjal. 
Vanuseklassid: 
Mehed/Naised sündinud 
Noored (12-16.a) 2002 – 1998 
Täiskasvanud (17.a – 49a.) 1997 – 1965 
Veteranid (50+) 1964 – ... 
 
Sarja individuaalse koondarvestuse punkte jaotatakse vastavalt 
saavutatud kohale oma vanuseklassis. Punkte jaotatakse vastavalt 
alljärgnevale punktitabelile: 
 
I koht 100 punkti, 
II koht 95 punkti, 
III koht 92 punkti, 
4. koht 90 punkti, 
5. koht 89 punkti, 
6. koht 88 punkti, 
7. koht 87 punkti, 
8. koht 86 punkti, 
9. koht 85 punkti, 
10. koht 84 punkti jne 
 
Kõik lõpetajad saavad vähemalt ühe punkti. 
 
Sarja punktiarvestuse tulemused avaldatakse hiljemalt järgmiseks 
päevaks pärast suusasõitu www.suusahullud.ee leheküljel. 
 Võrdsete punktide korral saab määravaks kõrgemate kohtade arv 
etappidel (nt, kellel on rohkem 1.kohti, seejärel 2.koht jne). Koondarvesse 
lähevad Sarja 5 etappi (kõikidel etappidel osalenutel arvestatakse kõige 
väiksema punktiarvuga etapp koondarvestusest maha!) Võrdsete punktide 
korral loeb osaluskordade arv, seejärel parim saavutatud koht! 
 
VI Tulemuse arvestamine matkasõitjana 
Need, kes ei hooli suusasõidul ajavõtust, saavad osaleda matkasõitjana, 
kus märgitakse protokolli vaid osaleja nimi ja läbitud kilomeetrid. 
Osalemissoovist matkasõitjana palume registreerumisel teada anda! 
 
 VII Tulemuse võistkondlik arvestamine 
Sarja võistkondliku koondarvetuses annab kõikide võistkonnaliikmete 
suusasõidul läbitud kilomeetrite summa samaväärse arvu punkte. 
Võistkondliku arvestuse pidamisel suusasõidu vanuseklasse ei arvestata. 
Võistkonna erinevatel suusasõitudel kogutud punktid summeeritakse ja 
enim kilomeetreid läbinud võistkond võidab. 
 
VIII Ajavõtt 
Ajavõtt toimub sekundiarvestuses. (Matkasõidu klassis osalejatel (juhendi 
punkti nr VI) aega ei võeta, märgitakse vaid läbitud kilomeetrid!) 
 
IX Autasustamine 
Autasustatakse igal etapil kõikides vanuseklassides võistlusraja 3 paremat 
meest ja naist. Individuaalses koondarvestuses autasustatakse 
vanusekasside 3 parimat meest ja naist. Võistkondlikus koondarvestuses 
autasustatakse 3 kõige paremat tiimi. Autasustamine toimub päevakava 
alusel kell 14.00. Sarja koondautasustamine toimub sarja viimasel etapil 
(09.03.2014) Vooremäe suusasõidul. 
 
X Osalejate isikuandmete kasutamine 
Korraldajal on õigus edastada Lemeks Tartumaa Suusasarja sarja 
puudutavat infot avalikkusele. 
 
XI Varia ja protestid 
Juhendis käsitlemata küsimused ja protestid tulemuste kohta lahendab 
võistluse peakohtunik. Otsused avalikustab sarja peakohtunik esimesel 
võimalusel võistluspaigas või koduleheküljel. Protesti deposiit 50€, mis 
kuulub tagastamisele protesti rahuldamise korral. 
Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel üldjuhendis muudatusi 
sõltuvalt ilmaoludest ja muudest ettenägematutest asjaoludest. Täpsem info alati iga etapi juhendis! 
 
XII Päevakava 
 
10.00–11.30 Registreerimine 
10.30-12.00 Suusaabi 
 (suusahooldus Suusabussi meeskonna poolt) 
11.00-11.35 Suusatund täiskasvanutele „Suusahullude“ treeneri 
juhendamisel 
11.40 Lastesõidu start (1 km; v.a Pangodi-Kambja suusasõit) 
12.00 Suusasõidu ühisstart 
12.05 - 12.35 Laste suusakool 
Vahvad mängud suuskadel 
14.00 Autasustamine 
NB! Sarja III etapil kõik kellaajad 7h hilisemad! 
(Suusasõidu startv Elva etapil kell 19:00). 
 
XIII Lisainfo 
 
Etappidel on päevajuht ning muusika! 
Suusasõidu läbimisel on võimalus vastata viktoriiniküsimustele (asuvad 
rajal kilomeetritähiste juures) ning võita loosiauhindu! 
Igal etapil on suusavarustuse laenutuse võimalus. 
 
XIV Toetajad 
 

Kommentaarid

Kommentaare pole. Saad olla esimene julge, kes kommentaari lisab :)
Nimi: E-post:
Kontrollkood

...